Ancheta R.l.România scriitorilor

Adrian ALUI GHEORGHE Acel loc care nu e O vreme am crezut că Piatra Neamț este buricul lumii mele. // Am crezut că este orașul cu un singur locuitor.// Am crezut că oamenii de aici sunt biserici mișcătoare,/ mă și minunam câte clopote se agită pe străzi/ de parcă ar fi anunțat deschiderea raiului/ pentru …Anul 2021: Scriitorii și proiectele lor literare / Ce așteptări aveți de la noul an?

Ștefan CAZIMIR Bănuiesc că mulți vor formula, ca și mine, speranța reintrării în normal. În ceea ce mă privește, asta ar însemna redeschiderea Bibliotecii Academiei. În lipsa accesului la publicațiile ei, eu mă aflu, stricto sensu, în șomaj tehnic. Poeții și prozatorii au izvorul creației în ei înșiși. Criticii și istoricii literari nu beneficiază de …Anul editorial 2020.

  1.Vă rugăm să alegeți dintre cărțile apărute în intervalul decembrie 2019 – noiembrie 2020 unul sau mai multe titluri (poezie, proză, dramaturgie, critică și istorie literară, traduceri) pe care le-ați remarcat pentru valoarea lor. De asemenea, vă rugăm să motivați alegerea / alegerile dumneavoastră printr-un comentariu critic al volumului / volumelor alese. 2.Vă invităm …„Trusa“ literară de criză

Dacă v-ați alcătui o „trusă“ literară de prim ajutor, care ar fi primele 10 titluri din literatura română de ieri și de azi (pentru proză, poezie, eseu) la care v-ați opri? * Nicolae OPREA Izolarea de societate impusă de pandemia care ne bântuie de câteva săptămâni ne îndeamnă, într-adevăr, spre recitirea unor capodopere ale literaturii …Despre „Istoria critică a literaturii române” de Nicolae Manolescu

1. Nu avem, în literatura noastră, prea multe definiții originale ale con­ceptului de istorie a literaturii. Cum nici receptarea primei ediții a Istoriei critice… nu a prea abordat acest subiect, ediția a II-a este un moment potrivit pentru a vă adresa întreba­rea: care este conceptul de istorie literară al lui Nicolae Manolescu și ce aduce …Lista canonică: 100 de cărți de critică, istorie literară și eseistică românească în 100 de ani

(1918-2018) Criticii care au răspuns la ancheta revistei România literară: Mircea Anghelescu, Ion Buzași, Livius Ciocârlie, Gabriel Coșoveanu, Liana Cozea, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghișor, Dan Gulea, Ioan Holban, Ioan Lascu, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Mircea Mihăieș, Andrei Moldovan, George Neagoe, Eugen Negrici, Olimpiu Nușfelean, …O listă canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)

Criticii și poeții care au răspuns la ancheta revistei România literară George Ardeleanu, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Iulian Boldea, Ion Buzași, Dumitru Chioaru, Livius Ciocârlie, Al. Cistelecan, Gabriel Coșoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Victor Cubleșan, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, …O listă canonică: 100 de cărți de proză în 100 de ani (1918-2018)

Câteva precizări ale redacției 30 de critici, cronicari și istorici literari au acceptat invitația revistei noastre: i-am rugat să aleagă 100 de cărți de proză românească (y compris volume de memorialistică și jurnale), apărute într-un secol (1918 – 2018), pe care le consideră cele mai valoroase și reprezentative. Unii dintre respondenți au nominalizat mai puțin …