Ex librisRevanșa literaturii

Prozatorul și criticul Vitalie Ciobanu (n.1964), redactor-șef al revistei „Contrafort” care apare la Chișinău din 1994, a publicat recent un nou volum de cronici și eseuri intitulat Revanșa literaturii. Ficțiuni critice, care reunește texte de mare interes despre literatura română și română basarabeană; el este totuși mai mult decât o simplă culegere de articole deja …Romulus Rusan

A apărut, într-un format și în condiții bibliofile, una dintre cele mai celebre cărți de călătorii ale probabil celui mai celebru călător al generației mele, Romulus Rusan. Nu și cea mai cunoscută carte, care este și rămâne inegalabila America ogarului cenușiu, ci aceea care cuprinde cele mai delicate și emoționante reflecții pe marginea necontenitei descoperiri …Baltag

Dispărut la cincizeci și opt de ani, când zodiile păreau să-i surâdă – ca lui Orfeu, pe care l-a asumat într-un splendid poem –, Cezar Baltag și-a trăit poezia așa cum și-a trăit viața: o viață pasionată, luminată de nevoia de înțelegere, de a se înțelege pe sine și, în acest fel, de a înțelege …Teatrul văzut astăzi

Lingvistă, semioticiană și scriitoare importantă în cultura românească de astăzi, din țară și din lume, Sanda Golopenția a publicat la sfârșitul anului trecut un volum masiv intitulat cu modestie, dar și cu autoritate Perspective noi în studiul teatrului. El adună în cele aproape nouă sute de pagini ale sale rezultatele unui demers care apare acum …Lectura ca joc

La prima vedere, recenta carte a Monicăi Pillat pare rezultatul unui pariu neobișnuit, de genul: se poate face literatură numai cu personaje care evoluează într-un mediu rarefiat, se intersectează fără să se întîlnească cu adevărat, căutându-se unul pe altul și fiecare pe sine însuși? Un dirijor sigur pe el, un super-scriitor care este capabil să …În căutarea lecturii sociologice

Despre optzeciști s-a scris mult (și s-a scris bine), în primul rând de către optzeciștii înșiși, care au adus în modestul nostru câmp literar trăsături dovedind în primul rând forță, forță creativă, puterea de a se gândi în ceea ce scriu și a-și examina propria existență, fizică și intelectuală, de unde și capacitatea mai tuturor …Ce înseamnă „poet minor”?

criticul basarabean Eugen Lungu a alcătuit o „antologie a poeților minori din epoca Alecsandri și Bolinti neanu“ care și-a propus să adune și să selecteze din poezía acelei epoci un florilegiu „care să reconstituie formele complete ale imagina rului liric la 1850“ după o lectură „din unghi prioritar tematist“, dar care presupune, credem, măcar în …Un fir de mărar

Sanda Nițescu (n. 1937, București) a fost o pictoriță și o desenatoare cunoscută, și nu numai în țară; a absolvit Institutul de Arte Plastice în 1959, în clasa profesorului Ciucurencu și a participat la mai multe expoziții înainte de a primi o bursă din partea statului francez, în 1966, cu care pleacă la Paris, unde …Memorialistica la apel

Un volum de cronici concentrate pe un domeniu de mare interes, memorialistica, așa cum este recenta carte a lui Constantin Cubleșan, este oricum o carte interesantă: autorul însuși, într-o pagină introductivă, speră să fie un util ghid de lectură pentru cititorul tânăr al unor astfel de memorii. Aș merge însă chiar mai departe și aș …Un istoric polivalent: Xenopol

Neașteptată și cu atât mai îmbucurătoare această apariție a două volume de studii ale istoricului A.D.Xenopol în seria de „Opere fundamentale” a Fundației Naționale pentru Știință și Artă și a Muzeului Național al Literaturii Române, care devine din ce în ce mai mult o colecție de texte de interes general, depășind interesul limitat al literaturii …