Cronica literarăInsula-care-nu-e-Ikaria

Un tânăr în pragul vârstei de 30 de ani, care a renunțat la confortul și prosperitatea din Canada, unde familia lui emigrase după 1990, și s-a întors în țară, spre nefericirea părinților rămași peste Ocean, ține să facă o excursie în insula din titlul noului roman al lui Gabriel Chifu. În drum spre Ikaria e …Lucruri care au fost

Deși în subtitlul amplei sale antologii Grete Tartler menționează intervalul temporal în care se înscriu poemele din carte (aproape jumătate de secol, de la debutul editorial din 1970 și până la anul în curs), Versuri și uscate răstoarnă perspectiva. Poeta inversează ordinea cronologică, începând cu inedite, continuând cu volumul său cel mai nou, Cuvinte salvate …Un pictor care scrie

Primul volum cu pagini memorialistice și însemnări de jurnal făcute de Corneliu Baba impresionează întâi de toate prin eleganța obiectului editorial. Confesiuni și jurnale e o operă de artă grafică și un volum complex cu frumusețea unui album. Textul propriu-zis este segmentat sau încadrat de imagini reprezentative și ilustrative, iar în marginea lui, pe o …(Auto)portrete

După un volum, Trecere petrecere (scris așa) publicat în 2019 și căruia i-am făcut cronica în România literară, Ioana Ieronim revine în același an editorial cu o antologie sui-generis. Portrete, autoportrete cuprinde, după cum explică autoarea într-o notiță introductivă, „o selecție de portrete” din cărțile sale de poezie, iar textele sunt din două perioade istorice …Scriitori în scrisori

Față de prima ediție din Mari corespondențe, cea din 1981, aceasta de față, „revăzută și adăugită”, include două eseuri noi, unul despre Tudor Vianu, altul despre Mircea Zaciu, pe care Livius Ciocârlie îi citește tot prin prisma unor scrisori. Textele acestea inserate la finalul volumului sunt remarcabile, dar au mai degrabă profilul unor evocări, ele …O tragedie colectivă

După un roman original (Kinderland, 2013) și unul dezamăgitor (Imperiul fetelor bătrâne, 2016) și după un Caiet de cenzor (2017) asupra căruia, necitindu-l, nu pot emite încă o judecată de valoare, Liliana Corobca dă, în Capătul drumului, o saga a deportaților bucovineni în Uniunea Sovietică, după cedarea Basarabiei și a Nordului Bucovinei din vara lui …Un thriller politic

La aproape trei decenii de la Revoluția din decembrie 1989, Eugen Uricaru dă, în Permafrost, un roman în care se înfățișează dedesubturile și culisele loviturii de stat care a confiscat-o și manipulat-o. Observam cu o vreme în urmă că, spre deosebire de jurnalistul care consumă evenimentul cotidian, prozatorului realist îi trebuie o anumită distanță față …Inginerul și artista

Ca și alte romane publicate în ultimii ani de Dumitru Popescu, Solemnitatea despărțirilor are un titlu destul de prețios și emfatic pentru un cititor de proză realistă, dar potrivit uneia mai intelectualizate, în care personajele reflectează asupra episoadelor existențiale și, uneori, poartă dezbateri în legătură cu viețile lor. Romanul de față are un narator căruia …Critica aplicată

A trecut aproape neobservat volumul lui Al. Cistelecan, Fișe, schițe și portrete, cuprinzând peste cincizeci de critici, istorici literari și eseiști comentați cu aplicație și finețe de un analist profesionist. Slaba receptare a unei asemenea cărți nu mai miră, în contextul în care critica noastră de întâmpinare, câtă mai e, se pierde în servicii de …De la o epocă la alta

Ceea ce se remarcă întâi de toate la parcurgerea volumului Periscop literar semnat de Ștefan Cazimir este aria largă de cuprindere tematică. În general cărțile în care sunt adunate articole, cronici sau studii publicate anterior în reviste ilustrează capacitatea unor critici și istorici literari de a recompune o epocă literară sau măcar o perioadă din …