BicentenarNicolae Bălcescu (1819-1852) și cronicarii polonezi

Principalii cărturari români care au studiat și răspândit opera istoricului și literatului Nicolae Bălcescu au subliniat cu precădere înrâurirea avută asupra sa de scrierile unor istorici de marcă francezi. Principalul său exeget, academicianul G. Zane, a relevat, în anii ’70 ai secolului trecut, în primul rând, influența avută de Jules Michelet asupra autorului român, reținând …