Cronica literarăO istorie canonică (IV)

La finalul acestei cronici literare ample, se impune din nou o comparație între Istoria care a modelat canonul nostru literar în ultimii 80 de ani, cea a lui G. Călinescu din 1941, și cea care probabil va avea același rol în următoarele decenii: Istoria critică a literaturii române de Manolescu. Ambii critici și istorici literari …O istorie canonică (III)

Autorul Istoriei critice a literaturii române citează contribuții anterioare pentru a le amenda sau, dimpotrivă, pentru a-și sprijini demonstrația pe ele. În ambele cazuri, critica literară e văzută drept ceea ce este: un al doilea discurs, meta-literar, fără de care primul ar fi ajuns într-o condiție de abundență și inflație, lipsă de criterii și irelevanță. …O istorie canonică (II)

S-a făcut obser­vația, încă de la prima ediție din Istoria critică a literaturii române, că în sinteza istoriografică a lui Nicolae Manolescu, în multe dintre capitolele și subcapitolele ei dedicate scriitorilor din diferite epoci, sunt schițate fișe de receptare. Diferența, aici, față de marea istorie călinesciană din 1941 este vădită. Călinescu citează sporadic și își …O istorie canonică (I)

La unsprezece ani de la prima ediție din Istoria critică a literaturii române (și la cinci de la Istoria literaturii române pe înțelesul celor care citesc), Nicolae Manolescu publică un nou tom critic și istoriografic: ediția a doua, „revăzută și revizuită”, a celui mai ambițios proiect canonic privind literatura română în întregul ei, după Istoria …La timpul trecut

Într-o cronică din „Viața Românească” pe mar­ginea antologiei lui Ioan Moldovan Opera poetică (2016), încheierea mea era următoarea: „Având convingerea că experiențele și căutările poetului nu se încheie la finele acestei antologii, aștept cu o legitimă curiozitate critică volumele viitoare ale unui autor liric de raftul întâi.”. După trei ani, iată un volum nou, Multe …Critică istoriografică

În panorama Poeți români de azi (I) a lui Răzvan Voncu, la fel de interesant ca textele critice propriu-zise este cuvântul introductiv al autorului, intitulat În loc de prefață la ediția a II-a și datat 25 martie 2019. Deși se fac aici mențiuni asupra sumarului și se detaliază cum a fost construită cartea, citim în …Critică de vârf

S-a observat la componenții generației 80, fie ei poeți, prozatori sau critici literari și eseiști, un hiatus creativ și editorial în primul deceniu postcomunist (la unii dintre ei și mai mult timp). După un debut, apreciat, înainte de 1989, ce-l înscrisese pe autorul respectiv în categoria tinerelor speranțe ale genului, anii libertății de după Revoluție …Un poet artist

Prezență discretă pe scena lumii noastre literare, unde e mare îmbulzeală de veleitari și grafomani, Vasile Igna își scrie și își publică ritmic cărțile, în genuri și registre diferite: liric, epic și eseistic. Periscop este una de poezie, atent gândită și structurată, ce balansează încă din pagina cu motto-uri între două modalități de expresie. Primul …Insula-care-nu-e-Ikaria

Un tânăr în pragul vârstei de 30 de ani, care a renunțat la confortul și prosperitatea din Canada, unde familia lui emigrase după 1990, și s-a întors în țară, spre nefericirea părinților rămași peste Ocean, ține să facă o excursie în insula din titlul noului roman al lui Gabriel Chifu. În drum spre Ikaria e …Lucruri care au fost

Deși în subtitlul amplei sale antologii Grete Tartler menționează intervalul temporal în care se înscriu poemele din carte (aproape jumătate de secol, de la debutul editorial din 1970 și până la anul în curs), Versuri și uscate răstoarnă perspectiva. Poeta inversează ordinea cronologică, începând cu inedite, continuând cu volumul său cel mai nou, Cuvinte salvate …