Comentarii criticeVocabularul politic comunist: o reevaluare

După decembrie 1937 aproape fiecare regim politic autoritar, cu ambiții dictatoriale sau totalitare (guvernarea antisemită Goga-Cuza, dictaturile regală, legionară, antonesciană și sistemul comunist) au avut propriul vocabular politic violent oscilând de la ura de rasă la ura de clasă. Acest lexic agresiv a fost mai mult sau mai puțin codificat fie prin lucrări propagandistice cu …La „bulivarul” personajelor, birjar!

În noianul de opinii divergente, care fac, dintotdeauna, regula în societatea românească, există, totuși, o poziționare care primește tăria unanimității : ea este determinată de nedezmințita actualitate a personajelor din scrierile lui nenea Iancu, la care ne raportăm des și cu folos; personaje care, fie că se zbat în lumea politichiei sau în universul casnic …Inteligența bună

Orice s-ar spune, bonomul Ion Mureșan este o făptură de spaimă. Poet parcimonios, din spița, atât de iubită la noi, a „leneșului premiant“, ia prin surprindere publicul și critica fără ca măcar să își regizeze ieșirile la rampă. Cu un deceniu în urmă, după o lungă absență editorială – Poemul care nu poate fi înțeles …Poeme complexe

Un mic eveniment editorial îl reprezintă apariția antologiei O sută și una de poezii de Gabriela Melinescu (antologie și selecția reperelor critice de Ileana Mălăncioiu, text introductiv de Mircea Martin, postfață de Ion Pop, două convorbiri cu Marta Petreu, Editura Academiei Române, București, 2016, 180 pag.), cu atît mai mult cu cît despre cunoscuta poetă …Șoim de zăpadă

Glonte din amonte este cel mai recent volum de versuri al poetului Nicolae Jinga, din stirpea dimoviană, după cum afirmă Al. Cistelecan, volum apărut la Editura Limes din Cluj- apoca, 2020, 102 pag. Între poeții contemporani de formație teologică, icolae Jinga este printre cei puțini în a căror poezie u găsim, aflate în suspensie, elemente …Tăceri zgomotoase

„În ce se preschimbă/ iubirea limpezită a celor duși?“ se întreba Andrei Zanca în Casa de sticlă. Chiar așa! Dacă, pe măsură ce ne furișăm în viață, u facem altceva decât s-o tulburăm? Senzația de adâncire, chiar necontrolată, avea rădăcini în poezia fostului echinoxist; anume, în iubirea esențializată a celor morți, care ține lumea viilor …Ipoteza Liiceanu-Pleşu în problema destinului

În 1938, în primul volum al cărții sale intitulate Destinul omenirii, filosoful P.P. Negulescu propunea pentru ieșirea din criză un proiect de refacere a umanității și a încrederii în Europa într-un moment când cele două totalitarisme amenințau să sufoce continentul din punct de vedere politico-militar și culturalideologic. Propunerea sa era subminată însă, între altele, și …Răz-gândiri

După cum aflăm dintr-o precizare de la începutul cărții Ochii minții. Eseuri, cronici, divagări (Editura Școala Ardeleană, 2020), Irina Petraș a adunat între copertele ei eseuri, articole și cronici (la acestea din urmă nu mă voi referi în rândurile de mai jos) publicate în ultima perioadă în reviste precum România literar\, „Steaua“, „Tribuna“, „Vitraliu“ și …Azur de Lisabona

  Reflectă oare culorile anumite stări de spirit? Fără îndoială. Altfel n-am putea vorbi despre o „atmosferă senină“, atribuind culorii albastre o semnificație în afara oricărui dubiu. A apărut de curând una dintre cele mai originale cărți: se cheamă Azul de Lisboa – Azur de Lisabona și are forma unui elegant album de peste 250 …Folclorul ca introducere în cultură

Alcătuit din studii dedicate unor subiecte de folclor sau chiar mai largi, de „etno-psihologie“ cum se numea cu îndreptățire disciplina res – pec tivă înainte de modernitatea care simplifică și dă perspectivă oricărui subiect, volumul Moartea lui Patroclu al prozatorului, etnologului și folcloristului Const.Eretescu apare într-o a doua ediție – revi – zuită – la …