FocusEpifanie și hierofanie

Poezia și proza au avut trasee divergente de receptare, în cariera lui Gabriel Chifu. Poezia a fost bine primită încă de la debutul recompensat cu Premiul Uniunii Scriitorilor. Proza, în schimb, a parcurs un drum lung până la a fi acceptată la același nivel cu poezia. Practic, până la Punct și de la capăt (2012), …În Grecia eternă

Când un poet autentic scrie și romane, comentatorul său devine prudent: cele două forme literare sunt atât de diferite una de alta, încât poetul-romancier pare pândit de o schizofrenie creatoare. Romancierul Gabriel Chifu, făcându-i concurență poetului omonim, stârnește un interes legitim; a devenit autorul care scrie „la două mâini” cu succes comparabil. Oprindu-ne la romane, …Mica Românie de pe insula Noima

Păstrînd formula largă a realismu lui magic, pe care a exersat-o cu strălucire în Ploaia de trei sute de zile și Punct și de la capăt, Gabriel Chifu construiește în În drum spre Ikaria (Editura Art, 2019) un roman complex, structurat pe mai multe nivele care se întrepătrund, creînd, în jurul protagonistului său, textura densă …Între Noima și Ikaria

Este surprinzătoare reinventarea ca redutabil romancier a unui poet apreciat cum este Gabriel Chifu, cu atât mai mult cu cât lirismul nu-l urmează nicio clipă în roman, ca și cum scriitorul ar duce două vieți paralele, separate. Trebuie spus că acest lucru face bine deopotrivă poeziei și prozei sale. Ultimul roman, În drum spre Ikaria …Ambitus și diaprură

Într-un portret pe care i l-am schițat nu demult, am vorbit despre excepționalul ambitus al vocii sale de critic și istoric literar, dezinvoltura cu care străbate „pădurea” de semne și simboluri tulburând „încremeniri în proiect”, impresionanta diaprură exegetică la care apelează în fiecare nouă frescă interpretativă. Am folosit anume ambitus și diaprură, căci scrisul său …Precizie axiologică, seducție stilistică

Un critic adevărat, așa cum este, fără nicio îndoială, Răzvan Voncu, nu descrie opera literară, ci o interpretează, cu gust, competență, empatie, nu o stoarce de sensuri, mecanic, îi savurează, dar îi și protejează unicitatea. Apoi, i se cere criticului veritabil o bună cunoaștere a istoriei literare, suplețea de a se deplasa mental în epocile …Poeți de ieri și de azi

Poeți români de azi (I) (Editura Școala Ardeleană, 2019) este o ediție revăzută și adăugită la proporții aproape duble față de prima, Răzvan Voncu considerând că, în locul unei completări cu un al doilea volum, este mai potrivit să refacă și să aducă volumul I la o formă cât mai fidelă statutului, valorii și ponderii …În mintea unei femei de hârtie

Mircea Mihăieș e o făptură de spaimă. Receptarea glacială, în cadrul anglisticii românești, a cărților sale formidabile despre William Faulkner, James Joyce și Leonard Cohen (trei scriitori exponențiali ai secolului trecut) e consecința nu atât a mediocrității funciare a specialiștilor noștri, cât a amplitudinii neobișnuite a cuprinderii interpretative a lui Mihăieș. Aceasta, deoarece oricine altcineva …Critică de vârf

S-a observat la componenții generației 80, fie ei poeți, prozatori sau critici literari și eseiști, un hiatus creativ și editorial în primul deceniu postcomunist (la unii dintre ei și mai mult timp). După un debut, apreciat, înainte de 1989, ce-l înscrisese pe autorul respectiv în categoria tinerelor speranțe ale genului, anii libertății de după Revoluție …Molly universalis

Cartea O noapte cu Molly Bloom. Romanul unei femei, încercarea lui Mircea Mihăieș de a înțelege „felul în care funcționează mintea unei femei”, cea a personajului Molly Bloom din romanul Ulise, de James Joyce, nu trebuie înțeleasă drept o prelungire a masivului Ulysses 732. Romanul romanului. Ar fi atât o eroare, cât și o nedreptate. …