Comentarii criticeModel și replică

Relația Maestru – Discipol e una dintre cele mai complicate cu putință, mai ales când însuși Discipolul n-o recunoaște decât involuntar. De o manieră discretă s-a petrecut de curând un adevărat eveniment literar: apariția volumului al V-lea, ultimul, din seria de Opere de Ștefan Petică. Editoarea, profesoara Nicoleta Presură-Călina, ea însăși descendentă a familiei poetului, …Liviu Petrescu (1941-1999). Plecat prea devreme

Nu este un secret faptul că una dintre caracteristicile urâte ale vieții literare românești (și nu de ieri, de azi) este ușurința cu care își uită scriitorii importanți, îndată ce aceștia trec Styxul. Mai periculoasă chiar decât ingratitudinea, uitarea perturbă sistemul general de valori și facilitează – în absența reperelor – afirmarea imposturii, precum și …Fuga după regăsire

Romanul Chihlimbar al lui Cătălin Pavel, sub intenția de a prezenta o biografie ficțională a lui Josquin des Prez (și în linie directă cu acest tip consacrat de roman postmodern, cu cîteva reprezentări deja celebre precum Disaster Was My God sau The noise of Time) voalează un omagiu adus trecutului prin limbă și cultură, dar …Gerard din Cenad și cuptorul lui Nabucodonosor

Toropit de arșița verii din Banat, în secolul al XI-lea, abatele benedictin Gerard a scris un comentariu la versetele cărții profetului Daniel care narau martiriul într-un cuptor de foc a trei tineri evrei, sub împăratul Nabucodonosor. Vara Cenadului îi seamănă venețianului Gerard cu cuptorul tinerilor, iar opera lui are la bază trei autori, dintre care …La o nouă lectură

Cu volumul Eminescu, poem cu poem: postumele, Alex Ștefănescu își încheie proiectul de exegeză eminesciană, inițializat cu șase-șapte ani în urmă (după cum arată în scurta postfață) și materializat deja printr-un prim volum, apărut în 2017 și consacrat antumelor. O rubrică în România literară dedicată tocmai acestui proiect i-a dat criticului posibilitatea de a-l revizita …Un oier al minții

Asemenea vă­ca­rilor de pe câmpia libertății de la Islaz, care înjură vacile cât e ziulica de mare, viețuiesc și pe spațiul mioritic ciobani care nu fac altceva decât să uziteze de întreg repertoriul înjurăturilor când este să-și păzească oile. Dar se poate întâmpla ca pe acest spațiu binecuvântat al limbii române să existe și oieri …Aura exemplarității morale

Ultimele întrebări adresate lui Mircea A. Dia­conu în cadrul unui interviu acordat în 2010 și inclus în culegerea Metacritice (Iași, Editura Junimea, 2018) sunau astfel: „Cititorul de literatură românească din tine, dacă ar eșua pe o insulă pustie, ce cărți esențiale din cultura noastră ar lua cu el pen­tru alinarea singurătății? Poți să numești zece …Flerul de liliac

Sunt oameni cărora excesul de rațiune le face viața un chin, retezîndu-le inițiativa și parali­zîn­du-le voința. În cazul lor, ar­gumentele logice sunt o pacoste ce riscă a le înăbuși intuiția. De aceea, cu cît reflectează mai mult la o situație cu atît șansa de a greși crește. În schimb, dacă trec direct la fapte fără …Jurnalul de idei și literatura

jurnal de idei cum își intitulează Gabriel Liiceanu ultima sa carte Caiet de ricoșat gânduri sau despre misterioasa circulație a ideilor de-a lungul timpului (Humanitas, București, 2019), pe care a comentat-o și Mircea Mihăieș Într-un număr recent din R.l., vine în continuarea unei reflecții care jalonează o bună parte din opera filosofului și anume, nu …În siajul Marii Uniri: „procesul ziariștilor”

S-a remarcat mai demult că o combinație stranie de festivism și indolență ne face să tratăm întotdeauna marile evenimente nu cu luciditate, ci cu superficială exaltare. Țări ca Israelul, după ce câștigă un mare război – cum a fost, să spunem, Războiul de Yom Kippur, din 1973 –, fac comisii de anchetă pentru a analiza …