Cartea de critică

Prozatorul și lumea maimuțelor

Într-o viață consacrată studiului literaturii, al cărților, geografiei și tectonicii vieții acesteia, Cornel Ungureanu a adunat o sumedenie de informații utile pe care le folosește pentru a lămuri epoca, impactul ei asupra scriitorilor, episoade și teme din bio-bibliografia acestora. Este exact ceea ce face criticul literar și cea mai recentă carte a sa, D.R. Popescu …

Umbra lui Paul Celan. La Chişinău

În cea mai recentă carte a sa, Terasa galbenă (Editura Arc, 2022), poetul Arcadie Suceveanu asumă, în că mai explicit decît în volumele precedente, ceea ce s-a numit melancolia descendenței. Plecînd din „Cernăuții lui Eminescu și ai lui Paul Celan“ spre Chișinăul Terasei „La Scriitori“, cu burlane din care, „în zilele ploioase“, ies „pînze de …

Sibiul, o metaforă a istoriei

Volumul O grădină a poeziei, semnat de Ioan Radu Văcărescu, este o încercare de conturare a „spațiului poetic“ al Sibiului, o reiterare a numelor și a „universurilor poetice“ care au dat și dau identitate acelui „burg ca un decor de teatru“, așa cum l-a definit I. D. Sîrbu. Prezența (și „umbra“) lui Lucian Blaga la …

O sinteză bio-bibliografică

Anul aniversării unui secol de la nașterea lui Marin Preda (trăind cu opt ani mai mult decât un semicentenar) se sfârșește fără importante contribuții în re-interpretarea operei prediste din unghiuri originale. S-au publicat câteva studii, dar cu ecouri anemice în planul receptării critice. Probabil din cauza tirajelor confidențiale și a editurilor modeste care n-au susținut …

Reperele istoriei literare

Volumul lui Nicolae Oprea, Puncte de reper în istoria literaturii române, apărut în acest an la Editura Limes, cuprinde patru părți, care se referă la teme și la perioade diferite din istoria literaturii române, dar și moduri diferite de abordare a literaturii epocilor respective. Autorul combină critica și istoria literară. Probabil că fiecare capitol al …

Swinging through your town like Spiderman

Așa cum se spunea în vremuri (nu) demult apuse, G. P. Volceanov are „vîrsta revoluției noastre”. S-a născut în 1989. Este fiul distinsului traducător și shakespearolog George Volceanov (prenumele său complet este George-Paul), dar nu pentru aceasta îl apreciem. Încă tînărul autor este poet, prozator, lexicograf, co-autor de dicționare (cel al argoului englez a apărut …

„Necunoscutul operei literare“

Ceea ce ne atrage mereu este necunoscutul operelor“, îi mărturisea Jean Starobinski profesorului Ion Pop în 1976, într-un interviu publicat în cartea Conștiințe critice (Editura Limes, 2021). Planificat ca un „modest omagiu“ adus Școlii de la Geneva, pe ai căror corifei criticul român i-a cunoscut personal, i-a admirat și tradus, volumul se configurează, treptat, într-o …

Marin Preda din „anii formării“

După 1989, s-a produs un reflux al receptării critice în cazul lui Marin Preda, unul dintre vârfurile valorice ale generației războiului. Iar studiile istorico-literare s-au concentrat, în mare măsură, pe circumstanțele morții sale tragice, uzând de confesiuni aproximative. Face excepție Stan V. Cristea, istoric literar cu temeinică pregătire și înclinație vădită spre cercetarea minuțioasă a …

Sensul recuperator al demersului critic

În (auto)prezentarea de pe coperta a patra a celei mai recente cărți a istoricului și criticului lite rar Nicolae Oprea, Puncte de reper în istoria literaturii române (Editura Limes, 2022), se rețin două afirmații care proiectează, în fond, țintele volumului: „Culegerea de glose și comentarii critice mai ample reliefează o serie de repere determinante din …

Note la un compendiu critic

În Puncte de reper în istoria literaturii române (Editura Limes, 2022), criticul și istoricul literar Nicolae Oprea „inițiază“ o bibliotecă de conjunctură, cu nume de autori și de opere, reținute după gustul propriu, după logica universitarului care se „confruntă“ cu o generație cititoare care are nevoie de o îndrumare punctuală. De aici, un aer didactic …