Echipa redacțională

Nicolae Manolescu – director
Gabriel Chifu – director executiv
Răzvan Voncu – redactor-șef
Ionela Streche – secretar general de redacție

Marina Constantinescu – redactor
Daniel Cristea-Enache – redactor
Sorin Lavric – redactor
Cristian Pătrășconiu – redactor
Angelo Mitchievici – redactor asociat

Corectură: Ecaterina Ionescu, Nina Pruteanu
Concepția grafică: Mihaela Șchiopu
Tehnoredactare computerizată: Ionela Streche, Dan Petrici

Corespondenți în străinătate:
Rodica Binder (Germania),
Gabriela Melinescu (Suedia),
Libuše Valentová (Cehia)

Director tehnic: Dragoș Ursache

Secretariat: Sofia Vlădan

Webmaster: Nicu Ilie
Content management:
Vizual Graficante punct ro SRL