Comentarii critice

Capăt de țară

primul lucru care se re­marcă la cartea de proze a lui Florin Toma este că autorul a căutat să-și servească, prin ea, două pasiuni: „meseria de nuvelist”, cum ar spune Radu Cosașu, și profesiunea de critic plastic (Toma ținând rubrica de profil la „Viața Românească”). Volumul este subintitulat „album de proză”, fiind și unul de …

Cercetarea literaturii ca gaya scienza

Într-o serie de volume care omagiază colegi merituoși, ajunși la o vârstă respectabilă și mai ales cu o activitate didactică și științifică încă mai respectabilă în urmă, Universitatea din București ne-a obișnuit cu un tip special de publicații, în același timp erudite și agreabile la lectură: volume închinate prezenței acestor profesori în câmpul public al …

Contele vizionar

E dureros, dar adevărat: Keyserling e un vizionar căruia îi lipsește concizia, genul de clarvăzător aflat în neputința de a-și tăia pofta perorației. Simți de la o poștă că are adîncime, numai că adîncimea și-o risipește într-o pletoră de divagații neînfrînate, ca într-o cursă în care e îndeajuns să rostească prima digresiune pentru ca din …

Singurătățile pre-melancoliei

primul aspect care derutează la finalul lecturii Melancoliei este chiar titlul. Cum poți lăsa în seama unui concept atât de dur vârste precum copilăria sau adolescența? Dar nubilitatea? Desigur, la fix treizeci de ani de la Visul/Nostalgia, Mircea Cărtărescu publică un corolar din perspectiva maturității depline. Așadar, nu nostalgia – care presupune revenirea tristă din …

Trăsături comune

Victor Știr ne oferă în versurile d-sale o melancolie care nu se îndură a se despărți de materie, de o apetență a concretului aptă chiar prin această trăsătură a-și exprima tensiunea. Vis și totodată apăsată prezență a realului aidoma unui alcool tare. Nedespărțite fiind abstracțiile de factorul palpabil, posibilele viziuni nu se pot decît bănui …

Eroismul discret

S-a stins zilele acestea una dintre cele mai bune și mai harnice traducătoare din România, Micaela Ghițescu. Discreția cu care ea a trăit, a muncit și a murit nu ne face să uităm – acum, la ora bilanțului – că existența acestei intelectuale de elită a frizat, fără voia ei și în cel mai natural …

Melancolia ideilor: glose la un portret

Tudor Vianu – 55 de ani de la moarte   Există, oare, o melancolie a ideilor la Tudor Vianu? Fotografiile sale, în tot cazul, așa ni-l înfățișează: cufundat în gânduri, marcat de o tristețe indelebilă, dar cu privirea densă, încărcată de o nedefinită melancolie. O melancolie care s-a accentuat, desigur, odată cu trecerea timpului, poate …

Șirul de cuvinte

Absolventă de Istorie și Filosofie la Universitatea Babeș-Bolyai (și-a susținut doctoratul cu teza Folclorul românesc în opera lui Mircea Eliade), redactor la Editura Școala Ardeleană, Sandra Cibicenco debutează cu un volum oarecum surprinzător, Salata de cuvinte. Deși a deprins de la poeții generației sale, dar și pe cont propriu exasperarea, răspărul, sațul față în față …

Poetul, ca și corăbierul

Din această antologie lirică, păstrătoare a câtorva piese de rezistență din intervalul 1974-2018, răzbat zvonurile unui freamăt lăuntric alimentat năvalnic din unghi senzorial, însă bine strunit de o retorică antiromantică, una care pune stavile diverse fluxului de senzații pentru a permite doar fiorului să răzbată. Tocmai prin rafinamentul filtrării stimulilor, care traduce pudoarea în fața …

Monomanie poetică

Marian Drăghici a debutat editorial în 1988, cu un an înainte de schimbarea de regim politic care a dus la o mutație socio-culturală cu efecte ușor de observat pe tabloul întregii noastre literaturi contemporane și în scrisul fiecărui autor. Cu toate acestea, nu e deloc obligatoriu ca un scriitor, un poet mai ales, să fie …