Stéphane Courtois și Thierry Wolton la Sighet

Pentru cercetătorii comunismului românesc și nu doar pentru ei, geneza și activitatea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței reprezintă un mijloc de reconstituire și restituire, de restabilire a memoriei colective, un apel la umanitate și la ne-uitare. Această entitate a memoriei colective privind victimele regimului comunist include atât Muzeul de la Sighet, cât și Centrul …

Ignat, Elena și Beatrice Bednarik în arta românească

Volumul monumental apărut la Editura Vellant, dedicat locului și rolului familiei Bednarik în arta românească reunește, în paginile sale, monografia elaborată de Beatrice Bednarik privindu-l pe Ignat Bednarik, având drept fundament teza sa de doctorat, intitulată sugestiv Contribuții la studiul evoluției artei românești din primele decenii ale secolului al XX – lea, susținută în anul …

Spionii CIA la debutul Războiului Rece

Cartea jurnalistului de război american Scott Anderson (în România acesta este cunoscut mai ales grație lucrării sale dedicate lui Thomas Edward Lawrence, publicată în versiune românească sub titlul Lawrence în Arabia. Război, mistificare, nesăbuință imperială și crearea Orientului Mijlociu modern) urmărește acțiunile a patru ofițeri de informații occidentali, fiecare din ei cu un trecut tumultuos: …

Imaginea dezastrului din toamna lui 1916

Ștefan Zeletin este cunoscut publicului îndeobște grație lucrărilor sale din primul deceniu interbelic Burghezia română, originea și rolul ei istoric (1925) și Neoliberalismul (1927) și mult mai puțin pentru volumul său dedicat campaniei dezastruoase a armatei române din toamna anului 1916. Ne referim, desigur, la lucrarea Retragerea, publicată de Editura Revistei Pagini Agrare și Sociale, …

Irakul lui Saddam Hussein, prin ochii unui român  

În deceniile regimului comunist din România, o dimensiune semnificativă a relațiilor externe ale Bucureștilor a fost reprezentată de cooperarea economică cu statele africane, cu precădere cele din Nordul Africii (dar nu numai), precum și cu statele arabe din Orientul Mijlociu. Comerțul exterior al României de-a lungul anilor 1970-1980 a țintit noi debușee pentru produsele sale (generatoare …

Despre dictatorii și dictaturile secolului trecut, și nu numai…

Dată fiind ple tora de lucrări și contribuții, fie ele știin țifice, fie desti nate unui pu blic mai larg, care au abordat, de-a lungul ultimelor decenii, tema amplă a regimurilor dictatoriale și a dictatorilor secolului al XX-lea, lucrări precum cea la care ne referim aici ar putea să pară redundantă. Arealul istoriografic occidental este …

Cronică de familie

În ultimele decenii, după eliberarea de constrângerile ideologice specifice perioadei de dinainte de 1989, interesul pentru reconstituirea destinului marilor familii ale elitei politice și economice ale României a fost unul constant, dovedit de apariția a numeroase lucrări dedicate temei. Volumul de față (tradus din limba franceză de Alina Pavelescu) reconstituie, grație unor scrisori, fotografii și …

Corespondența secretarului francez al Principelui Carol – 11

Lucrarea apărută la Editura Humanitas (ediție de Cécile Folschweiller), reconstituie, prin publicarea corespondenței relevante, detaliile misiunii lui Émile Picot, devenit în 1866, la 22 de ani, secretarul Principelui Carol (viitorul rege Carol I al României), prilej de incursiune în atmosfera din cercurile politice românești, în contextul fascinant al perioadei 1866-1867. Volumul include un studiu introductiv, …

Mussolini, de la ascensiune la prăbușire

Maurizio Serra este îndeobște cunoscut, în rândul istoricilor, pentru studiile și lucrările sale dedicate lui Filippo Marinetti și Curzio Malaparte. De altfel, masiva sa lucrare intitulată Malaparte, vies et légendes (Éditons Grasset et Fasquelle, Paris, 2011), apărută în ediții succesive, a fost laureată cu Premiul Goncourt pentru biografie în anul 2011, fiind primită cu interes …

Despre conferința de la Ialta, altfel

Evenimentul în sine și mai ales semnificația istorică a Conferinței aliaților de la Ialta (4-11 februarie 1945) au fost abordate în numeroase studii și lucrări, fie ele cu caracter științific sau de popularizare (unele dedicate exclusiv temei, altele abordând tangențial subiectul), elaborate mai cu seamă în istoriografia occidentală (dar nu numai), începând chiar cu deceniile …

Londra – o istorie neconvențională

Celor mai mulți cititori, Peter Ackroyd le este cunoscut mai ales pentru contribuțiile sale dedicate istoriei Angliei, în general, și Londrei, în particular, dar și pentru studiile și lucrările sale biografice, solid documentate, dedicate unor personalități literare de anvergura lui Charles Dickens, Ezra Pound, T.S. Eliot, William Shakespeare sau William Blake. Recunoașterea sa în mediile …

Destinul postbelic al greco-catolicismului

Istoricul Cristian Vasile s-a consacrat drept un riguros cercetător al istoriei ecleziastice postbelice, precum și al politicilor culturale și vieții artistice din timpul regimului comunist, cu contribuții solide în domeniu, recunoscute în mediul istoriografic românesc, dar și în afara țării. Cărțile sale, unele publicate în mai multe ediții, majoritatea la Editura Humanitas, dar nu numai, …