Războiul Rece, o abordare diferită

Pentru exegeții perioadei Războ iului Rece (și nu numai pentru ei), cu tot ceea ce aceasta a însemnat pentru istoria universală postbelică, numele John Lewis Gaddis este unul arhicunoscut. Consacrat ca unul din cei mai experimentați cercetători ai genezei și evoluției crizelor Războiului Rece, Gaddis s-a făcut remarcat mai ales pentru contribuțiile sale cu valențe …Hemingway, între geniul literar și tenebrele activităților subversive

De-a lungul deceniilor scurse de la moartea lui Hemingway, pasiunea publicului pentru opera sa a fost dublată de un interes cel puțin egal legat de detaliile biografice, mai cu seamă privind ultima perioadă a vieții scriitorului laureat cu Premiul Nobel pentru Bătrânul și marea. Așa se face că, în ultima jumătate de secol, au apărut …Micul Fan Shen și Marele Mao

Perioada cunoscută drept Revoluția Culturală, răstimp echivalent pentru societatea chineză cu o imensă tragedie umană, continuă să suscite interes deopotrivă în rândul istoricilor și al cercetătorilor. Eforturile de cercetare ale acestora se sprijină nu numai pe lucrări științifice și documente de arhivă (multe din ele dificil sau chiar imposibil de accesat), ci și pe mărturiile …De la Țarul Putin la El Comandante Chavez și la Faraonul Mubarak

Jurnalist la origine, W.J. Dobson este îndeobște recunoscut pentru abordarea evoluțiilor din sfera regimurilor autoritare, mare parte din contribuțiile sale fiind publicate în paginile revistei Foreign Policy. Nu întâmplător, amintita revistă a fost în două rânduri laureată cu premiul National Magazine Award for General Excellence în perioada în care Dobson însuși i-a fost redactor-șef. Mare …Oamenii și evenimentele din umbra monumentelor istorice

Istoriografia britanică și nu numai îi datorează lui Keith Lowe câteva contribuții de substanță referitoare mai cu seamă la perioada celui de-al Doilea Război Mondial și la deceniile lumii posteblice. Nu întâmplător, majoritatea lucrărilor sale s-au bucurat de traduceri succesive în mai multe limbi, iar recunoașterea internațională a autorului a culminat cu decernarea unor premii …Arlette Coposu, o biografie. Destinul soției Seniorului

Despre Arlette Coposu, soția lui Corneliu Coposu – el însuși simbol al rezistenței și al demnității în fața prigoanei comuniste, apoi lider al opoziției în România postcomunistă, s-a scris prea puțin sau doar tangențial, mai cu seamă în articole de presă sau în memoriile și jurnalele contemporanilor (cea mai recentă astfel de lucrare este, desigur, …Despre ciclicitatea socio-economică americană

Pentru cei familiarizați cu scrierile lui George Friedman, apariția noii sale lucrări (al cărei titlu original este The Storm Before the Calm. America’s Discord, the Coming Crisis of the 2020’s and the Triumph Beyond) reprezintă o continuare firească a operei sale, una dedicată analizelor și previziunilor din sfera geopolitică. Provenind dintr-o familie evreiască din Ungaria …Erori care au schimbat cursul istoriei

Lucrarea lui Bill Fawcett, apărută într-o primă ediție încă din anul 2010, la o editură subsidiară a trustului Penguin Publishing, reprezintă o nouă contribuție a scriitorului, istoricului și cercetătorului amintit, una care se situează practic în siajul preocupărilor sale constante, care au generat apariții precum Trust me, I know what I’m doing. 100 more mistakes …Marele război și sașii transilvăneni

Istoriografia românească dedicată primei conflagrații mondiale a fost dominată, mai ales în timpul perioadei regimului comunist, de teme de cercetare precum disputele politice din preajma intrării României în război, chestiunile de istorie diplomatică, precum și, sau mai ales, de confruntările militare per se. După 1990 însă, teme de cercetare și perspective inedite au fost asumate …Cooperativa Gusti, două decenii…

Volumul coordonat de Ionuț Butoi și Martin Ladislau Salamon, publicat la Editura Eikon, marchează, așa cum sugerează și titlul, împlinirea a două decenii de la începuturile proiectului științific denumit Cooperativa Gusti, borna inițială fiind apariția, în anul 2000, a volumului Monografia ca utopie, veritabilă frescă de istorie orală (interviuri realizate de profesorul Zoltán Rostás cu …