Cartea de teologie

Despre traducerea unificatoare a corpus-ului dionisian

Dionisie Areopagitul, Despre numele divine. Teologia mistică, ediție bilingvă, traducere din limba greacă, introducere, note, glosar de termeni și bibliografie de Marilena Vlad, Ed. Polirom, Iași, 2018, 368 p.

M-am bucurat enorm când am primit propunerea publicării, în colecția Biblioteca Medievală a Editurii Polirom, a manuscrisului Marilenei Vlad care conținea traducerea bilingvă, prefațată și comentată, cu o bibliografie adusă la zi, a tratatelor Despre numele divine și Teologia mistică din corpus-ul scrierilor areopagitice. Am jubilat, deoarece este a treia lor traducere în limba română, …