Poezia supozitor

poezia-supozitor alunecă mîngîietor de ușor. Acesta e al doilea vers din primul poem (cel titular) al volumului Jos realitatea! de Florin Iaru (Editura Paralela 45). Desigur, pentru cine alege această cale la intrarea în sine a poeziei, e mai bine ca ea să fie netedă, unsuroasă și fără asperități de natură a leza locuri atît …Personajele și Capitala

pentru personajele literaturii române „soarele răsare de la București”. Când literatura noastră a început, drăgăliță Doamne, a umbla copăcel, Capitala Valahiei, devenită apoi a Principatelor Unite (1862) și mai târziu a României Mari, se stabilise de secole pe malul Dâmboviței. În 1659, sub domnia lui Grigore Ghica, un ordin turcesc consfințește Bucureștiul drept Capitală a …Personaje titulare

Destule dintre romanele și piesele de teatru românești poartă numele personajului principal, uneori însoțit de alte cuvinte care explicitează și pregătesc întrucâtva cititorul. Rolul titlului e să atragă. Apoi, după ce un roman sau doar personajul său, își dobândește nemurirea, numele devine și mai atractiv și eventual este preluat de alți autori pentru a se …Shakespeare. De amore

Nu putem ști dacă William Shakespeare a citit lucrarea De amore a lui Marsilio Ficino. Putem bănui că da, chiar dacă admitem că el poseda „small Latin and less Greek“. S-a scris destul despre influența lui Ficino asupra literaturii elisabetane, că va fi fost ea directă sau nu. Dar e sigur că dramaturgul și-a scris …