RestitutioUn scriitor din altă lume

Chiar dacă ne-a fost contemporan (trecând la cele eterne în 2009), Ștefan J. Fay a aparținut, prin structura personalității sale, mai degrabă interbelicului, al cărui stil l-a reprezentat, cu neverosimilă discreție și distincție, în plină perioadă comunistă și post-comunistă. Nu a convins ca scriitor, în pofida unei opere bogate, în mai multe genuri, dar a …Un neașteptat pașoptist basarabean

Constantin Stamati – 150 de ani de la moarte Unul dintre cei mai interesanți – din păcate, și cei mai puțin cunoscuți – scriitori pașoptiști a fost basarabeanul Constantin Stamati. În 1812, la ocuparea Basarabiei de către Imperiul Țarist, tânărul Stamati – boier de viță veche, născut, după toate probabilitățile, la Huși sau chiar Iași, …Păstorel Teodoreanu (1894-1964). Un Brillat-Savarin al României

Drama lui Păstorel Teodoreanu nu e de a fi fost, cum spune istoria literară, un minor interesant, într-o epocă interbelică plină de mari scriitori. Ci de-a fi un Brillat-Savarin, într-o cultură gastronomică primitivă, dominată de ciorbe, „grătar“, „vin de buturugă“ și „botul calului“. O cultură în care modernitatea – din cauza conjuncturii istorice nefaste a …Liviu Petrescu (1941-1999). Plecat prea devreme

Nu este un secret faptul că una dintre caracteristicile urâte ale vieții literare românești (și nu de ieri, de azi) este ușurința cu care își uită scriitorii importanți, îndată ce aceștia trec Styxul. Mai periculoasă chiar decât ingratitudinea, uitarea perturbă sistemul general de valori și facilitează – în absența reperelor – afirmarea imposturii, precum și …10 ani fără Matei Călinescu

Titlurile cărților lui Matei Călinescu, fie că au fost publicate în România sau în exil, trădează o admirabilă propensiune: aceea a marilor sinteze. Eseuri despre literatura modernă (1970), Clasicismul european (1971), Conceptul modern de poezie (1972), Exploring Postmodernism (1988), Rereading (1993): sunt numai câteva dintre treptele unei abordări ample și larg-cuprinzătoare a fenomenului literar. Apetitul …Melancolia ideilor: glose la un portret

Tudor Vianu – 55 de ani de la moarte   Există, oare, o melancolie a ideilor la Tudor Vianu? Fotografiile sale, în tot cazul, așa ni-l înfățișează: cufundat în gânduri, marcat de o tristețe indelebilă, dar cu privirea densă, încărcată de o nedefinită melancolie. O melancolie care s-a accentuat, desigur, odată cu trecerea timpului, poate …Metoda criticului fără metodă

Lucian Raicu – 85 de ani de la naștere În pofida titlului uneia dintre cărțile sale cele mai cunoscute (Structuri literare, 1973, distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor), Lucian Raicu a fost, între criticii șaizeciști, cel mai reticent la ispitele structuralismului și, în general, ale noilor metode de lectură. Reticent, nu opac: drept dovadă, tocmai faptul …Modernistul de la „Gândirea”

Gib I. Mihăescu – 125 de ani de la naștere S-a observat mai puțin (cu excepția lui G. Călinescu și Nicolae Manolescu) dependența unei părți din proza modernistă interbelică de modalitățile, temele și stilul de la 1900. Sau poate că, grăbiți în a sublinia sincronizarea cu noile formule romanești occidentale și familiaritatea scriitorilor noștri cu …