După finala mică

în „Notă asupra ediției – tăieri și decartări”, Ileana Roman afirmă următoarele despre întocmirea antologiei Tăierea cărților: „Mă întâlnesc în titlul acestei ediții, fiind încă în joc. Și trag linie ca după finala mică. Din întregul celor opt volume tipărite am reținut aproximativ aproape o jumătate. La o anume evaluare aș reține cam un sfert, …Contraste și polarități

La sfârșitul volumului Refluxul sensurilor, din 2004, Ana Blandiana plasa textul Acest poem, pe care îl reproduc în întregime: „Acest poem durează doar atâta/ Cât îl citești:/ Data viitoare când îl vei citi/ Va fi altul/ Pentru că tu vei fi altul/ Și, bineînțeles, va fi complet diferit/ Atunci când îl va citi altcineva.// El …Cine, ce și cum este Molly Bloom

Remarcabila carte O noapte cu Molly Bloom. Romanul unei femei reprezintă cea dintâi reconstituire „biografică” a personajului respectiv din romanul lui James Joyce. Multiplicând perspectivele interpretative, deja copleșitoare, din care a fost analizat vreme de un secol Ulysses, Mircea Mihăieș continuă, cu instrumentar critic specific și cu alte scopuri, investigarea celebrului roman al modernității. Fie …Gheorghe Asachi, un modern antimodern

La un veac și jumătate de la moartea lui Gheorghe Asachi, tot încercând să caut și alte explicații în afara acelora cunoscute din istoria literară în privința atitudinii și comportamentului adoptate de iluministul moldovean în preajma și după Revoluția de la 1848, mi-am pus întrebarea dacă nu cumva el ar putea să fie considerat un …Relativism din respect pentru absolut

Pe drept cuvânt, Cornel Regman a fost integrat celei de a patra generații maioresciene, întrucât fostul cerchist a militat împotriva improvizației, a superficialității și a mediocrității. Practician al cronicii literare în întreaga carieră, fără a avea pretenția de a se specializa într-un anumit gen, el s-a arătat a fi drastic cu diletanții, cu nechemații lipsiți …Poeți de ieri și de azi

Poeți români de azi (I) (Editura Școala Ardeleană, 2019) este o ediție revăzută și adăugită la proporții aproape duble față de prima, Răzvan Voncu considerând că, în locul unei completări cu un al doilea volum, este mai potrivit să refacă și să aducă volumul I la o formă cât mai fidelă statutului, valorii și ponderii …Anxietatea confluenței

Nu spun nici o noutate atunci când afirm că Titu Maiorescu a urmărit să impună un nou canon în cultură (în limbă, literatură, filosofie, istorie și drept), „critica generală” făcută de el fiind considerată prima bătălie canonică din literatura noastră, în urma căreia a triumfat spiritul critic și s-a deschis calea fermă spre autonomia esteticului. …Cu ochii larg deschiși

Recentul volum Linia de contur: cronici literare, I (Editura Spandugino, 2019) – dedicat literaturii subiective (non)ficționale (memorialistică, jurnale, epistolare, autobiografii, cărți de călătorii, volume cu documente din arhivele CNSAS, cărți de dialoguri, eseistică de factură biografică, publicistică ficționalizată) și prozei (romane, nuvele, povestiri) – face parte dintr-un anunțat diptic, deoarece autorul promite, încă din titlu, …Delicii infantile

Titlul cărții Povestiri de pe malul celălalt (cu un Cuvânt înainte de Mircea Muthu) scrise de Andrea H. Hedeș ne trimite cu gândul la un tărâm pe care poposim după ce intrăm în lumea basmelor, acolo unde are loc confruntarea dihotomică dintre principiile binelui și ale răului. Dar, odată cu cele 10 micro-narațiuni, pătrundem într-un …