Comentarii criticeSpiritul francez în critica românească de azi

Titlul volumului de debut al lui Vasile Spiridon, Cuprinderi (1993), laolaltă cu conținutul său, deschis deopotrivă către scriitori români și străini, anunțau un critic cu o certă dimensiune comparatistă, atât pe latura teoretică, cât și pe cea practică, de bună cunoaștere a literaturii universale clasice și contemporane (capitol la care suntem adesea deficitari). Fără să …Evoluție

O antologie, elegantă, de autor este Față către față de Ioan Pintea, cuprinzând „poeme alese” din intervalul 1992- 2019, incluse în sumar așadar după un criteriu valoric, dar într-o ordine neclară. E pre – ferat un traseu „invers”, dinspre volumele de ma – turitate artistică înspre cele de tinerețe, însă așezarea lor în pagini nu …Cuvântul de dinaintea oricărei limbi: despre inimă la Augustin

Plotin îl critică pe „divinul” Platon în foarte puține locuri, dar unul dintre acestea se găsește în Enneade, II, 2, 2, unde este vorba despre raportul dintre centrul sufletului și centrul corpului, despre care tratase Platon în Timaios. Acolo Platon susținuse că ele sunt identice, iar Plotin admite doar o analogie între acestea, spunând că, …Un optzecist blocat de Cenzură

O surpriză ne-a produs-o lectura unui optzecist întîrziat din pricini politice, purtător de nume voievodal, Romulus Brâncoveanu. Membru al Cenaclului de luni, debutînd în 1974, în revista „Luceafărul“, prezent în două volume colective din 1982 și 1984, nu s-a putut înfățișa cu un volum propriu decît după prăbușirea dictaturii ceaușiste, în 1991. Una din victimele …Vocabularul politic comunist: o reevaluare

După decembrie 1937 aproape fiecare regim politic autoritar, cu ambiții dictatoriale sau totalitare (guvernarea antisemită Goga-Cuza, dictaturile regală, legionară, antonesciană și sistemul comunist) au avut propriul vocabular politic violent oscilând de la ura de rasă la ura de clasă. Acest lexic agresiv a fost mai mult sau mai puțin codificat fie prin lucrări propagandistice cu …La „bulivarul” personajelor, birjar!

În noianul de opinii divergente, care fac, dintotdeauna, regula în societatea românească, există, totuși, o poziționare care primește tăria unanimității : ea este determinată de nedezmințita actualitate a personajelor din scrierile lui nenea Iancu, la care ne raportăm des și cu folos; personaje care, fie că se zbat în lumea politichiei sau în universul casnic …Inteligența bună

Orice s-ar spune, bonomul Ion Mureșan este o făptură de spaimă. Poet parcimonios, din spița, atât de iubită la noi, a „leneșului premiant“, ia prin surprindere publicul și critica fără ca măcar să își regizeze ieșirile la rampă. Cu un deceniu în urmă, după o lungă absență editorială – Poemul care nu poate fi înțeles …Poeme complexe

Un mic eveniment editorial îl reprezintă apariția antologiei O sută și una de poezii de Gabriela Melinescu (antologie și selecția reperelor critice de Ileana Mălăncioiu, text introductiv de Mircea Martin, postfață de Ion Pop, două convorbiri cu Marta Petreu, Editura Academiei Române, București, 2016, 180 pag.), cu atît mai mult cu cît despre cunoscuta poetă …Șoim de zăpadă

Glonte din amonte este cel mai recent volum de versuri al poetului Nicolae Jinga, din stirpea dimoviană, după cum afirmă Al. Cistelecan, volum apărut la Editura Limes din Cluj- apoca, 2020, 102 pag. Între poeții contemporani de formație teologică, icolae Jinga este printre cei puțini în a căror poezie u găsim, aflate în suspensie, elemente …