Timp retrăit

Am citit: Eroism discret

(Cezar Petrescu, Apostol,1933) Apostol, titlul unui roman al lui Cezar Petrescu publicat în 1933, este numele de familie al personajului principal, Nicolae Apostol, dar și un simbol. Învățătorul care se duce la țară ca să-i învețe carte pe copii este considerat un fel de ucenic al lui Hristos, devotat până la sacrificiu misiunii sale nobile. …

Am citit: Autobiografia unui țăran

(Eusebiu Camilar, Cordun, 1938) Principalul merit al lui Eusebiu Camilar este de a fi repovestit în limba română, cu farmec, poveștile arabe din 1001 de nopți. Cărțile sale de poezie și proză prezintă mai puțin interes, deși la apariție au atras atenția unor critici literari importanți, printre care G. Călinescu. Merită totuși să recitim romanul …

Am citit: Febra aurului ca alienare

(Ion Agârbiceanu, Arhanghelii, 1914) În a doua jumătate a secolului nouăsprezece și la începutul secolului douăzeci s-a înregistrat în mai multe locuri din lume – cel mai cunoscut fiind California – o adevărată frenezie în căutarea aurului. Sute de exploratori și aventurieri luau cu asediu acele locuri, stimulați de găsirea de către unii antemergători mai …

Am citit: Climat moral

(Iulian Vesper, Primăvara în Țara Fagilor, 1938) Nu se mai vorbește decât foarte rar de un scriitor bucovinean, Iulian Vesper, care s-a format și afirmat ca scriitor în perioada fastă dintre cele două războaie mondiale. Născut în anul 1908, într-un sat, Horodnicu de Sus, din județul Suceava, el a urmat cursurile vestitului Liceu „Eudoxiu Hurmuzachi“ …

Am citit: Nimeni ca personaj de roman

(Mircea Streinul, Soarele răsare noaptea,1943) Mircea Streinul, scriitor bucovinean, a trăit numai 35 de ani (între 1910-1945), dar a reușit să înțeleagă multe despre lumea în care trăia. Născut într-un sat, Cuciurul Mare, și format ca intelectual la Cernăuți, unde a urmat cursurile Liceului „Aron Pumnul“ și a studiat Teologia, a avut prilejul să cunoască …

Am citit: Nostalgia vieții de altădată de la țară

(Duiliu Zamfirescu, Viața la țară,1898) din lumea satului românesc făceau parte nu numai țăranii, ci și moșierii și arendașii. Moșierii erau personaje abstracte, uneori idealizate, pentru că locuiau la București sau la Paris și veneau rareori la țară, mai ales vara, când făceau gesturi de o generozitate naivă. Arendașii, în general, nu se bucurau de …

Am citit: Originalitate candidă

(Vasile Andru, Mirele, 1975) În 1975, un autor în curs de afirmare, Vasile Andru (pseudonimul lui Vasile Andrucovici) a publicat un roman de o originalitate candidă, Mirele, care a atras atenția lumii literare. Același autor a scris ulterior numeroase alte romane, dar și cărți de propagare a unor practici sapiențiale, care l-au transformat într-un fel …

Am citit: Proză intelectualistă

(Anton Holban, Ioana, 1934) Romanul Ioana publicat de Anton Holban în 1934 a făcut parte decenii la rând din fondul principal de referințe al criticii literare chiar și în anii de comunism, după o eclipsă în perioada realismului-socialist. După 1989, pare să fi dispărut din memoria noastră culturală. Autorul, care a trăit numai treizeci și …

Am citit: Populismul în literatură

(Mihai Drumeș, Invitație la vals, 1935) Mihail Drumeș (1901-1982) a avut, ca romancier, un nemaiîntâlnit succes de public. Un moment culminant l-a constituit apariția romanului, Elevul Dima dintr-a șaptea, în 1946. Exemplare ferfenițite din acest roman au circulat mulți ani din mână în mână chiar și în plin comunism. Eu am citit unul transcris manual, …