Cartea de critică

Cititorul nedespărţit de poezie

Poet la începuturi, acreditat de grupajul Textelor publicat în Echinox-ul din 1973, Al. Cistelecan s-a afirmat în timp ca un critic de excepţie fidel genului liric, asemenea lui Gheorghe Grigurcu din generaţia anterioară. A debutat cu o carte despre Livresc şi poezie, a publicat prima monografie dedicată poetului „de o suprapunere deplină a biograficului pe …

Exilul românesc

Cartea Danielei Șontică, 30 de scriitori români din exil (1945-1989), cuprinde portretele unor figuri ilustre ale primului val al exilu lui românesc din secolul trecut; cu doar trei excepții – Paul Goma, Pavel Chihaia și Vintilă Corbul, scriitori plecați „dincolo“ în anii 1970 –, sumarul volumului, departe de a fi o istorie a exilului românesc, …

Spre esențial, prin ratare

Chiar fără scop, dacă intri în lectura lui Cioran, o vreme nu mai ieși cu poftă de alți scriitori. Mirajul cioranian atrage și în afara problematizărilor. În mod firesc, relectura lui Cioran ar trebui să fie un deziderat, un refren al celui întregit la un moment dat de experiența culturii și care descoperă incidențele asamblate …

Gândind despre poezie

Scriitor laborios și multivalent în exprimare, Cassian Maria Spiridon se distinge printre congenerii optzeciști, în primul rând, prin preocuparea constantă de a regândi condiția estetică a literaturii, cu ajutorul unor referințe filosofice și teoretice temeinice. Debutând ca poet în 1985, cu volumul Pornind de la zero, aspru cenzurat în epocă, și-a concentrat firesc interesul de …

Panorama poeziei contemporane

Adept fidel al criticii de întâmpinare, după model manolescian, Răzvan Voncu năzuiește evident spre coagularea sintezelor pe temeiul fragmentelor critice bine articulate. A început, editorial, concretizarea proiectului cutezător în 2001, prin Secvențe literare contemporane, continuând cu Orizonturi medievale, Un deceniu de literatură română, Poeți români de azi (I), Arhitectura memoriei. Studii de istorie literară clasică …

Între Henry James și Galsworthy

Nu fără o participare emoțională am citit monografia Lianei Cozea Dana Dumitriu. Portretul unei doamne, reluare a primei versiuni, cea publicată în 2000. Autoarea a plecat într-o lume mai bună în primăvara lui 2022, la puțin timp după ce îi obținusem promisiunea de a participa la o întâlnire de dezbateri cărturărești răsplătitoare. Un șir întreg …

Ce se întrevede peste ce se vede

Despre ezoterism, Mircea Eliade scria încă în Itinerariu spiritual, observând că parcursul unui tânăr din generația sa pe traseele spiritualității trecea și prin Teozofie și alte forme de esoterism fără a culmina în acest punct. Nu era o noutate în cultura română abordarea acestei teme. Lăsând deoparte apartenența la masonerie a multor pașoptiști și a …

Grația gratuității

Deși Cassian Maria Spiridon este cunoscut mai ales în calitatea sa de poet, pe care o atestă numeroase volume de versuri, cel mai recent fiind lansat la Tîrgul de Carte Gaudeamus (Pietre albe, pietre negre, pietre roșii… ), paginile sale de critică, istorie literară și eseuri le întrec numeric pe cele de poezie. Ele s-au …

Prozatorul și lumea maimuțelor

Într-o viață consacrată studiului literaturii, al cărților, geografiei și tectonicii vieții acesteia, Cornel Ungureanu a adunat o sumedenie de informații utile pe care le folosește pentru a lămuri epoca, impactul ei asupra scriitorilor, episoade și teme din bio-bibliografia acestora. Este exact ceea ce face criticul literar și cea mai recentă carte a sa, D.R. Popescu …

Umbra lui Paul Celan. La Chişinău

În cea mai recentă carte a sa, Terasa galbenă (Editura Arc, 2022), poetul Arcadie Suceveanu asumă, în că mai explicit decît în volumele precedente, ceea ce s-a numit melancolia descendenței. Plecînd din „Cernăuții lui Eminescu și ai lui Paul Celan“ spre Chișinăul Terasei „La Scriitori“, cu burlane din care, „în zilele ploioase“, ies „pînze de …

Sibiul, o metaforă a istoriei

Volumul O grădină a poeziei, semnat de Ioan Radu Văcărescu, este o încercare de conturare a „spațiului poetic“ al Sibiului, o reiterare a numelor și a „universurilor poetice“ care au dat și dau identitate acelui „burg ca un decor de teatru“, așa cum l-a definit I. D. Sîrbu. Prezența (și „umbra“) lui Lucian Blaga la …

O sinteză bio-bibliografică

Anul aniversării unui secol de la nașterea lui Marin Preda (trăind cu opt ani mai mult decât un semicentenar) se sfârșește fără importante contribuții în re-interpretarea operei prediste din unghiuri originale. S-au publicat câteva studii, dar cu ecouri anemice în planul receptării critice. Probabil din cauza tirajelor confidențiale și a editurilor modeste care n-au susținut …