IneditRadu Cosașu: Notă despre motivele scoaterii lui Radu Cosașu din redacția „Scînteia tineretului“

Radu Cosașu a fost scos din redacția „Scînteia tineretului“ la sfârșitul anului 1956, datorită poziției sale politice dăunătoare atât activității sale gazetărești, cât și educației colectivului redacțional. Cosașu a avut în redacția „Scînteia tineretului“ o atitudine liberalistă, de dispreț față de disciplină și normele presei comuniste, o atitudine aristocratică, boemă, care începuse să capete adepți …Cioran, carnetul unui afurisit. Fragment

Ultima carte scrisă de Cioran în limba română este probabil un exercițiu din perioada premergătoare primei versiuni a Tratatului de descompunere. Cartea a fost elaborată în primăvara – toamna anului 1946. Cum autorul nu a dat niciun titlu acestui manuscris deținut de Biblioteca Literară Jacques Doucet din Paris, am convenit, de comun acord cu editorul, …Mircea Zaciu, Jurnal inedit

  Primele două volume ale Jurnalului lui MIRCEA ZACIU au apărut la Dacia în 1993 și 1995 și au acoperit perioada 1979-1983. Redactorul de atunci a devenit editorul de azi al volumelor 5 și 6, care cuprind însemnările zilnice ale Profesorului din anii 1990-1994 și care sunt în curs de apariție la Limes-ul nostru. (Volumele …Aurel Dumitrașcu, Jurnal

Acum e toamnă și vulturii se îngrașă. Ascunzătorile lor sînt în cer, eu sînt pe pămînt. Deci pot vorbi. * Timpul frumuseții e o perspectivă și nu o amintire. * La vîrsta mea, marii prietenii sînt numai și numai în biblioteci. Știu bine aceasta. * Pe șoseaua națională umblă și nerozi, și cleptomani, și mitomani …Poezie. Miron Kiropol

Elisabeth pe care tatăl ei o chema Charlină Deschide ușa în locul aerian, să te iubesc, plângând an după an. Cu cei loviți de-a nu umbla mă-ntreb, ce altă suferință mai neagră mi se va întâmpla? În fereastră s-a așezat năpasta nopții. Vântul bate dinspre început, ah eu voi căuta mereu cuvântul care m-a părăsit …Fragmente de jurnal

Sâmbătă, 7 septembrie 2013 Dintr-un stat polițienesc am devenit un stat al hoților, un stat cleptocratic. Prospectul medical spune în trei rânduri ce conține preparatul, iar pe trei pagini de ce nu trebuie luat. Până la urmă nu înțelegi dacă are rostul să te convingă de eficiența medicamentului sau de pericolul pe care-l reprezintă. Dumnezeu …Ion Negoițescu – Epistolar (2)

Cluj, 11 iulie 1954(1) Dragă Jeniți, iartă-mă dacă te mai deranjez și acum – dar încă nu știu dacă cel pe care l-am anunțat a fost să ridice de la voi pachetele mele. Eu i-am scris și nu mi-a răspuns nimic. De aceea, te rog foarte mult – și încă o dată să mă ierți …Ion Negoițescu. Epistolar (1)

Reintrarea în literatură a lui I. Negoițescu a fost dificilă, s-a făcut greu, criticul fiind mereu urmărit, filat, apoi arestat și condamnat, închis la Jilava. Momentul de glorie al manifestului cerchist (1943), primit și receptat elogios de E. Lovinescu („…a patra generație postmaioresciană”), nu a durat mult (tinerii cerchiști au fost atrași la E. Lovinescu, …Paul Cornea – Pagini de jurnal (II)

La 7 octombrie s-a împlinit un an de când Paul Cornea a plecat în călătoria cea mai lungă, pentru care, așa cum spunea zâmbind cu seninătate, avea bagajele pregătite. Publicăm al doilea grupaj din jurnalul profesorului (o primă selecție a apărut tot în „România literară”, în nr. 27-28), din care am ales, la puțină vreme …