Istorie„Traducerea `n viață“

Înstitutul de Studii Istorice și Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R. a fost înființat în 1951, cu scopul de a cerceta și de a scrie despre istoria mișcării muncitorești și a avangardei celei mai înaintate a acesteia, care a fost, după cum se știe, partidul unic în toate. Cu câtva timp înainte de căderea …Doi „spirişti” în arhivele Securităţii. Corespondenţă interceptată: N. Steinhardt – Alexandru Corănescu

Din consistentul tezaur epistolar aflat în Dosarul de Urmărire Informativă a lui N. Steinhardt, aflat în arhivele C. N. S. A. S., am mai avut prilejul să public, de-a lungul timpului, în paginile României literare, câteva scrisori sau grupaje de scrisori interceptate de către Securitate: o scrisoare a lui N. Steinhardt către Noël Bernard (în …O incursiune în Bucureștiul literar

Fragmente dintr-un Dicționar de locuri literare bucureștene, de toposuri și legende urbane privite cu ochii, bătute cu pasul și întipărite în memoria personajelor. Pe strada Mântuleasa, Calea Victoriei, Parcul Ioanid, Șoseaua Virtuții, Calea Văcărești… Străzi, piețe, parcuri, bulevarde, dar și cafenele, cârciumi, hoteluri, cinematografe se îngână și își răspund, dând naștere la o serie de …Magazin literar confiscat de securitate

Magazin Literar al Asociației Scriitorilor din Timișoara 1982 era gata tipărit, gata de distribuție, încă împachetat la sediul Filialei asociației noastre. Însă dimineața a sosit un camion, însoțit de lucrătorii Securității din Timișoara. Având mare grijă să nu rămână nici măcar un exemplar, securiștii ne-au pus să cărăm toate pachetele la camion, almanahul urmând să …O istorie levantină

Istoria arată adesea ca un teatru al deșertăciunilor, al vanităților și erorilor, dar și ca un câmp al surprizelor, al marilor supraviețuitori, prin care voința de adevăr sau de păstrare a memoriei poate învinge absurdul sau uitarea. În istoriografia ultimei jumătăți de veac s-au făcut eforturi apreciabile pentru a consolida varii moduri de a scrie …