Fațetele trecutului, în memoriile răzlețe ale graficianului Silvan Ionescu

Istoricului și criticului de artă Adrian-Silvan Ionescu îi datorăm efortul nobil de selectare, îngrijire și publicare (între coperțile unui singur volum) a notelor memorialistice aparținând părintelui său, graficianul și portretistul Silvan D. Ionescu (1909-1999). Personalitatea portretistului Silvan D. Ionescu (dar mai ales epoca în care a trăit și oamenii din jurul său) ne este dezvăluită …

Frescele interbelicului românesc

Volumul coordonat de Sorin Radu și Jens Schmitt are meritul că reunește contribuții pe cât de diverse, pe atât de captivante, privind evoluția societății românești de-a lungul perioadei scurse între cele două conflagrații mondiale. Deși la primă vedere cele 17 studii cuprinse în volum ar putea să pară ele însele ne-omogene, disparate sau lipsite de …

Leadership și relații internaționale în viziunea lui Kissinger

La sfârșitul lunii noiembrie 2023, marile agenții de presă din întreaga lume au inclus, între titlurile zilei, informația morții lui Henry Kissinger, fost Secretar de stat, diplomat și consilier de politică externă, la venerabila vârstă de 100 de ani. Cu doar un an înainte, Kissinger lansa ultima sa carte, apărută la Penguin Books, cu titlul …

O iubire reflectată în epistole

Personalitatea Reginei Maria a fascinat și a suscitat un interes puternic în rândul istoricilor dar și al publicului larg, iar acest interes a crescut în intensitate, mai ales de-a lungul ultimelor decenii; mai mult decât atât, celebrarea Centenarului Marii Uniri a însemnat încă o oportunitate pentru pasionați, de la cercetători la istorici, de a aborda …

Stéphane Courtois și Thierry Wolton la Sighet

Pentru cercetătorii comunismului românesc și nu doar pentru ei, geneza și activitatea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței reprezintă un mijloc de reconstituire și restituire, de restabilire a memoriei colective, un apel la umanitate și la ne-uitare. Această entitate a memoriei colective privind victimele regimului comunist include atât Muzeul de la Sighet, cât și Centrul …

Ignat, Elena și Beatrice Bednarik în arta românească

Volumul monumental apărut la Editura Vellant, dedicat locului și rolului familiei Bednarik în arta românească reunește, în paginile sale, monografia elaborată de Beatrice Bednarik privindu-l pe Ignat Bednarik, având drept fundament teza sa de doctorat, intitulată sugestiv Contribuții la studiul evoluției artei românești din primele decenii ale secolului al XX – lea, susținută în anul …

Spionii CIA la debutul Războiului Rece

Cartea jurnalistului de război american Scott Anderson (în România acesta este cunoscut mai ales grație lucrării sale dedicate lui Thomas Edward Lawrence, publicată în versiune românească sub titlul Lawrence în Arabia. Război, mistificare, nesăbuință imperială și crearea Orientului Mijlociu modern) urmărește acțiunile a patru ofițeri de informații occidentali, fiecare din ei cu un trecut tumultuos: …

Imaginea dezastrului din toamna lui 1916

Ștefan Zeletin este cunoscut publicului îndeobște grație lucrărilor sale din primul deceniu interbelic Burghezia română, originea și rolul ei istoric (1925) și Neoliberalismul (1927) și mult mai puțin pentru volumul său dedicat campaniei dezastruoase a armatei române din toamna anului 1916. Ne referim, desigur, la lucrarea Retragerea, publicată de Editura Revistei Pagini Agrare și Sociale, …

Irakul lui Saddam Hussein, prin ochii unui român  

În deceniile regimului comunist din România, o dimensiune semnificativă a relațiilor externe ale Bucureștilor a fost reprezentată de cooperarea economică cu statele africane, cu precădere cele din Nordul Africii (dar nu numai), precum și cu statele arabe din Orientul Mijlociu. Comerțul exterior al României de-a lungul anilor 1970-1980 a țintit noi debușee pentru produsele sale (generatoare …

Despre dictatorii și dictaturile secolului trecut, și nu numai…

Dată fiind ple tora de lucrări și contribuții, fie ele știin țifice, fie desti nate unui pu blic mai larg, care au abordat, de-a lungul ultimelor decenii, tema amplă a regimurilor dictatoriale și a dictatorilor secolului al XX-lea, lucrări precum cea la care ne referim aici ar putea să pară redundantă. Arealul istoriografic occidental este …

Cronică de familie

În ultimele decenii, după eliberarea de constrângerile ideologice specifice perioadei de dinainte de 1989, interesul pentru reconstituirea destinului marilor familii ale elitei politice și economice ale României a fost unul constant, dovedit de apariția a numeroase lucrări dedicate temei. Volumul de față (tradus din limba franceză de Alina Pavelescu) reconstituie, grație unor scrisori, fotografii și …

Corespondența secretarului francez al Principelui Carol – 11

Lucrarea apărută la Editura Humanitas (ediție de Cécile Folschweiller), reconstituie, prin publicarea corespondenței relevante, detaliile misiunii lui Émile Picot, devenit în 1866, la 22 de ani, secretarul Principelui Carol (viitorul rege Carol I al României), prilej de incursiune în atmosfera din cercurile politice românești, în contextul fascinant al perioadei 1866-1867. Volumul include un studiu introductiv, …