Cartea de critică

Podurile de la Călăraşi

Să scrii cu spontaneitate, cu impetuozitate, cu revărsare de bucurie, suplețe și mobilitate cronica unui mit, de exemplu: Dobrogea! Fiindcă, după mine, ea este asemenea unei țări nedescoperite în totalitate în ceea ce privește spiritualitatea sa milenară. «Insula» aceasta oferă cititorului numeroase elemente magice, uimitoare, captivante, care, așa cum se știe, coe xistă în, și …

Momentul istoric al „Şcolii de la Geneva“

Critic universitar de largă cuprindere exegetică – între avangardism și literatura actuală –, Ion Pop reconstituie temeinic în Conștiințe critice momentul istoric al „Școlii critice de la Geneva“ din anii 1970-1976, cu aport reformator în critica modernă europeană. Manifestându-se ca un grup omogen de teoreticieni și analiști inventivi ai textelor fundamentale, alcătuit spontan prin afinități …

Certificat de naștere

Profesorul Ioan Lascu a avut ocazia de a fi martorul începuturilor Generației 80. În calitate de student al Facultății de Limba și Literatura Română a Universității din București, așadar în anii 1970-1974, el a fost coleg cu primul val al prozatorilor optzeciști, cei care au premers afirmarea puternică a generației de la sfîrșiul deceniului opt …

Romanticul în arena publică

O premisă pertinentă epistemologic poate duce la rezultate convingătoare un studiu pândit de nesfârșite primejdii, căci e dedicat unei fațete a poetului național, drept care așteptările receptorului sunt pe măsura mizei din desfășurarea interpretării, musai expurgată de tentația encomiastică. Este ceea ce îi reușește lui Cassian Maria Spiridon când se apleacă asupra laborioasei activități de …

Eminescu – contemporanul nostru?

Constantin Cubleșan începe sinteza sa privind Defăimarea lui Eminescu, aproape firesc, aș spune, cu un rezumat și o analiză a studiului lui Alexandru Dobrescu, Detractorii lui Eminescu, apărut tot la Junimea ieșeană. Alexandru Dobrescu, el însuși un temut polemist în vremea tinereții sale, cînd scria cronica literară la revista „Convorbiri Literare“. Nu cred că, timp …

Pecetea gustului clasic

Și atunci când nu comentează scriitori canonizați – pentru că ceea ce face cu precădere, entuziast și avizat, e imersiunea în galeria care formează ceea ce numim, îndeobște, Panteonul neamului –, Mircea Anghelescu apelează, natural, la arsenalul critic de tip clasicizant, largo sensu, unde limpezimea, rigoarea și notația caracterologică, în spiritul „fizionomiilor“, se situează la …

Explorări critice

În recenta sa carte, În căutarea sensu lui, Mircea Braga „învelește“ cele câteva explorări critice în actualitatea noastră literară, abordând autori diverși, cu o cotă diferită la bursa valorilor literare de azi, într-o serie de eseuri privind zonele de unde provine și unde se întoarce mereu lumea literaturii. Astfel, în „Pașii recluziunii poetului“, Micea Braga, …

Portret și autoportret de eseist

Se pare că lui Ion Vartic, eseist rafinat și hermeneut comparatist inițiat în tainele textului literar, îi displac aniversările convenționale. Așa s-ar explica întrucâtva apariția volumului Ion Vartic în joc de oglinzi între două vârste rotunde, scuturat de convenția omagială. Coordonarea și revizuirea volumului este asigurată de poeta (și nu numai) Marta Petreu, recent laureată …

Schimb de lumini

Spațiul marginal este foarte important pentru a putea configura și defini centrul, după cum partea are o mare valoare în configurarea întregului“, remarcă profesorul Alexandru Ruja pe fila introductivă a volumului Confluențe critice (Editura David Press Print, 2017). O dată în plus, actul interpretativ al criticului timișorean se caracterizează printr-un neîncetat tangaj referențial între Centru …

Oceanul traversat cu caiacul

Volumul lui George Volceanov, Un Shakespeare pentru mileniul trei: istoria unei ediţii, este povestea palpitantă a unei aventuri intelectuale. Un profesor universitar a avut visul de a retraduce integral, eventual de unul singur, opera Marelui Will, așa cum unii navigatori se ambiționează să treacă oceanele solitari, într-o ambarcațiune cu vîsle. La cele 16 volume ale …