Comentarii critice

Barbar cânta…

Vlad Moldovan, „Band I”, Colecția Energii Regenerabile, Editura frACTalia, București, 2018, 300 pag.

Poezia lui Vlad Moldovan (Blank; Dispars; Glitch și antologia Band I) m-a pus de la început oarecum în încurcătură. Despre Dispars, spuneam, scurt, că m-a condus într-o altă dimensiune a receptării, cu imbricări de muzici și cuvinte, și într-o zonă nebulos-vibrantă a poemului. Îmi plăcea neîndoielnic experiența, dar nu mi-era clar unde o pot înscrie. …

Viața ca limită

Mihai Firică, „Ultimele zile și viața de după”, Editura Tracus Arte, București, 2017

La abordarea critică a poeziei lui Mihai Firică, prima constatare este că aceasta pare a depune un efort perseverent de a se ascunde în sine/ a fugi de sine, recurgând la câteva modalități restrictive, disimulatorii, la destructurări, la sincope, la o rejectare a sentimentelor. Scriitorul limitează accesul către propria identitate și printr-o grilă tematică exigentă. …

Apostazia logică

Dan-Robert Bișa, „Problema răului în limitele doctrinare ale creștinismului tradițional”, Editura Paralela 45, Pitești, 2018, 360 pag.

E o trăsătură constantă ca, în cursul vieții, fiecare din noi să ajungă la o răfuială fățișă cu spectrul lui Dumnezeu. E ca într-un acces de frondă în cursul căruia, revoltat de cît rău dospește în lume, simți nevoia să-i ceri socoteală. E nevoia firească de a-l judeca pentru cît de șubredă e întocmirea unei …

Semi-profesionistul de neoprit

Catherine Durandin, „România mea comunistă”, traducere din limba franceză de Doina Jela, București, Editura Vremea, 2018.

Să-ți iei doctoratul și să ajungi profesor universitar, ba chiar emerit, atunci când îți cunoști cu aproximație domeniul se dovedește posibil nu doar în sistem românesc, ci și în Franța. Este cazul lui Catherine Durandin, care a predat zeci de ani istoria României la Institutul de Limbi și Civilizații Orientale de la Paris și la …

Spre ce se îndreaptă degetul arătător al orbului

Ion Mircea, „Materia care ne desparte, poeme inedite”, Editura Junimea, Iași, 2018, 250 pag.

poezia lui Ion Mircea din Istm, To­bele fragede, Copacul cu 10.000 de imagini, Piramida împădurită dar, mai ales, aceea din cărțile recente, Șocul oxigenului, Manuscrisul din Insula Elefantina și, acum în urmă, Materia care ne desparte (Editura Junimea, 2018), struc­turează o poetică postmodernă care se revendică, între altele, dintr-o frază a lui Gillo Dorfles despre …

Ion Rațiu, între securiștii din țară și cei din străinătate

Ion Rațiu, „Jurnal”. Volumul 2. „Printre spioni și trădători de țară (1955-1962)”, prefață de Nicolae C. Rațiu, studiu introductiv, note și ediție de Stejărel Olaru, Corint Books, București, 2017, 680 pag.

Volumul al II-lea al jurnalului lui Ion Rațiu este mai dramatic decât primul, în pofida faptului că perioada pe care o cuprinde (1955-1962) cunoaște o descreștere a activităților de subminare a regimurilor comuniste din Europa de Est, pe fondul lentei destalinizări și a treptatei „destinderi”. E mai dramatic, deoarece 1) statura personală a lui Ion …

Ofranda unui truditor fericit

Dan Sebastian Buciumeanu, „Surâsul clasicilor și alte surâsuri”, Tracus Arte, București, 2018, 493 pag.

Împătimit de lectură până în pragul reveriei, călit la solidă școală cu bază latinistă, dar și poliglot, aspect care-i permite să-și traducă pasajele exemplificatoare din italiană, franceză, engleză, germană sau rusă, dar, mai presus, o minte liberă, Dan Sebastian Buciumeanu face figură de umanist „anacronic” în sensul definibil printr-un Settembrini. Personajul thomasmannian a ajuns, cum …

Un spectacol poetic memorabil

Andrei Țurcanu, „Rost, 111 Poeme alese de Nina Corcinschi” , Editura Cartier, 2018, 144 pag.

La noi și, cred eu, în Republica Moldova, Andrei Țurcanu este (re)cunoscut, întâi, în ipostaza de critic literar, și-abia apoi în cea de poet. Deși poezia e prima lui dragoste. Șfichiuitor – în comentariile critice; fără vocația înfrățirilor literare; poet atipic printre congeneri, Andrei Țurcanu pare să-și fi asumat – în lumea lui – o …

Nostalgie

Constantin Abăluță, „Poem pentru cei ce nu-s de față”, cu un preambul și ilustrații ale autorului, Casa de pariuri literare, București, 2018, 78 pag.

În același an edito­rial (cel care tocmai s-a în­cheiat), Con­stantin Abăluță a publicat două volume de poezie, ambele la aceeași editură și cu formatul păstrat. Ca și Trecerea în alt ocean, despre care am scris în România literară, Poem pentru cei ce nu-s de față e o carte de mici dimensiuni, ilustrată și ea de …