Cronica edițiilor

Din athanorul „noii literaturi”

Marin Ioniță, „Kiseleff 10. Fabrica de scriitori”, ediție revăzută și adăugită, prefață de Alex Ștefănescu, Corint Books, București, 2018, 376 pag.

Memoriile lui Marin Ioniță, scriitor și fost cursant al Școlii de Literatură „Mihai Eminescu”, sunt, deocamdată, cea mai importantă sursă documentară cu privire la stabilimentul în care defunctul regim comunist încercase să își inventeze o literatură care să-l reprezinte. Ediția a doua, revăzută și adăugită, a cărții – atât de inspirat intitulată Kiseleff 10. Fabrica …

Zaharia Stancu și retorica lapidarității

Zaharia Stancu, „O sută și una de poezii”, antologie, prefață și selecția referințelor critice de Mircea Moț, Editura Academiei Române, București, 2017, 144 pag.

Relativa uitare a lui Zaharia Stancu, azi, se datorează mai puțin angajamentului său politic de după 1944, cât supralicitării editoriale a prozei din ciclul Desculț. O fi colindat romanul respectiv lumea „în sandale de aur” (cum spuneau, în epocă, toți cei care doreau să-l flateze pe influentul președinte al Uniunii Scriitorilor), însă acasă nu mai …

Un optzecist neoptzecist

Radu R. Șerban, „Puterea neștiută. Opera poetică (1985-1991)”, prefață și îngrijire de ediție de Monica Pillat, studiu introductiv de Valeriu Stoica, repere bio-bibliografice, amintiri de Domnica Șerban, evocare de Ioana Ieronim, Baroque Books & Arts, București, 2018, 242 pag.

Mai toate epocile literare își conțin contrapunctul. Și nu mă refer aici la spiritele retrograde, de tip Iorga, care resping aprioric noutatea pe care nu o înțeleg. Ci la scriitorii care, rămânând în cadrul limbajului generației lor și păstrând puncte comune cu aceasta, merg deliberat și cu pregnanță artistică în altă direcție decât plutonul. Sunt …

Lovinescu inedit

E. Lovinescu, „Inedite: articole, scrisori, autografe, prefețe, cereri și petiții, alte documente (1896-1943)”, ediție îngrijită de Dan Gulea, Editura Cartea Românească, București, 2018, 439 pag.

Ce se mai poate găsi, ca material documentar, despre un scriitor – E. Lovinescu – care a trăit toată viața în lumina reflectoarelor, a lăsat el însuși agende literare și informații valide despre bio-bibliografia sa, a beneficiat de o amplă monografie (Eugen Simion – E. Lovinescu. Scepticul mântuit, 1971) și de mai multe ediții? Dan …

De la învățătură la aventură, un itinerar al cunoașterii prin călătorie

„Călători români și călătoriile lor în secolul al XIX-lea”, ediție îngrijită și prefață de Mircea Anghelescu, Editura Polirom, Iași, 2018, 368 pag.

Obsedați, cum suntem, de impresiile altora asupra noastră, am editat și comentat in extenso relațiile de călătorie ale străinilor în Țările Române. Chiar și pe cele ale unor autori anonimi, aflați în trecere întâmplătoare pe la nord de Dunăre, și care au lăsat impresii irelevante, fie și numai ca observație de suprafață a realității românești. …

Un poet al căutării de sine: Cezar Baltag

Cezar Baltag, „O sută și una de poezii”, antologie, prefață și selecția reperelor critice de Maria-Ana Tupan, Editura Academiei Române, București, 2018, 225 pag.

S-a observat mai demult ușurința cu care literatura română își uită scriitorii, odată ce aceștia trec Styxul. Chiar când vorbim de creatori de primă mărime, o facem la timpul trecut, ca și cum nu doar ființa, ci și opera lor ar fi încetat să mai existe. Doar unele gesturi singulare de devotament – iar nu …

Ardeleanul mediteranean

Adrian Popescu, „Poezii. 1971-2018”, Editura „Școala Ardeleană”, Cluj-Napoca, 2018, 547 pag.

Cei care credeau că despre poezia lui Adrian Popescu critica literară a spus totul, vor avea, cred, o surpriză la lectura antologiei de autor Poezii. 1971-2018. Nu numai pentru că, în chip firesc (și mai ales în cazul autorilor care, înzestrați cu con­știință critică, au un „pro­gram” propriu, încă de la debut), întregul – însumând …

Ion Rațiu, între securiștii din țară și cei din străinătate

Ion Rațiu, „Jurnal”. Volumul 2. „Printre spioni și trădători de țară (1955-1962)”, prefață de Nicolae C. Rațiu, studiu introductiv, note și ediție de Stejărel Olaru, Corint Books, București, 2017, 680 pag.

Volumul al II-lea al jurnalului lui Ion Rațiu este mai dramatic decât primul, în pofida faptului că perioada pe care o cuprinde (1955-1962) cunoaște o descreștere a activităților de subminare a regimurilor comuniste din Europa de Est, pe fondul lentei destalinizări și a treptatei „destinderi”. E mai dramatic, deoarece 1) statura personală a lui Ion …