Cronica ideilor

Sinteză documentară, cu legi obiective

Ottmar Trașcă, Remus Gabriel Anghel (coord.), „Un veac frământat. Germanii din România după 1918”, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2018, 461 pag.

Oricît de mult i-ai îndrăgi pe nemți, nu poți să scrii o cronică despre istoria sașilor din România fără o strîngere de inimă. E cum ai cînta un prohod la dispariția unei minorități din a cărei noblețe s-au ridicat cele mai frumoase orașe din România. Iar dacă te oprești asupra ultimului secol din istoria sașilor, …

Pierderea simțului critic

Neven Sesardic, „Cînd rațiunea pleacă în vacanță. Filosofii în politică”, traducere din engleză de S. G. Drăgan, Editura Humanitas, 2018, 268 pag.

Că pe intelectualii occidentali i-a legat o simpatie durabilă față de bolșevism nu ne mai miră demult, în schimb pragul epidemic pe care l-a luat această simpatie ne ia piuitul. Putem vorbi de un fenomen de masă căruia volumul lui Sesardic îi descrie în amănunțime trăsăturile. Și aici nu e vorba de cazuri notorii, ca …

Calofilul mehenghi

Valeriu Gherghel, „Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii înțelepți cărțile?”, Editura Polirom, Iași, 2018, 256 p.

Cu Valeriu Gherghel s-a întîmplat ceva bizar: dintr-un studios cu mină serioasă a ajuns un năzdrăvan pus pe glume. E drept, încruntat nu a fost niciodată, cu atît mai puțin încrîncenat, mina lui obișnuită avînd ceva din politețea blîndă a unui domn cordial, a cărui principală grijă era să nu irite pe nimeni. Așa se …

Pedagogul viager

Anton Adămuț, „Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski”, Institutul European, Iași, 2018, 218 pag.

Cînd alegi o vorbă veche spre a-i căuta obîrșia, nu trebuie să te aștepți la minuni în privința descoperirii unor nuanțe noi. Terenul e răscolit, distincțiile sînt obosite și un aer de blazare domnește peste înțelesuri. E cum ai desțeleni un cîmp în care, cu mult înaintea ta, alți interpreți și-au înfipt plugul. E cazul …

Contele cu ifose mistice

Hermann Keyserling, „Viața intimă. Eseuri proximiste”, traducere din franceză de Cornel Sterian, postfață de Mihnea Moroianu, Editura Sens, Arad, 2017, 220 pag.

O regulă draconică spune că un gînditor te tulbură cu atît mai mult cu cît știe mai puțină filosofie. Cu cît se arată mai străin de jargonul disciplinei cu atît șansa de a-ți răscoli așteptările crește. Cauza stă în rutina de rău-augur pe care schemele clasice i-o întipăresc pînă la a-i ucide nervul inspirației. Cine …

Pragul umilinței

Ion Moraru, „Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc”, Editura Nicodim Caligraful, Putna, 2018, 456 pag.

Există un prag al suferinței sub care viața nu mai merită să fie trăită? Întrebarea pare picată din cer, mai ales acum, într-o epocă din al cărei repertoriu de emoții suferința e izgonită sub motiv că ar fi o temă stînjenitoare. S-o formulez în alt fel: există o treaptă a umilinței din care, dacă ai …

Locupletul lexical

Mihai Neamțu, „Povara libertății”, prefață de Adrian Papahagi, DeCeNu.Eu, București, 2018, 324 pag.

Mihai Neamțu e un ins cu abnegație atipică: nu mi-l pot închipui bătînd mătănii la icoane fumegoase, cum nu mi-l pot imagina închizîndu-se într-o chilie spre a-și dospi acolo nădejdea în mîntuire. E în alura lui un ștaif de spilcuire care contrazice tiparul obișnuit al credinciosului creștin. Expansiv pînă la pragul limbuției, nu are timidități …

Degețelul lui Dumnezeu

Ioan Buduca, „Laus anthroposophiae”, Editura Tracus Arte, București, 2018, 214 pag.

Fără o minimă bunăvoință în materie de lecturi insolite, cu o carte precum Laus anthroposophiae nu ajungi prea departe. Bunăvoința de care ai nevoie nu e atît o indulgență față de un autor care la prima vedere bate cîmpii în trena descreierată a lui Rudolf Steiner, cît acceptarea ipotezei că, în ciuda atîtor motive care …

Între bolniță și catedră

Nicolae Turcan, „Paradoxuri și îngenuncheri. Meditații de filosofie și credință”, Editura Eikon, București, 2017, 112 pag. Nicolae Turcan, „Când adevărul poartă numele dragostei. Studii de teologie și filozofie”, Editura Eikon, București, 2018, 200 pag. De două ori doctor, o dată în filosofie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, a doua oară în teologie la Universitatea „1 …

Apostazia logică

Dan-Robert Bișa, „Problema răului în limitele doctrinare ale creștinismului tradițional”, Editura Paralela 45, Pitești, 2018, 360 pag.

E o trăsătură constantă ca, în cursul vieții, fiecare din noi să ajungă la o răfuială fățișă cu spectrul lui Dumnezeu. E ca într-un acces de frondă în cursul căruia, revoltat de cît rău dospește în lume, simți nevoia să-i ceri socoteală. E nevoia firească de a-l judeca pentru cît de șubredă e întocmirea unei …