Ancheta R.l.O listă canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)

Criticii și poeții care au răspuns la ancheta revistei România literară George Ardeleanu, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Iulian Boldea, Ion Buzași, Dumitru Chioaru, Livius Ciocârlie, Al. Cistelecan, Gabriel Coșoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Victor Cubleșan, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, …O listă canonică: 100 de cărți de proză în 100 de ani (1918-2018)

Câteva precizări ale redacției 30 de critici, cronicari și istorici literari au acceptat invitația revistei noastre: i-am rugat să aleagă 100 de cărți de proză românească (y compris volume de memorialistică și jurnale), apărute într-un secol (1918 – 2018), pe care le consideră cele mai valoroase și reprezentative. Unii dintre respondenți au nominalizat mai puțin …