Meridiane

Un asiatist aproape necunoscut al culturii române

demersul lui Eugen Ciurtin de a reconstitui, prin acest volum de studii și documente, imaginea unui savant român aproape necunoscut (fiindcă de opera acestuia nu s-a mai ocupat decât Arion Roșu, fără a finaliza însă toate obiectivele propuse), oferă un nou și impresionant statut celui care a fost primul indianist în România, primul orientalist român …

Roberto Arlt – un personaj dostoievskian

Au apărut în ultimii ani primele traduceri, două romane1 și o antologie de proze scurte2, din opera lui Roberto Arlt – după unii biografi, Roberto Godofredo Christophersen Arlt– (Buenos Aires, 1900 – Buenos Aires, 1942), contemporan cu Horacio Quiroga, Ricardo Güiraldes și Jorge Luis Borges, dar mai puțin cunoscut prin operele sale originale3 în timpul …

Omul fără nostralgii

Umbra conștiinței înalte este exilul interior, supliciul îndurat în tăcere. „Consider exilul ca forma cea mai cumplită de suferință umană posibilă“, spunea I.D. Sîrbu. Dacă exilul politic poate avea cândva un final, nimic nu-l salvează pe om de exilul lăuntric. Și nu există speranță. Spre deosebire de expat, care-și poartă pe umeri țara, copleșit de …

Sarea în bucate sau cine se teme de povești?

în Doctorul de povești (text apărut în Steaua, nr. 1-2, 2015), scriam despre bolile care pot fi identificate în literatură și artă, dar și despre cum se reflectă acestea la personajele din povești. Spuneam acolo că poveștile au rolul de a-i învăța pe copii, prin intermediul unor personaje cu rol educativ, ce e Binele și …

„Un ghid de lectură unic în genul său“

Astfel este considerat în „Le Figaro littéraire“ volumul recent apărut la Editura „La Table Ronde“, intitulat „100 scurte capodopere“ (224 pagini), semnat de Jean-Cristophe Napias și Jean-Pierre Montal. Autorii prezintă 100 de opere de ficțiune din lumea întreagă și din toate epocile, a căror particularitate este aceea de a fi scurte (mai puțin de 150 …

O versiune virtuală

În toamna anului 2018, în urma unui incendiu devastator, cel mai vechi muzeu din Brazilia – Muzeul Național – a fost transformat în scrum. A fost distrusă cea mai mare parte a celor 20 milioane de obiecte pe care le adăpostea. Situat în Rio de Janeiro, acest muzeu a fost creat în urmă cu 200 …

De citit în 2114

Din „The New York Times Book Review“ aflăm că artista scoțiană Katie Patterson a colecționat într-un volum 100 de lucrări nepublicate, dar un volum care nu poate fi oferit cititorilor în timpul vieții autorilor. Într-un mic luminiș din pădurile de la Nordmarka, la o oră distanță în afara orașului Oslo, sunt plantați o mie de …

„Creștini din orient“

Editura belgiană (francofonă) Mardaga a publicat recent volumul „Chrétiens d’Orient, Mon amour“ (274 pagini), coordonat de Marie Thibaut de Meisières și Simon Najm, o carte deopotrivă mărturie și militantă, realizată de 46 autori și 2 fotografi. Autorii sunt istorici, clerici, jurnaliști, cetățeni angajați, victime ale unor atentate sau războaie, refugiați politici, profesori universitari. Ei sunt …

Pieter Bruegel, contemporanul nostru

Trăind într-o perioadă în care Michelangelo și Tițian erau încă foarte activi, Pieter Bruegel (1525-1569) este considerat astăzi nu numai cel mai important creator cisalpin al secolului al XVI-lea, dar și unul dintre creatorii de vârf ai artei europene din toate timpurile. Spre deosebire însă de posteritatea lui Tițian și Michelangelo, cea a lui Bruegel …

„Oglinda de onoare“ a lui Soljenițîn

În luna mai a anului 2017, la Paris s-a inaugurat Centrul Cultural Rus „Alexandre Soljénitsyne“, prilej cu care a fost deschisă, până la sfârșitul anului, și expoziția „L’Arhipel du Goulag d’Alexandre Soljénitsyne – un séisme littéraire“. Din luna noiembrie a anului trecut și până în prima lună a acestuia, expoziția, cu titlul „Alexandre Soljénitsyne, un …

Giganți sau pitici?

„Spunea Bernard de Chartres că sîntem asemenea unor pitici așezați pe umerii unor giganți, încît putem vedea mai multe lucruri decît ei și mai îndepărtate, nu atît datorită agerimii vederii noastre sau înălțimii proprii, cît pentru faptul că sîntem ridicați și purtați în sus de statura lor uriașă“. Bernard a fost, în jurul anului 1120, …

Polaritatea disperării în „Faust”-ul lui Goethe

Orice om care intenționează să încalce o lege devine fără să vrea plăsmuitor de ipoteze fantastice, menite a-i demonstra sieși că ceea ce face e bine. Kant observa undeva că până și cel mai plat individ debordează de imaginație atunci când trebuie să justifice un act vădit imoral și să-și camufleze găunoșenia caracterului. Capacitatea omului …