Trecut-au anii

Experiența exilului nu a putut fi separată în activitatea culturală a lui Virgil Ierunca de atitudinea protestatară și negatoare. Exilatul a abandonat aspirația de a-și crea o posibilă identitate scriitoricească franceză sau de a-și clădi o promițătoare carieră de cercetător științific în favoarea adoptării unei retorici protestatare prin cuvântul scris și emis pe calea undelor. …Cuvinte călătoare

Îndeosebi primul ciclu al volumului Măcelăria și alte poeme (Editura Tracus Arte, 2019), căruia Dumitru Păcuraru i-a dat un titlu ce pare scos din ghidurile turistice, „Câteva destinații poetice”, întrunește poeme pe tema rătăcirii voite și despre sensul unic ori interzis al destinațiilor pe care le alegem (sau cărora le suntem destinați), oricât de „jegoase …Caligrafia preferințelor

Se întâmplă adeseori ca un volum bun să fie rătăcit prin vraful de maculatură copertată care îngustează tot mai mult spațiul, întotdeauna insuficient, al oricărei redacții de revistă culturală și literară. Ce bine ar fi ca revistele să aibă scris la „caseta tehnică“ un anunț de felul „Cărțile nerecenzate se înapoiază“! Dar acel volum bun …Întâmplări neîntâmplate

În prefața cărții Omeneasca și ticăloasa prostie (Iaşi, Editura Junimea, 2019), Traian Ștef precizează faptul că a adunat pentru cuprinsul culegerii texte publicate mai ales în revista „Familia“, fără a menţiona data apariţiei, deoarece a constatat, la recitirea lor, că sunt la fel de actuale astăzi ca şi în urmă cu 10 ani. Cum să …Tentația insularității. Alexandru Philippide, la 120 de ani de la naștere

Într-una dintre rarele sale confesiuni, Alexandru Al. Philippide mărturisea că amintirile din prima copilărie care i se perindau prin suflet și prin gând erau mereu legate de biblioteca tatălui său. Despre austerul și reputatul filolog Al. Philippide se știe că era în veșnică luptă cu timpul și că, pentru a-l economisi, luase măsuri drastice: nu …Negativul Olympiei

Pentru organizarea expoziției „Le modèle noir de Géricault à Matisse“, deschisă anul trecut între lunile martie și iulie, Muzeul Orsay și-a ales ca parteneri instituții la fel de prestigioase, precum Orangeria din Paris, Miriam și Ira D. Wallach Art Gallery din New York. În jur de 40 de muzee (Muzeul Luvru, importante muzee din provincie …Un secol de neîmpliniri

Am considerat că este oportun să apară în paginile revistei România literară un comentariu critic despre o reușită carte, precum Centenarul. Lecturi particulare (Bacău, Editura Plumb, 2019). Și aceasta, deoarece ea este concepută de Constantin Călin în spiritul care a animat suplimentul lunar de acum doi ani al revistei noastre, sub coordonarea lui Cristian Pătrășconiu, …Ochi în ochi

De-a lungul a patru decenii, poezia lui George Vulturescu s-a centrat în jurul unor teme recurente, devenite veritabile obsesii creatoare. Nuclee generatoare precum fotografia, orașul, satul, camera, scribul, marginea, preajma, ochiul orb, scrisul agonic și licantropia și-au restrâns treptat aria de cuprindere la ultimele trei dintre ele, întrepătrunse într-o manieră reușită în volumul Maladiile lămpilor …Neurastenii și depresiuni identitare. Romanul „Ion” – 100 de ani de la apariție

Într-un capitol din partea a doua a romanului Ion, bătrânii Herdelea, rămași singuri acasă, ascultă, într-un peisaj dezolant de toamnă, cum vâjâie vântul de toamnă și cum sâsâie lemnele verzi în vatră. La marginea unui imperiu aflat în pragul destrămării mitului habsburgic („finis Austriae“), bătăile ceasului rău încă plutesc ca o fantasmă amenințătoare: „Ceasornicul, agățat …Inegalitate înainte de toate

Potrivit Codului Penal francez, constituie discriminare, printre altele, orice deosebire făcută între persoane fizice în virtutea sexului, a situației familiale, a numelui purtat, a aspectului fizic, a stării de sănătate, a handicapului genetic, a moravurilor manifestate, a orientării sexuale, a vârstei avute, a opiniilor politice, a activității sindicale, a apartenenței sau a nonaparteneței (adevărate sau …