Cartea de filologie

Confesiune şi istorie literară

Unul dintre veteranii rari ai cronicii literare, care conduce temeinic spre viziunea panoramică asupra literaturii române, este Cornel Ungureanu, debutând în 1975 cu volumul ilustrativ La umbra cărților în floare. După aproape cinci decenii, criticul timișorean, înzestrat cu talent narativ, pendulând între confesiune și exegeză, realizează în TREPTE. Un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade …

Papaciocari și geanabeți

O lectură mai pasionantă decît a multor romane contemporane și decît a majorității volumelor de poezie ce apar nestăvilit este cea a volumului intitulat 101 cuvinte argotice de Rodica Zafiu, aflat acum la ediția a doua, revăzută. Expresivitatea argoului și continua lui modificare sînt motive puternice ca vorbitorul, cititorul și, ar fi cazul, scriitorul să …

Nicolae Milescu și Vechiul Testament

Faptul că istoria culturii, cu deciziile ei, cu acumulările și uitările ei, cu mersul ei sinuos și supus întâmplării ne poate condiționa comportamentul, limba sau instituțiile este un fapt pe care ne-am obișnuit să îl admitem de câteva secole: în schimb, curajul de a crede că și actul gândirii este supus acestui șir de condiționări …