Comentarii critice

Luna de Jos de lîngă Cluj

Radu Țuculescu, „Măcelăria Kennedy”, Editura Polirom, Iași, 2017.

violonist, dar nu constructor de viori, deși crescut la Reghin, om de radio și televiziune, dramaturg cunoscut din volumele Ce dracu’ se întîmplă cu trenul asta? și Bravul nostru Micșa!, tradus și traducător (mai ales, în și din germană), Radu Țuculescu e un prozator care, cu romanele, povestirile, nuvelele și schițele din anii 1980 ai …

Pierderea simțului critic

Neven Sesardic, „Cînd rațiunea pleacă în vacanță. Filosofii în politică”, traducere din engleză de S. G. Drăgan, Editura Humanitas, 2018, 268 pag.

Că pe intelectualii occidentali i-a legat o simpatie durabilă față de bolșevism nu ne mai miră demult, în schimb pragul epidemic pe care l-a luat această simpatie ne ia piuitul. Putem vorbi de un fenomen de masă căruia volumul lui Sesardic îi descrie în amănunțime trăsăturile. Și aici nu e vorba de cazuri notorii, ca …

Lovinescu inedit

E. Lovinescu, „Inedite: articole, scrisori, autografe, prefețe, cereri și petiții, alte documente (1896-1943)”, ediție îngrijită de Dan Gulea, Editura Cartea Românească, București, 2018, 439 pag.

Ce se mai poate găsi, ca material documentar, despre un scriitor – E. Lovinescu – care a trăit toată viața în lumina reflectoarelor, a lăsat el însuși agende literare și informații valide despre bio-bibliografia sa, a beneficiat de o amplă monografie (Eugen Simion – E. Lovinescu. Scepticul mântuit, 1971) și de mai multe ediții? Dan …

Filtrul fenomenologiei

Marius Boldor, „Am semne că ceea ce fac nu este zadarnic”, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2018

Schimbând cele care se cuvin schimbate, în grupul nostru de studenți clujeni la filosofie din anii 1990, compar amintirile despre Marius Boldor cu ceea ce știu doar din citit despre Alexandru Dragomir. Schimbând cele care sunt de schimbat – pentru că noi eram niște copii care vroiau să se școlească asumând imensa frustrare de a …

Repetent al copilăriei

Constantin Romulus Preda, „Te iubesc aproape orb”, Editura Hoffman, Caracal, 2018

La 29 de ani, Constantin Romulus Preda scrie chiar poezia vârstei sale, exuberantă, genuină, sentimentală, descoperind cu voluptate miracolele lumii, trăind extazele iubirii, sedus de harul creator al cuvintelor: „copilul din mine/ m-ar ucide/ fără niciun fel de ezitare/ dacă aș deveni adult” (copilul), susține el în cel de-al cincilea volum, Te iubesc aproape orb …

Scriitor în negru și alb

Este anevoios de făcut o sistematizare bibliografică a celor peste 20 de volume publicate până acum de Livius Ciocârlie, deoarece ele au un caracter eterogen, iar înlănțuirea cronologică nu poate garanta găsirea de repere sigure dacă vrem să urmărim devenirea acestui derutant scriitor. Autocaracterizarea depreciativă a autorului Fragmente-lor despre vid precum că el se imită …

Fotograful scriitorilor

Ion Cucu, „Cum ar arăta viața fără fotografie?” Un dialog cu un cristian, Casa de pariuri literare, București, 2018, 158 pag.

La scurt timp de la dispariția lui Ion Cucu, unul dintre cei mai importanți artiști ai fotografiei din ultimii cincizeci de ani, un încă tânăr scriitor, împrăștiat în numeroase proiecte culturale, și care semnează cu pseudonimul un cristian, a reunit într-un singur volum trei apariții editoriale anterioare. Cum ar arăta viața fără fotografie? cuprinde cartea …

Istoria ca viitor

Intrarea Anei Blandiana în spațiul poeziei și în viața publică la vârsta adolescenței este emblematică și inaugurează un destin de luptător, susținut de un talent, o forță și o încredere în viitor cu totul neobișnuite. Încă de la „primul debut”, de la primele două poezii publicate într-o revistă, scrisul său a căpătat o semnificație politică …

Calofilul mehenghi

Valeriu Gherghel, „Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii înțelepți cărțile?”, Editura Polirom, Iași, 2018, 256 p.

Cu Valeriu Gherghel s-a întîmplat ceva bizar: dintr-un studios cu mină serioasă a ajuns un năzdrăvan pus pe glume. E drept, încruntat nu a fost niciodată, cu atît mai puțin încrîncenat, mina lui obișnuită avînd ceva din politețea blîndă a unui domn cordial, a cărui principală grijă era să nu irite pe nimeni. Așa se …

Imaginatio vera

Adrian G. Romila, „Apocalipsis”, Iași, Editura Polirom, 2019, 232 pag.

Un însingurat paradoxal, gata să fantazeze până la capătul lumii și înapoi, fără grija eșecului, este Adrian G. Romila. Dacă n-ar fi ales calea prozei, nimeni n-ar ridica din sprânceană la alternative ceva mai dinamice. Nici dacă ar opta în direcția unui monahism mascat. Pe fondul tot mai arid al prozei contemporane, scriitorul nemțean e …