Semn de cartePe „bulevardul“ unui nonagenar

O substanțială întrunire de comentarii marchează cele nouă decenii de viață împlinite de Niculae Gheran. Omagiale pagini scot în relief mai întîi fața relativ „cuminte“ a personalității acestuia, cea de realizator al ediției operei lui Liviu Rebreanu, în nu mai puțin de 23 de volume, sub acolada a peste o jumătate de veac de trudă …Evocări nu numai bisericești

Încă o dată Dan Ciachir se dovedește un excelent reporter retrospectiv. Nenumărate nume, date, fapte stau la dispoziția condeiului d-sale în asocieri ce evită pedanteria, cu un efect de firească plutire narativă. Secvențele trecutului dobîndesc nu doar o melancolică eleganță, ci și un fior al actualizării prin interesul emoțional pe care-l pune în joc autorul …Un volum de confesiuni

Poet și prozator, Kocsis Francisko a cărui activitate a gravitat în jurul revistei „Vatra“, ne oferă o serie de confesiuni sub un titlu ultimativ, Ceea ce nu se amînă, subliniindu-le astfel semnificația aparte pe care le-o acordă. Aparent spirit rațional, disciplinat, socotind că „echilibrul, ordinea și precizia, iar nu capriciul sau plăcerea constituie legea care …O vârstă a vîrstelor

O căutare a sinelui la o vîrstă propice recapitulărilor duce la mișcarea centripetă a versurilor lui Radu Ulmeanu. Avem a face cu o multitudine de secvențe ale prezentului și trecutului pe care centrul subiectiv se străduiește a le capta în perspectiva unei unități. La un moment dat aceasta apare girată de simțămîntul tradiționalei integrări obștești: …O verticalitate morală: Mircea Popescu

    Mircea Popescu: unul dintre numele care au întreținut flama culturală a exilului românesc, profesor, scriitor, istoric, jurnalist, traducător, prezent în numeroase publicații în limba română răspîndite în întreaga lume, ca și în cele italiene, dat fiind domiciliul său în peninsulă. Născut în 1919, la Fieni, Dâmbovița, elev la liceul Gh. Șincai din București, …Amintirile lui Alexandru Ciorănescu

Personalitate de alonjă europeană, Alexandru Ciorănescu e încă insuficient cunoscut în țara sa natală. „De departe umanistul, profesorul, cercetătorul cu cel mai strălucitor curriculum dintre toți, dintre mulții profesori români care au trăit și activat în exil“, astfel îl caracterizează Mircea Anghelescu, care și-a propus a-i edita mai multe volume din operă. Primul din serie …Un poet „discret“

Un amestec de impresionism și ermetism, iată o succintă caracterizare a poeziei lui Alexandru Ovidiu Vintilă. De factură impresionistă ne apar aspectele de clarobscur, umbrele colorate, imprecizia contururilor, iar ermetismul rezidă în formulele lapidare, cu aer de sentențe absconse nu o dată, în materia depoziției nemijlocit scriptice: „Cînd speculezi natura psihedelică a cuiva/ și ești …Poet la 15 ani

Întrucîtva neverosimilă ni se înfățișează producția poetică a lui Adrian Lupescu, de la vîrsta de 14-15 ani (născut în 2004, la Serra San Bruno, Italia, domiciliat în prezent la Satu Mare, locul natal al părinților săi). O precocitate turnată în formulele unei confesiuni pe alocuri de-o gravitate și de-o tensiune producînd impresia unei conștiințe deja …O stare crepusculară

Dificultuoasă din capul locului ca și pe întregul său parcurs ni se prezintă poezia lui Vasile Igna. Un discurs aspru cum o cioplire în piatră, dar dintr-odată în înfățișarea sa trudnic obținută se ivesc finețuri imprevizibile, trăsături de rafinat basorelief: „Doar că nimeni nu mai văzuse/ pînă atunci o astfel de casă/ o casă ca …Un Labiș feminin?

Născută în același an cu subsemnatul, avînd un trecut orădean, urmînd Școala de literatură, suferind sub regimul comunist dificultăți biografice aidoma subsemnatului, dar, după cum am aflat recent, într-o variantă încă mai gravă, Doina Sălăjan a fost o glorie poetică a anilor ‘50. Formînd un tandem cu Nicolae Labiș. Ambii au jucat un indenegabil rol …