Cartea de corespondență

Unui iubit prieten latin

Dragă Domnule și prietene. Scrisori către Arsène Henry, ministru al Franței la București (1897-1904) de la Sabina Cantacuzino, Clara Haskil, Maria Pillat, Anna Kretzulescu-Lahovary, Maria Cantacuzino și Olga Cantacuzino-Miclescu, Editura Humanitas, București, 2018, 200 p.

În ultimii ani, în beneficiul literaturii memorialistice, asistăm la o explozie editorială, fapt extraordinar atât pentru discursul istoriografic al epocii (care capătă valențe mai calde, mai personale, impregnate de o puternică notă subiectivă), cât și pentru studiile de gen și de mentalități. Acestui spațiu de cercetare îi corespunde și volumul Dragă Domnule și prietene. Scrisori …