Restitutio

10 ani fără Matei Călinescu

Titlurile cărților lui Matei Călinescu, fie că au fost publicate în România sau în exil, trădează o admirabilă propensiune: aceea a marilor sinteze. Eseuri despre literatura modernă (1970), Clasicismul european (1971), Conceptul modern de poezie (1972), Exploring Postmodernism (1988), Rereading (1993): sunt numai câteva dintre treptele unei abordări ample și larg-cuprinzătoare a fenomenului literar. Apetitul …

Melancolia ideilor: glose la un portret

Tudor Vianu – 55 de ani de la moarte   Există, oare, o melancolie a ideilor la Tudor Vianu? Fotografiile sale, în tot cazul, așa ni-l înfățișează: cufundat în gânduri, marcat de o tristețe indelebilă, dar cu privirea densă, încărcată de o nedefinită melancolie. O melancolie care s-a accentuat, desigur, odată cu trecerea timpului, poate …

Metoda criticului fără metodă

Lucian Raicu – 85 de ani de la naștere În pofida titlului uneia dintre cărțile sale cele mai cunoscute (Structuri literare, 1973, distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor), Lucian Raicu a fost, între criticii șaizeciști, cel mai reticent la ispitele structuralismului și, în general, ale noilor metode de lectură. Reticent, nu opac: drept dovadă, tocmai faptul …

Modernistul de la „Gândirea”

Gib I. Mihăescu – 125 de ani de la naștere S-a observat mai puțin (cu excepția lui G. Călinescu și Nicolae Manolescu) dependența unei părți din proza modernistă interbelică de modalitățile, temele și stilul de la 1900. Sau poate că, grăbiți în a sublinia sincronizarea cu noile formule romanești occidentale și familiaritatea scriitorilor noștri cu …