Cartea de teatru

Teatru pentru toate vîrstele

Numărul montărilor cu piesele lui Matei Vișniec, anvergura teatrelor unde acestea se joacă (în țara sa natală și în afara ei) și ecourile venite din partea cronicarilor literari și teatrali nu lasă loc niciunui dubiu: știm cine este cel mai important dramaturg român în viață. Poziția aceasta, scriitorul optzecist și-a dobîndit-o chiar pe cînd mai …