Comentarii criticeVisul romancierului

e un vis nu prea vechi, dar recurent și visat de mulți: acela de a nu te ocupa cu altceva pe lume decât cu scrierea de romane. De îndată ce romanul și-a câștigat individualitate proprie, făcând concurență speciilor din panoplia tradițională a retoricii (poezia, teatrul, oratoria), romancierii și-au dat seama că literatura lor se înscrie …Emoția sub lupă

Raffaele Domenici, Madre e Madonna. Tra arte e sentimento, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, Lucca, 2018, 148 pag. Miya Kosei, Lucia Terzea-Ofrim, Ferestre cu povești: fereastra ca instrument antropologic / Window Stories. The Window as an Anthropological Tool, Monitorul Oficial R.A., București, 2019, 146 pag. Sentimentele produse de artă se definesc preponderent cultural …Vinea sub dictatura militară

Printr-un admirabil efort, Elena Zaharia-Filipaș și Magdalena Răduță continuă ediția critică Ion Vinea – Opere, adu- când-o la volumul al XI-lea. Tomul, cel mai masiv de până acum, este cel de-al optulea conținând publicistica scriitorului, acoperă perioada 1941-1942 și e, de departe, cel mai problematic. Cenzura exista încă de la instalarea dictaturii regale, în 1938, …Fenomenul culturii de masă în „Epoca de Aur”

Psihologi, regizori, istorici, plasticieni și specialiști în propagandă și-au adus contribuțiile în cadrul acestui volum în domeniul cercetării fenomenului culturii de masă din mai multe perspective și cu mai multe unghiuri de abordare. Rolul acestei interdisciplinarități este tocmai analiza mult mai complexă a contextului în care au survenit aceste manifestări ale culturii de masă în …Isusa Cristina

Alexandru Ecovoiu mărturisea undeva că, deși respectă credința religioasă, nu-i împărtășește dogmele și că, din moment ce nu crede în aproape nimic, cu atât mai puțin ar putea să creadă în biserică. Nedus de multe ori la biserică, el se arată a fi mefient față de orice doctrină religioasă. Din aceste motive, mesajul major transmis …Scriitori în scrisori

Față de prima ediție din Mari corespondențe, cea din 1981, aceasta de față, „revăzută și adăugită”, include două eseuri noi, unul despre Tudor Vianu, altul despre Mircea Zaciu, pe care Livius Ciocârlie îi citește tot prin prisma unor scrisori. Textele acestea inserate la finalul volumului sunt remarcabile, dar au mai degrabă profilul unor evocări, ele …Textul infinit și anonim al vieții

Zece ani de la moartea lui Ioan Lăcustă Ca alți prozatori ai noului val, Ioan Lăcustă datorează Cenaclului „Junimea“, condus de Ov.S. Crohmălniceanu, acel mult-puțin care a transformat pe cititorul de proză (poezie, teatru, critică) din cenaclu în scriitor, autor al unui (unor) volum(e) în care se cuprind, aproape în chip obligatoriu, textele „prezentate“ și …Comentarii hître

În ciuda titlului abscons, a cărui alură enigmatică nu-ți spune la început nimic, volumul lui Horia Al. Căbuți se citește cu plăcere, ba chiar cu voluptatea celui care asistă la o incursiune temeinică în universul științelor. Folosind un poncif la modă, Căbuți își poartă cititorul în „odiseea cunoașterii“, numai că nu o face de unul …Muzeul scufundat

Sunt, ca mulți meteci pe care viața i-a transplantat în Capitală, un impenitent îndrăgostit de București. Oraș al studenției mele, al universității în care am studiat și căreia îi datorez totul, al scriitorilor pe care îi admir și al mai multor „straturi” de civilizație, pe care am învățat (ce deliciu!) să le descopăr, Capitala este, …Romanii și universul latinității

„Dezamăgit profund de importanța scăzută care se acordă limbii noastre”, Ioan-Aurel Pop a decis să posteze pe facebook un serial închinat limbii române, reluând și secvențe din cartea sa cea nouă De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate, apărută la Editura Litera (Chișinău, 2019, 366 pagini): „Limba română nu este numai un vehicul de …