Comentarii critice

Eu? Îmi apăr sărăcia și nevoile și gradul

În romanul Porci, Tudor Ganea imaginează distopia unui popor român aflat între tradiționalism și tehnologie futuristă, sub un regim dictatorial care bifează toate caracteristicile aferente. Împărțirea în clase este făcută pe baza nivelului de stres cauzat de muncă, văzut ca o virtute; amenințarea iluzorie a unui dușman parazitar care înfățișează dezorganizarea și regresul – așa-zișii …

Drum fără făgaș

Evenimentele narate de Ovidiu Dunăreanu în romanul Lumina îndepărtată a fluviului. Istorisiri din Condica marilor și micilor praznice sunt realizate şi proiectate într-un timp practic neprecizabil. Peste toponimia reală sunt trasate coordonatele unui tărâm ce lasă la lectură impresia că am intrat deja în fabulos, dar, deși spaţiul geografic real este remodelat ficţional, el păstrează …

Sinopsis

Sub un titlu, Melancolia, ce trimite la prima carte de proză a autorului, intitulată Visul în 1989 și Nostalgia în edițiile ulterioare, Mircea Cărtărescu reunește trei nuvele (în Visul era și un epilog), care surprind întâi de toate prin schimbarea persoanei gramaticale și narative. Și Punțile, și Vulpile, și Pieile sunt la persoana a III-a, …

Poezia lui Daniel Turcea

Cel mai spectaculos caz de reconversiune a lirismului, urmare a reconver­tirii spirituale pe care și-o asumă poetul, îl reprezintă, în toată literatura noastră contemporană, Daniel Turcea; „Turcea – scrie Raluca Dună – reprezintă un fenomen unic în literatura română prin transformarea radicală a profilului său liric și uman. Saltul de la poezia onirică, baroc-geometrizantă la …

Adaosuri crepusculare

pot repeta, pe scurt, ce spuneam altădată despre excelentul regizor, eseist, prozator, poet Mihai Măniuțiu: poemele lui coboară, cu fiecare plachetă, tot mai adânc şi mai dez-vrăjit spre interioare vulnerate, proza exersează derâderi la lumea care (pe)trece, iar regia caută locul de mijloc, răscrucea în care înăuntrul şi în afara s-ar putea reconcilia: „Secretul – …

„Străinelul”

prin Cântecul mării (2011), ambasadorul și scriitorul basarabean Oleg Serebrian înscria în panoplia recentă a prozei de limbă română o poveste cu referințe rare în ficțiunea de dincolo și de dincoace de Prut: Bucovina de Nord, în interbelic și-n cel de-Al Doilea Război Mondial. Era un roman despre drama Cernăuțiului, în fatidicul an 1944, privită …