Comentarii criticeO altă academie

Academia trebuie să aibă panaș și să promoveze un anumit stil: în absența acestor două calități ea nu poate exista. În ciuda numeroaselor „Academii” care au proliferat în diferite specialități și științe, termenul „Academie” posedă o prestanță specială ce o dispensează de adaosuri explicative. Un exemplu edificator – Academia Bârlădeană. Pasiunea francezilor pentru academii și …Marele proiect

A apărut recent un nou volum al semioticienei, lingvistei și scriitoarei Sanda Golopenția, masiv și cu un titlu promițător : Marele proiect, care trimite direct la una dintre cele două direcții principale ale cercetărilor sale. Marele său proiect – simplificând puțin lucrurile – este acela de a restitui istoria glorioasă a științei și culturii românești …Poezie în criză

După o antologie, Opera poetică (2016), ce cuprindea poeme din întreaga creație a lui Aurel Pantea, de la Casa cu retori (1980) la O înserare nepământeană (2014), autorul revine cu un volum, Execuții, apropiat de profilul unei plachete. Sunt optzeci de pagini de poezie aici, dar dimensiunile textelor sunt în general reduse, iar treisprezece dintre …Cumințenie sub smalţ estetic

Cărțile pe teme morale au ceva iremediabil nesuferit, din cauza izului de dăscăleală ce le mustește în ton. Cînd le parcurgi, simți cum un pinten de exhortație obositoare îți împunge mintea, cu o insistență de pisălog care te trage de mînecă spre a fi virtuos. Culmea este că efectul lor e minim, întrucît tratatele de …O invitație la relectură

Nu se poate spune că știm prea multe despre Costache Conachi și epoca sa: o epocă tulbure, aparținând deopotrivă „lumii vechi”, fanariote, cu ale cărei ultime două-trei decenii coincide, și celei „noi”, de transformări structurale care, după 1830, aveau să ducă la edificarea României moderne. Opera lui Conachi este ceva mai cunoscută decât biografia scriitorului. …Pariul nevăzut

În ciuda numelui de interlop pe care Gheorghe Schwartz i l-a dat protagonistului din romanul Cochilia (Editura Limes, 2020, ed. a II-a), Nicky Diamant este cadru universitar, șef de clinică și membru în felurite comitete administrative. Suferind de un sindrom de conștiinciozitate acută (ajuns, de fapt, în faza cronică acutizată), el atinge chiar performanța să …Jurnalul lui Carol I – un regal la al III-lea volum

Publicarea jurnalului lui Carol I, aflată acum la al III-lea volum – a cărui traducere din limba germană și îngrijire i le datorăm tot profesorului universitar Vasile Docea – reprezintă un demers esențial cu valoare de document atât pentru istorici (care își completează informațiile sau pot lectura comparativ lucrarea cu alte documente, biografii sau volume …Matrix de apartament

Când vrei să fii la zi cu matrix-ul contemporan și să privești nealterate chiar religia și ideologia, riscul e pe măsură. În toate cărțile lui, Varujan Vosganian infiltrează filoane religioase și politice în parabole despre melancolie. Fără cea din urmă, prozatorul n-are temelie. Neo-romantic nu cu totul ferit de arșița postmodernă, Vosganian intra în literatură …O poezie de dincolo de Prut

  O unitate de ton cu melancolia unei cantilene distinge aproape în totalitate producția poetică înfățișată de Grigore Chiper. Cota emoțională nu urcă și nici nu coboară excesiv, oprin- du-se la imagini care mai curînd sugerează decît angajează. O sfială modern-realistă înscriindu-se ca atare: „E o seară oarecare/ cu pași făcuți îndărăt// Trec printr-o grădină …Romanele lui Alexandru Ivsiuc

În planul organizării textului, al discursului narativ, încercarea de a contura acea zonă de contact a filosofiei și existenței impune prozatorului modalitatea eseistică: romanul care devine „eseu, adică încercare și mai ales un jurnal de gândire“ și al cărui obiect este „gândirea însăși, și nu numai produsul ei finit“ este cartea-efigie a lui Alexandru Ivasiuc, …