La aniversarăLiviu Ioan Stoiciu 70. Insurgentul canonic. Glose la un portret

Etatea pe care o atinge acum Liviu Ioan Stoiciu e, de bună seamă, neverosimilă. Pe de-o parte, pentru că silueta care, la intervale regulate, coboară din mașină, în curtea Uniunii Scriitorilor, și se îndreaptă în pas vioi către redacția „Vieții românești” este una de tinerel suplu și agil, îmbrăcat în blugi, jovial și bucuros de …Ileana Mălăncioiu – opera poetică

„Ceea ce șochează la Ileana Mălăncioiu este, desigur, chemarea obsesivă a unui tărâm straniu, atracția celeilalte lumi, căutate, invocate, evocate în imaginar cu o anume crudă, neînduplecată, stridentă îndârjire. Deprinderea de a bântui statornic printre himere într-o nesfârșită scaldă în apa înlesnitoare de vedenii a morților, capacitatea de a găsi mereu – printr-un fel de …Ofelia și Anton

Pentru Ofelia, încă din cruda ei tinereţe, iubirea pentru Prinţul Hamlet a fost un dar divin, opus oricărei raţiuni conjuncturale! Când Ofelia trece, împreună cu Hamlet, pe lângă cortina – perdeaua, poftim! – în spatele căreia se află tatăl ei şi unchiul Prinţului, Ofelia nu presimte o clipă măcar cum paşii ei o vor conduce …Farul de lângă noi

Șase decenii, poate cu un an, doi, în minus, sunt de când Nicolae Manolescu constituie în literatura română un ghid de competență și dreaptă judecată estetică. E omul care prin opțiuni și inteligență, dar și prin subtile și nuanțate disocieri, prin vocație într-un cuvânt, contribuie decisiv, încă de la debutul în publicistica literară, la o …Triada armonică

La sesiunea specială dedicată centenarului Titu Maiorescu, desfășurată în 2017 în aula Universității de Vest din Timișoara, unul dintre vorbitori a schițat, prin evocarea câtorva personalități, posteritatea maioresciană așa cum o vedea el: numele lui Eugen Lovinescu a apărut atunci natural, iar după acesta (surpriză și nu prea) cel al lui Nicolae Manolescu. Prin urmare, …Sensibilitatea franceză

Într-un articol care ar trebui să devină material de studiu în universități și licee (Critica literară. Un portret, apărut în revista „Orizont“, nr. 11/ 2019), Horia-Roman Patapievici pune în valoare un aspect arareori sesizat sau chiar ignorat privind rolul jucat în cultura românească de critica literară. Citez in extenso din această veritabilă artă poetică, având …Despre „Istoria critică a literaturii române” și relația dintre critică și istoria literară

Dacă ar fi să caut cu tot dinadinsul o secantă a operei lui Nicolae Manolescu, care să unească Lecturi infidele (1966) cu Sadoveanu. Utopia cărții (1976) și Arca lui Noe (1980-1983) cu Istoria critică a literaturii române (2008, ed. a II-a, revăzută și revizuită, 2019), aceasta ar fi, cred, efortul, lesne identificabil, de creație critică …