Cartea de critică

Al. Macedonski într-o nouă lectură

George Vulturescu s-a impus ca un rapsod al Nordului, care a creat o geografie mitologică proprie. În paralel cu editarea numeroaselor sale volume de versuri, el a devenit și un bun comentator al fenomenului poetic. Stau mărturie în acest sens atât articolele publicate în revista „Poesis“, cât și studiile dedicate unor voci marcante ale liricii …

Scriitori din Basarabia

La Editura „Știința“ din Chișinău a apărut, în 2023, volumul lui Daniel Cristea-Enache, Scriitori din Basarabia. Studii literare. Cartea este dedicată criticului și istoricului literar Valeriu Cristea și părinților acestuia, Nadejda și Petru, scriitori basarabeni. Investigația conține două părți distincte, aproximativ egale ca întindere. Prima secțiune reunește șapte Scriitori din spațiul basarabean: Ion Druță, Vladimir …

Cronicarul fidel din Snagov

Cronicarul literar și eseistul Dan Cristea a debutat cu o jumătate de veac în urmă, publicând volumul Un an de poezie (1974), după ce își demonstrase talentul și pasiunea în rubrici permanente de profil în revistele „Contemporanul“, „România literară“ și „Argeș“ (unde devine redactor), timp de exact un deceniu. Debutul editorial este aproape simultan cu …

Un cartograf al literaturii române

În 2023, la Editura Academiei, a apărut volumul Geografia literară a României purtând semnătura reputatului critic și istoric literar Cornel Ungureanu. Este vorba despre reluarea unui proiect mai vechi, inaugurat în 2002 cu lucrarea intitulată Geografie literară și continuat cu Geografia literaturii române, azi. Muntenia (2003) și Geografia literaturii române, azi. Banatul (2005). Ulterior, procesul …

Două studii de referință

Recent, Editura Spandugino din București a publicat un masiv tom de Studii literare, purtând semnătura cunoscutului profesor și critic literar Mihai Zamfir. Lucrarea face parte dintr-un proiect mai amplu alcătuit din trei volume, având menirea să readucă în actualitate scrierile publicate de reputatul exeget până în 1989. Prima carte a seriei vizează Literatura română și …

Noi vechi tradiții romanice

Există oameni pentru care vârsta pensionării înseamnă, din proprie dorință, un nou punct de pornire sau, pur și simplu, o continuare a întregii cariere profesionale, în virtutea propriei vocații. Această etică a muncii continue, fără limitări administrative, se confirmă și în cazul atâtor altor autori actuali, de la Nicolae Manolescu și E. Simion la Nicolae …

Creșterea și descreșterea fantasticului românesc

Urmându-și ardelenește calea, adică procedând persuasiv și prin reiterare în cercuri concentrice ordonate în jurul temelor predilecte, Gheorghe Glodeanu ajunge, în fine, să dea o sinteză pusă sub genericul Istoria prozei fantastice românești. Ea împletește firele mai multor strădanii anterioare, punând împreună interesul față de universul beletristic fantastic al lui Mircea Eliade (explorat încă din …

Critica dezinvoltă

Critica literară de întâmpinare se află azi într-o situație destul de dificilă, producția de carte depășindu-i pe o piață globală puterea de cuprindere. Sunt piețe de carte în literaturi dinamice, expansive, în care critica literară de întâmpinare și de promovare intră mai mult în sfera marketingului. Publicitatea zgomotoasă din jurul cărților, cu „public țintă“ bine …

„Geografia literară“ ca provocare critică

Cornel Ungureanu a impus în literatura noastră conceptul critic de „geografie literară“, o abordare zonală, nu neapărat valorizatoare, dar care fixează câteva granițe interioare și exterioare ale evoluției literaturii române. Desigur, abordarea geografică nu poate să epuizeze toate direcțiile și tendințele, nu poate să ofere valorizări decisive, dar reprezintă o posibilitate de judecată a evoluției …

Postmodernitatea – antropologie și spirit

Volumul profesorului craiovean Ioan Lascu adună aproximativ 70 de articole sub un titlu destul de clar, Creație și valoare, pe care subtitlul îl face și mai limpede: Curente, Scriitori, Cărți. Majusculele îi aparțin desigur autorului. Ioan Lascu se situează prin textele sale între critică și istorie literară, înclinînd mai mult către a doua. Articolele urmăresc …

Plurivalenţa jurnalului

În ultima vreme, criticul literar de indiscutabilă notorietate Gheorghe Grigurcu, se remarcă prin publicarea periodică a jurnalelor sale non-convenționale. Primul semn al înclinației spre specia diaristică se află, după câteva indicii, în volumul În jurul libertății, din 2002, unde apreciază jurnalul ca un „autoportret în mișcare“ al scriitorului. În răspunsul la o anchetă literară pe …

Regionalism literar în sinteză

Istoria literaturii ca atracție și disciplină este departe de a agoniza. O dovedește, printre alte apariții prestigioase din ultimul deceniu, noua sinteză semnată de criticul și istoricul literar timișorean Alexandru Ruja. El publică un masiv tom – adoptând și formatul istoriilor literare apărute sub semnătura lui Alex Ștefănescu și Nicolae Manolescu – intitulat Istoria literaturii …