RebutLa cererea publicului

În urma solicitărilor sosite la redacție, reproducem, tot sub auspiciile… rebutului, și un extras din prefața bombastică oferită de Tudor Cicu pentru volumul (nepublicabil) semnat de Camelia Ardelean, La margine de curcubeu, semnalat cititorilor noștri în numărul anterior. Chiar dacă ridicolul se vede cel mai bine atunci când pseudo-comentariul critic citează din pseudo-poezia autoarei, prefața …