Cartea de antropologieCu fumul în nas și „calmantul“ în venă

Andrei Oișteanu a ajuns la cea de a patra ediție a uneia dintre cele mai interesante cărți ale sale: Narcotice în cultura română. Istorie, religie și literatură (Editura Polirom). Noul volum are peste 700 de pagini. Prima ediție (2010) avea „doar“ 500. Este o versiune „revăzută, adăugită și ilustrată“. Autorul se referă în capitolul final …Despre narcotice – fără prejudecăți

volumul antropologului Andrei Oișteanu (aflat în 2019 la ediția a patra, revăzută, adăugită și ilustrată) atrage prin acuratețea informațiilor, coroborarea surselor și ineditul unor conexiuni, cu atât mai mult cu cât este evident domeniul larg pe care îl abordează și complexitatea fenomenului pe care îl supune cercetării. De altfel, antropologul se înscrie în contemporaneitatea studiilor …