Istorie literarăIon Pillat – 130 de ani de la naștere

Deși poet, Ion Pillat era un spirit pozitivist și chibzuit, care își trata opera cu deosebită grijă și acribie, dovezi stând numeroasele planuri succesive de organizare a producției sale lirice, eforturile de orânduire optimă a manuscriselor volante, precum și notațiile de pe acestea și indicațiile olografe de pe volumele princeps. Este motivul pentru care a …Maica Oglinda

Cercetând arhiva corespondenței lui Mircea Eliade, păstrată la biblioteca Universității din Chicago, am dat peste un număr de scrisori anonime sau pseudonime trimise de invidioși și denigratori. Pe două dintre acestea, legate de simpatiile politice din tinerețe ale savantului, le-am publicat în anul 2013.1 Prima era semnată Iosif Abramovici, iar cea de-a doua Mayka O. …Eta Boeriu, fibra tragică

Nu puțini membri marcanți ai Cercului Literar de la Sibiu se odihnesc definitiv în Cimitirul Central din Cluj. Radu Stanca, Ion Negoițescu (a cărui cenușă a adus-o Emil Hurezeanu de la München) Henri Jacquier, Eta Boeriu „Doamna Cercului Literar de la Sibiu“ pe care Șt. Aug. Doinaș o evocă într-o splendidă elegie. Nu pot uita …Datorii pariziene

Căpătuit cu banii de pe moștenirea paternă, Ion Minulescu ar fi putut trăi la Paris foarte mulți ani, nu doar acei patru care ar fi trebuit să fie dedicați studiilor universitare. Dar nu numai că el a rămas fără căpătâi în urma traiului dus pe picior mare, ci a trebuit să ia și bani cu …Iosif Vulcan – omul generozității literare

Iosif Vulcan – de la nașterea căruia se împlinesc, la 31 martie a.c., 180 de ani – a fost una dintre personalitățile remarcabile ale spiritualității românești din vremea sa, practicînd un activism cultural în care s-a angajat total, cu o consecvență rar întîlnită în mediul scriitoricesc. De numele lui sînt legate mai ales două mari …Limba prefăcută

Cu trei ani înaintea morții, survenită în 1821, Petru Maior publica la Buda prima parte din Întâmplările lui Telemah, fiul lui Ulise (Odiseus), întocmite de Fénelon, arhiepiscopul Cambrei, acum întâi de pre limba italienească pre limba românească prefăcută. Desigur că, asumându-și pionieratul, învățatul transilvănean nu avea știință de circulația acestui renumit roman pedagogic de factură …Noi ipoteze despre moartea lui Eminescu

Și totuși, trebuie să mai spunem câteva cuvinte despre acest „alt bolnav d’acolo, unu’ furios, care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova“, sau „tenor“, „artist“ cum zic alți biografi. Numele lui întreg apare, aproape în mod ostentativ, doar la Eminescu însuși, în interogatoriul luat la 12 iunie 1889 – probabil după prima lovitură, …Petrecerea petrecanie

Nu aș vrea să intru în explicații ce țin de etimologia populară în limba română, dar stau puțin să mă întreb ce a fost la început: vulpoiul sau șiretul? A fost la început șiretul vulpoi, care scapă de vânător deoarece știe să se strecoare prin toate găurile făcute în pământ, sau șiretul de la cizma …Portret cronologic al unei nedrepte absențe: Marcu-Mihail Avramescu

Așa-zis scriitorul avangardist din Bilete de papagal ce îl anunța apăsat pe Ionesco după ce — sau în timp ce — uimea le tout Bucarest cu exercițiile sale de hipnoză colectivă, fakirism sau caracterologie; tradiționalistul guénonian din fruntea revistei „Memra” (1934-1935) în care se regăsea și prietenul din adolescență Mircea Eliade (KRM); evreul convertit la …Logica macedonskiană

Fiului de general Alexandru Macedonski i-a fost străină orice fel de strategie și disciplină civilă, marele scriitor aruncându-se în diferitele bătălii ale vieții cu fantezie poetică debordantă. Studiul sistematic nu s-a prins nicicând de el (pe discipoli îi încuraja să nu-și dea nici măcar bacalaureatul), ceea ce nu l-a împiedicat să nutrească ambiții de urmare …