Cronica edițiilor

Redescoperirea lui A. L. Zissu

A. L. Zissu, scriitor, cavaler de industrie și lider sionist, este probabil una dintre cele mai importante figuri ale secolului trecut pe care, din pricina regimului comunist, astăzi le-am uitat. Recenta reeditare a romanului său Manuel sin Marcu (1934) ne oferă ocazia regăsirii unui autor – poet, prozator, dramaturg și publicist – care merită recitit …

Reîntâlnire cu Alexandru Vlad

Plecat dintre noi de mai bine de pa­tru ani, regretatul Alexandru Vlad a continuat să fie o prezență constantă, prin volumul său postum de poezie Poemele/ The Poems (ediție bilingvă, 2015), prin romanul Omul de la fereastră (2015), ca și prin numeroasele evocări și comentarii asupra operei sale, apărute în special în revistele literare de …

Schimbarea de paradigmă

Purtând pe pagina de gardă anul 1989, dar prezentă în librării la începutul celui următor, cartea lui Mihai Zamfir, Din secolul romantic, nu a avut receptarea pe care o merita. Mai întâi, pentru că, amânată din cauza unor referințe critice pe care re­gimul comunist le con­sidera indezirabile (cum ar fi cercetarea lui Virgil Nemoianu, The …

Din athanorul „noii literaturi”

Memoriile lui Marin Ioniță, scriitor și fost cursant al Școlii de Literatură „Mihai Eminescu”, sunt, deocamdată, cea mai importantă sursă documentară cu privire la stabilimentul în care defunctul regim comunist încercase să își inventeze o literatură care să-l reprezinte. Ediția a doua, revăzută și adăugită, a cărții – atât de inspirat intitulată Kiseleff 10. Fabrica …

Zaharia Stancu și retorica lapidarității

Relativa uitare a lui Zaharia Stancu, azi, se datorează mai puțin angajamentului său politic de după 1944, cât supralicitării editoriale a prozei din ciclul Desculț. O fi colindat romanul respectiv lumea „în sandale de aur” (cum spuneau, în epocă, toți cei care doreau să-l flateze pe influentul președinte al Uniunii Scriitorilor), însă acasă nu mai …

Un optzecist neoptzecist

Mai toate epocile literare își conțin contrapunctul. Și nu mă refer aici la spiritele retrograde, de tip Iorga, care resping aprioric noutatea pe care nu o înțeleg. Ci la scriitorii care, rămânând în cadrul limbajului generației lor și păstrând puncte comune cu aceasta, merg deliberat și cu pregnanță artistică în altă direcție decât plutonul. Sunt …

Lovinescu inedit

Ce se mai poate găsi, ca material documentar, despre un scriitor – E. Lovinescu – care a trăit toată viața în lumina reflectoarelor, a lăsat el însuși agende literare și informații valide despre bio-bibliografia sa, a beneficiat de o amplă monografie (Eugen Simion – E. Lovinescu. Scepticul mântuit, 1971) și de mai multe ediții? Dan …

De la învățătură la aventură, un itinerar al cunoașterii prin călătorie

Obsedați, cum suntem, de impresiile altora asupra noastră, am editat și comentat in extenso relațiile de călătorie ale străinilor în Țările Române. Chiar și pe cele ale unor autori anonimi, aflați în trecere întâmplătoare pe la nord de Dunăre, și care au lăsat impresii irelevante, fie și numai ca observație de suprafață a realității românești. …

Un poet al căutării de sine: Cezar Baltag

S-a observat mai demult ușurința cu care literatura română își uită scriitorii, odată ce aceștia trec Styxul. Chiar când vorbim de creatori de primă mărime, o facem la timpul trecut, ca și cum nu doar ființa, ci și opera lor ar fi încetat să mai existe. Doar unele gesturi singulare de devotament – iar nu …

Ardeleanul mediteranean

Cei care credeau că despre poezia lui Adrian Popescu critica literară a spus totul, vor avea, cred, o surpriză la lectura antologiei de autor Poezii. 1971-2018. Nu numai pentru că, în chip firesc (și mai ales în cazul autorilor care, înzestrați cu con­știință critică, au un „pro­gram” propriu, încă de la debut), întregul – însumând …