Comentarii critice

Eminescu – publicistica politică

Marele poet român și universal, Mihai Eminescu (1850-1889), a fost, și un bun și activ jurnalist, exprimându-și ideile, opiniile și atitudinile, cu inteligență și talent literar, vis-à-vis de toate domeniile vieții societății timpului său: istorie, religie, învățământ, cultură, economie, agricultură… și , last but not least, politică, de care depind toate celelalte. Iar „greșalele în …

Un soi de epopee lirică

Mircea Petean: „Trilogia transilvană”, prefață de Andrei Terian, postfață de Mircea Muthu, Editura Limes, 2019, 260 p.

O impozantă „trilogie“ închinată Transilvaniei natale ne oferă Mircea Petean. Discursul poetic propune la rîndu-i o trinitate de factori alcătuitori: identitatea etnică, perspectiva metafizică, materia confesivă, prezente în conexiunea și proporționarea lor pe întregul parcurs al acestuia. Conștiința ansamblului în structura sa naturist-transcendentă reprezintă nu doar fundalul producției, ci și impulsul său inițial, cu blagiană …

Pe la Galați, foarte demult

Cezar Amariei, „Zilele noastre mărunte”, Editura Polirom, Iași, 2018, 204 pag.

pe cât de concentrat, pe-atât de captivant e micul roman de debut al lui Cezar Amariei. Zilele noastre mărunte ne poartă în Moldova secolului XVII, unde, de la Galați în sus, înspre Iași, lumea românească e pestriț colorată de tot felul de întâmplări și de personaje, care mai de care mai bine înfipte în istoria …

Cvartet de domni

Liana Cozea, „Patru critici literari. Jurnale și memorii”, Editura Cartea Românească, Bucuresti, 2018, 184 pag.

Am ales acest titlu pentru recenzia mea fiindcă spune de la început noutatea. Liana Cozea părea să-și fi ales ca teritoriu predilect de exersare a disponibilităților sale interpretative literatura feminină: Prozatoare ale literaturii române moderne, Cvartet cu prozatoare, Dana Dumitriu, portretul unei doamne, Exerciții de admirație și reproș – Hortensia Papadat-Bengescu, Confesiuni ale eului feminin, …

Rânduri-rânduri

Livius Ciocârlie, „Viața în paranteză. Jurnal”, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Tracus Arte, București, 2018, 368 pag.

Prima ediție din Viața în paran­teză a lui Livius Ciocârlie a apărut în 1995, după patru ani petrecuți de autor la Bordeaux, ca profesor invitat, în contextul schimbărilor ce au făcut posibile schimburile academice după decembrie 1989. Acea primă ediție a jurnalului cuprindea (sau se referea la) însemnări, notații, observații din anii 1965-1977. Ieșit pentru …

Jurnal (de) critic contemporan

Gabriel Dimisianu – „Jurnal. 1992-2014”, Editura Cartea Românească, Bucure[ti, 2018, 217 pag.

Gabriel Dimisianu e un Pompiliu Constantinescu postbelic. Afirmația este atât de evidentă, încât e de mirare că până la Nicolae Manolescu (în Istoria critică a literaturii române) nu a făcut-o nimeni. Cu atât mai mult, cu cât exercițiul critic al lui Gabriel Dimisianu s-a desfășurat, în bună parte (1958-1989), într-un regim care nu permitea libertatea …

Pedagogul viager

Anton Adămuț, „Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski”, Institutul European, Iași, 2018, 218 pag.

Cînd alegi o vorbă veche spre a-i căuta obîrșia, nu trebuie să te aștepți la minuni în privința descoperirii unor nuanțe noi. Terenul e răscolit, distincțiile sînt obosite și un aer de blazare domnește peste înțelesuri. E cum ai desțeleni un cîmp în care, cu mult înaintea ta, alți interpreți și-au înfipt plugul. E cazul …

De la învățătură la aventură, un itinerar al cunoașterii prin călătorie

„Călători români și călătoriile lor în secolul al XIX-lea”, ediție îngrijită și prefață de Mircea Anghelescu, Editura Polirom, Iași, 2018, 368 pag.

Obsedați, cum suntem, de impresiile altora asupra noastră, am editat și comentat in extenso relațiile de călătorie ale străinilor în Țările Române. Chiar și pe cele ale unor autori anonimi, aflați în trecere întâmplătoare pe la nord de Dunăre, și care au lăsat impresii irelevante, fie și numai ca observație de suprafață a realității românești. …

O carte de imobil

Ovidiu Genaru, ”La opt, gaura cheii și alte patimi”, Editura Junimea, Iași, 2018.

Din realitatea faptului imediat și din sedimentările în timp ale unor frânturi autobiografice, Ovidiu Genaru desprinde reușite „blocuri” de semnificație și le orânduiește în noul volum de versuri La opt, gaura cheii și alte patimi (Editura Junimea, 2018). Pentru a exprima datele realului, poetul băcăuan locuitor la bloc nici nu trebuie să mai părăsească apartamentul, …

Census al manuscriselor medievale de pe teritoriul României

Adrian Papahagi , Adinel Ciprian Dincă și Andreea Mârza, „Manuscrisele medievale occidentale din România. Census”, colecția „Biblioteca Medievală”, Editura Polirom, 2019, 248 pag.

În urmă cu doar câteva zile a apărut un volum destinal pentru istoria cărții vechi din bibliotecile noastre: Manuscrisele medievale occidentale din România. Census, semnat de trei savanți în codicologie, istorie manuscrisă, istoria cărții și paleografie: Adrian Papahagi (coordonatorul volumului) Adinel Ciprian Dincă și Andreea Mârza (colecția „Biblioteca Medievală”, Polirom, 2019). Cei trei autori fac …