Ex librisCe înseamnă „poet minor”?

criticul basarabean Eugen Lungu a alcătuit o „antologie a poeților minori din epoca Alecsandri și Bolinti neanu“ care și-a propus să adune și să selecteze din poezía acelei epoci un florilegiu „care să reconstituie formele complete ale imagina rului liric la 1850“ după o lectură „din unghi prioritar tematist“, dar care presupune, credem, măcar în …Un fir de mărar

Sanda Nițescu (n. 1937, București) a fost o pictoriță și o desenatoare cunoscută, și nu numai în țară; a absolvit Institutul de Arte Plastice în 1959, în clasa profesorului Ciucurencu și a participat la mai multe expoziții înainte de a primi o bursă din partea statului francez, în 1966, cu care pleacă la Paris, unde …Memorialistica la apel

Un volum de cronici concentrate pe un domeniu de mare interes, memorialistica, așa cum este recenta carte a lui Constantin Cubleșan, este oricum o carte interesantă: autorul însuși, într-o pagină introductivă, speră să fie un util ghid de lectură pentru cititorul tânăr al unor astfel de memorii. Aș merge însă chiar mai departe și aș …Un istoric polivalent: Xenopol

Neașteptată și cu atât mai îmbucurătoare această apariție a două volume de studii ale istoricului A.D.Xenopol în seria de „Opere fundamentale” a Fundației Naționale pentru Știință și Artă și a Muzeului Național al Literaturii Române, care devine din ce în ce mai mult o colecție de texte de interes general, depășind interesul limitat al literaturii …Dosarul Marin Preda

Marin Preda este, probabil, cel mai important scriitor român apărut, format și celebrat în epoca postbelică, mai important, mai cunoscut și mai reprezentativ decât Nichita Stănescu, de pildă, fie și numai pentru că un prozator are un public mult mai larg și mai divers decât un poet; asemenea comparații n-ar trebui făcute și nici nu …Cercetarea literaturii ca gaya scienza

Într-o serie de volume care omagiază colegi merituoși, ajunși la o vârstă respectabilă și mai ales cu o activitate didactică și științifică încă mai respectabilă în urmă, Universitatea din București ne-a obișnuit cu un tip special de publicații, în același timp erudite și agreabile la lectură: volume închinate prezenței acestor profesori în câmpul public al …Dan Mănucă – omagiu postum

Când a murit, în mai 2017, Dan Mănucă urma să împlinească 79 de ani; Parcele nu l-au îngăduit însă și i-au tăiat firul vieții prea devreme, făcând astfel ca volumul, proiectat de colegii săi ieșeni pentru aniversarea celor opt decenii de viață pe care urma să-i împlinească și de neobosită activitate în mai toate domeniile …Din nou despre tricentenarul D. Cantemir

Aproape trei secole după moartea lui Dimitrie Cantemir, opera și activitatea sa ca om politic și mai ales ca scriitor, om de cultură și savant într-un câmp neobișnuit de larg, de la muzică și literatură la filosofie și istorie, au continuat să nutrească imaginea celui mai cunoscut român din epoca sa; studiile cantemiriene, în continuă …America ogarului cenușiu

Una dintre cele mai cunoscute cărți ale lui Romulus Rusan și una dintre cele mai frumoase cărți de călătorie din literatura noastră contemporană, America ogarului cenușiu, a ajuns la sfârșitul anului celuilalt la a cincea ediție: citită cu entuziasm și pe nerăsuflate de generația noastră, și la fel de următoarea, reeditarea ne oferă nouă ocazia …