Ex librisPreot și profesor

O binemeritată operă de reconsiderare face Editura Știința din Chișinău publicând un volum documentar închinat cunoscutului om de cultură din Moldova de peste Prut: preotul profesor Paul Mihail (1905-1994). Istoric al culturii și al cărții din țară și mai ales din Basarabia, cunoscut prin volumul Tipărituri românești în Basarabia de la 1812 până la 1918, …Un roman al supraviețuirii

Cu excepția romanelor lui Francisc Păcurariu, nu știu multe cărți de anvergură despre evenimentele dramatice care s-au desfășurat în Transilvania ocupată prin Diktatul de la Viena și deci despre viața chinuită și mereu amenințată pe care au dus-o acolo, în acel timp, locuitorii unei zone multietnice cu remarcabilă vocație etică și culturală. Al doilea roman …Locuri bucureștene

Este evident, deși n-o spune explicit, că recent apărutul Dicționar de locuri literare bucureștene are în spate nu numai un bogat bagaj bibliografic, ci și un eșafodaj teoretic și o sumă de lecturi anterioare asupra subiectului, care nu avea cum fi evidențiat în textul cărții : trimițând într-un fel la mai vechea Lieux de Mémoire, …Domni și doamne în literatură

Un volumaș cu acest titlu enigmatic și vag provocator, conținând șapte eseuri consistente, publică recent poeta și profesoara Marta Petreu, aplecându-se asupra unora dintre cele mai presante și neliniștitoare chestiuni care preocupă lumea în această perioadă de nesiguranță și răscruce și pe care autoarea le așterne pe hârtie pentru că „nu există metodă mai bună …Comparatismul: cea dintâi curiozitate

Recuperarea operei comparatistului și scriitorului Alexandru Ciorănescu, care a început anul trecut prin publicarea volumului său de amintiri (prezentat la timpul potrivit în paginile acestei reviste de Răzvan Voncu), nu va fi un lucru ușor de făcut cu bibliotecile închise și de fapt cu toată activitatea culturală pusă în bernă de evenimentele realmente catastrofice care …Căderea din rai

Ajuns la o vârstă când începi să te gândești înapoi, poetul, prozatorul și eseistul Horia Bădescu, singurul dintre poeții români care poate revendica gloria de a fi inventat un nou tipar de poezie cu formă fixă, ronsetul (o combinație de rondel și sonet, validată prin apariția volumului cu acest titlu din 1995), publică un fermecător …O cronică  întârziată. Contradicția lui Maiorescu

Peste o lună sau două se vor împlini cincizeci de ani de la apariția Contradicției lui Maiorescu, teza de doctorat a lui N. Manolescu, care a stabilit pentru mai mult timp, chiar din primul an al reluării sistemului tradițional de doctorate, un standard destul de înalt pentru a fi un reper în anii următori. Printre …Un critic al veșnicei tranziții

Dumitru Micu este un critic și un istoric literar de o factură aparte, pe care o pune în valoare și avantajul de a fi trăit și lucrat până la capătul unei vieți destul de lungi: este un critic descriptiv dar și comprehensiv, căutând metodic vâna proprie autorului despre care scrie, stimulat mai ales de dorința …Dicționarul general al literaturii române. Un nou volum

  A apărut volumul V din a doua serie a Dicționarului general al literaturii române publicat de Muzeul Literaturii Române, într-o ediție revăzută, îmbogățită și îmbunătățită față de precedenta, care cuprinde autori și titluri de reviste, cenacluri și curente literare începând cu literele M, N și O. Au fost deci introduse nume inexistente în ediția …Revanșa literaturii

Prozatorul și criticul Vitalie Ciobanu (n.1964), redactor-șef al revistei „Contrafort” care apare la Chișinău din 1994, a publicat recent un nou volum de cronici și eseuri intitulat Revanșa literaturii. Ficțiuni critice, care reunește texte de mare interes despre literatura română și română basarabeană; el este totuși mai mult decât o simplă culegere de articole deja …