Cartea de criticăSteinhardt și formele subversiunii

După consistenta carte a lui George Ardeleanu dedicată lui Nicolae Steinhardt, în 2009, mi-a fost greu să-mi imaginez că cineva ar mai putea scrie major despre subiect. Monografia dădea impresia de exhaustiv, ceea ce și era, căci demersul monografic chiar asta intenționase, să dea un portret cvasi-complet unui autor de primă mărime, a cărui postumitate …Ce căuta criticul în Danemarca?

Volumele de critică ale lui Ștefan Cazimir, scrise cu aplicație, dar și cu umor, sînt binecunoscute iubitorilor literaturii române. Cel puțin o treime dintre ele se referă la I. L. Caragiale, față de care criticul manifestă o afinitate aparte și o cunoaștere profundă a celor mai mici amănunte din viața și opera clasicului. Restul cărților …De la Ken Rosewall la Lefter Popescu

Apariția unui nou volum semnat de Gelu Negrea este întotdeauna, pentru mine cel puțin, un prilej de satisfacție, căci autorul oferă o lectură plăcută și punctele lui de vedere, chiar dacă uneori contrariază și induc voit și insistent paradoxul, sînt interesante, inedite, iar expunerea lor în registru ludic și ironic le mărește cota de interes. …Rațiune și simțire

„Scriitori evrei în cultura română” este noul volum al criticului și istoricului literar Răzvan Voncu. Metoda sa de lucru, care presupune cercetarea susținută, sistematică a subiectului abordat, studierea acestuia din multiple unghiuri de vedere, de unde și diferite perspective de înțelegere, reverența față de cei care au cercetat anterior subiectul respectiv, amestecul de bucurie și …„Un vifor nebun de lumină“

Unul dintre meritele volumului recent al lui George Vulturescu (Lucian Blaga. Ipostazele „harfei de-ntuneric“, 2020) este modul riguros și temeinic în care își argumentează teoriile , prin citarea precisă a unor pasaje, multe dintre ele mai puțin familiare chiar unui cititor atent al lui Blaga, din opera poetului-filosof. Excesul de citate într-o exegeză poate să …Multifațetat

Sub titlul, ușor ironic, Redivivus, a apărut la Editura Limes (2020, 282 p.) cea mai recentă carte semnată de Ștefan Borbély. Pentru a înțelege construcția și regimul intelectual al cărții, reamintim că autorul a fost profesor universitar la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, în cadrul Catedrei de literatură universală şi comparată, până în toamna anului …Nicolae Oprea – 70. Ulise în arhipelagul „Optzeci”

Profesorul universitar Nicolae Oprea se află biologic, născut în 1950, pe trei iulie, deci aflat azi la puțin timp de o frumoasă aniversare, și ca an al debutului editorial (1993) la extremitățile optzecismului, în formula sa de definiție. Preocupările care au jalonat cariera criticului piteștean sînt diverse, mergînd de la Macedonski la V. Voiculescu și …Exerciții de generozitate

A apărut în acest an, la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, un nou volum semnat de Vasile Dan: Ca la Carte. Exerciții de empatie. Poetul, eseistul, publicistul, redactorul-șef fondator al revistei „Arca“ revine în fața cititorilor cu o carte de critică literară. Este vorba de cronici de întâmpinare la treizeci și cinci de volume recente …Critică pe limba îngerilor

Într-un domeniu al literaturii precum acela al cronicii de întâmpinare, unde scepticismul și refrigerarea sentimentelor ar trebui să fie la ele acasă, Adrian Alui Gheorghe ni se prezintă, în Prăvălia cu poezie (Editura Școala Ardeleană, 2019), sub un chip optimist, în costum de paradă, iar nu de magistrat. În această culegere de comentarii, cronici și …Zigzag astral

atunci cînd citesc un volum care reunește cronicile unui autor, cronici împrăștiate altfel pe ani buni de apariții a varii reviste (și mai nou chiar bloguri), însumînd ca obiect prozatori, poeți, eseiști sau critici, îmi place să caut un supra-nivel al volumului. Să regăsesc în puzderia de texte de întîmpinare un desen coerent al unei …