Restituiri

Noi note despre epistolograful G.T. Kirileanu

Biografia și bibliografia istoricului literar, folcloristului, filologului și cărturarului nemțean G.T. Kirileanu necesită o minuțioasă recercetare, întrucât literatura sa epistolară nu a fost, încă, identificată și publicată. După cum mărturisesc contemporanii săi, G.T. Kirileanu a manifestat un adevărat cult pentru opera scrisă. Așa se explică și că a scris și publicat atât de puțin. Era …

Un exeget al operei lui A.D. Xenopol – Neculai Muscalu

Biografia profesorului și cercetătorului Neculai Muscalu (n. 13 ianuarie 1960, com. Borlești, jud. Neamț) impune prin acumularea și asimilarea unor temeinice cunoștințe din domeniul istoriei, al limbii și al literaturii. Absolvent al Facultății de Istorie din București, al Facultății de Litere din Cluj-Napoca, profesorul de emoții estetice de la o școală din ținutul Neamțului s-a dedicat, …

Noi contribuții la biografia lui Mihai Drăgan

Biografia și bibliografia istoricului și criticului literar Mihai Drăgan (1937–1993), excelent profesor de emoții estetice și cunoscător deplin al operei lui Mihai Eminescu, rămân, inexplicabil, incomplete și, evident, lacunare. Cu toate că doamna Lenuța Drăgan1 i-a conceput și publicat o bibliografie, la aproape un deceniu de la trecerea în neființă a cărturarului ieșean, unele informații, …

Mircea Popa la 80 de ani

Biografia, bibliografia și biobibliografia istoricului și criticului literar, excelentului cercetător și universitar Mircea Popa (n. 29 ianuarie 1939, Lazuri de Beiuș, jud. Bihor) conține o sumă importantă de necunoscute ce se impun a fi elucidate, acum, când biograful și exegetul lui Ilarie Chendi împlinește șaisprezece luștri de viață și o prodigioasă activitate literară. Autorul unui …

Un cărturar – Constantin Amăriuței și revista „Jurnalul literar“

Biografia și opera poetului, prozatorului, eseistului, filosofului, traducătorului și memorialistului Constantin Amăriuței (n. 20 octombrie 1923, Focșani – m. 6 iunie 2007, Paris) nu sunt cercetate, cu rigoare, de tinerii istorici literari, din diverse rațiuni. În bibliotecile publice din România nu există nici una din cărțile sale publicate la Paris, desigur, în limba lui Voltaire. …