FocusPete roșii

Nu știu unde se odihnesc vulturii și de ce au nevoie de odihnă. Nu știe nici personajul principal al romanului Unde se odihnesc vulturii, al lui Gabriel Chifu, primul roman, din 1987, al poetului și prozatorului, reeditat acum la Cartea Românească în ediție revăzută și adăugită, cu o prefață de Răzvan Voncu. Acest personaj, Cristian …Plăcere și rânduială

În urmă cu mai mulți ani, la vernisajul unei expoziții de pictură, am exclamat scurt în fața unei lucrări: „îmi place!“ Un distins coleg din grupul cu care eram a intervenit cu o stranie doză de agresivitate: „Când e vorba de artă, nu are ce căuta plăcerea!“ I-am replicat atunci și repet acum că se …Triunghiul simplu

În Evul Mediu fundamentul studiului îl constituiau cele trei căi, gramatica, logica și retorica. În context modern, cele trei căi nu își pierd utilitatea, regula (gramatica), logica și limbajul reprezentând și acum elemente esențiale de abordare a unui subiect, indiferent cât de minor sau de vast. Simplitatea sa este înșelătoare, iar eficacitatea dovedită în timp. …Shakespeare pentru noi toți

Lucrarea profesorului George Volceanov, Întoarcerea la Marele Will sau reconsiderarea canonului shakespearian (Editura Tracus Arte, 2020), este o una de o mare importanță, ce depășește domeniul studiilor despre literatura Renașterii engleze. Ea este rară și exemplară pentru modul în care se deschide către public propunînd o întîlnire substanțială cu un autor canonic universal. Cartea vine …În contra nimicnicirii de neam și limbă

Scriind de-a lungul anilor despre cărțile lui Ioan-Aurel Pop, am remarcat de fiecare dată eleganța limbii sale și claritatea argumentelor, mereu de bun-simț și atent documentate. Tot scrisul său, fie el academic ori eseistic, este rodul unei îndelungi meditații, al ruminării datelor acumulate în numele unei curiozități intelectuale ardente și al unei nobile stări de …Focus: „O viață”. Călătorie spre țara pierdută

Poezia lui Gabriel Chifu din O viață. Pagini dintr-o epopee efemeră (Editura Junimea, 2020), ca și romanul În drum spre Ikaria, trans-figurează căutarea febrilă a spațiului ființial, în ficțiunea unei insule netrecute pe vreo har tă, unde coboară îngerii pentru a salva pe oamenii care merită sal vați și, deopotrivă, în (auto)ficțiunea propriei ființe, în …Focus: „O viață”. Elegia timpului care a devenit trecut

S-a mai observat, de către critici, prezența unui anume arghezianism în textura poeziei lui Gabriel Chifu. Poetul însuși, adept al sintezei, al deschiderii către o pluralitate de modele, a revenit adesea, în ultimul timp, asupra reperului Arghezi, pe care-l consideră pe bună dreptate drept cel mai important poet român al secolului XX. Însă, dincolo de …Focus: „O viață”. Căderea

La sfârșitul romanului În drum spre Ikaria (Editura Art, 2019), cei doi profesori, Mic și Maxim, se înalță la cer. Pe parcursul anchetei medical-psihologice pe care au condus-o când cu naivitate, când cu o rigoare plină de trufie, ei își asumaseră rolul de Mari Judecători ai unei societăți aflate în pragul disoluției. Din pleiada de …Focus: „O viață”. Viața unui poet

Un poet premergător optzeciștilor mi se pare a fi Gabriel Chifu, cronologic, dar și tematic, prin directețea confesiunii autobiografice, dar, simultan, cu un picior în universul șaptezecist, cu proiecte și proiecții metafizice. Oricum, oricând, îl prefer unor autori mizând pe un soi de pseudo-bacovianism, descriindu-și lipsa de aderență la frumusețea lumii din jur, cu meticulozitate. …Focus: „O viață”. Unde ești, copilărie…

Există câteva teme constante în poezia lui Gabriel Chifu, de la Însemnări din ținutul misterios încoace, pe care le regăsim și în O viață. Pagini dintr-o epopee efemeră (Editura Junimea, 2020), cel mai recent volum al său: dragostea, degradarea fizică legată de vârstă, cu alte cuvinte, metamorfoza ființei umane trăită ca inevitabilă experiență intimă, revizitarea …