Comentarii criticeLegăturile primejdioase

Fără a neglija marii critici români, francezi sau anglo-saxoni de ieri și de azi, se poate scrie mult și bine despre Nicolae Manolescu. Monografiile și studiile ample dedicate criticului au intermediat nivelurile metodei, limbajului și viziunii scriitorului. Autoritatea lui, cu bune sau radicale problematizări, lasă totdeauna ceva decisiv la întâlnirea cu cititorul. O bună așezare …Un om luminos

Pe Manolescu l-am cunoscut înainte să-l întîlnesc și l-am dușmănit înainte să-l citesc. Maică-mea, profesoară de limba română, îi fusese studentă la mijlocul anilor 1960, drept care, în casa în care am copilărit, sunetul cîtorva nume, repetate pînă într-atît de des încît păreau o fatalitate – Arghezi, Blaga, Călinescu, Camil Petrescu, Breban –, mi s-au …O viață de cărturar

Este greu să rezumi între copertele unei cărți, oricât de substanțiale, o viață de cărturar ajuns, ca profesorul Ion Vlad, la venerabila etate de 90 de ani. E dificil, chiar dacă informația bibliografică este la îndemână și te-ai mai întâlnit, nu o dată, în scris sau în pregătirea vreunei lucrări științifice, cu cărțile sale. O …Statul național poliglot

Dintre incitantele însemnări pe blog ale lui Laszlo Alexandru, adunate în cuprinsul cărții Stări de spirit, m-aș opri doar asupra acelora prilejuite de participarea autorului la un colocviu desfășurat în 2015 la Chișinău. Lucrările acelui colocviu, la care am fost prezent și eu, au fost deschise cu o conferință în plen a profesorului austriac Michael …Cercuri de lectură

Cu o exergă din Saint-John Perse, echinoxistul Viorel Mureșan își compune cartea cea nouă și ca un Cântec pentru un echinox, reunind cronici (apărute la vremea lor în „Caiete Silvane”, „Familia”, „Vatra”) la cărți datorate, cele mai multe dintre ele, unor echinoxiști din toate generațiile. Nu toate, căci cercul său de lectură e unul deschis …Lucruri care au fost

Deși în subtitlul amplei sale antologii Grete Tartler menționează intervalul temporal în care se înscriu poemele din carte (aproape jumătate de secol, de la debutul editorial din 1970 și până la anul în curs), Versuri și uscate răstoarnă perspectiva. Poeta inversează ordinea cronologică, începând cu inedite, continuând cu volumul său cel mai nou, Cuvinte salvate …Fresca socială dintr-un roman de familie

Scriitori israelieni de limbă română Sub aparența unui roman „de familie”, Sergiu Brandea face în Rădăcini suspendate (Editura 24: ore, 2019) o radiografie complexă a epocii postbelice, fixată în Bîrladul anilor ’50 și în realitățile israeliene din Tel Aviv-ul de azi; desfășura tă pe cîteva planuri narative atent urmărite și conduse de prozator, narațiunea pivotează …Căposul mistic

E o regulă dra ­conică aceea că nu ți se deschid ochii asupra vieții decît pe muchie de cuțit. E precum o cădere în gol cînd, înnebunit că te duci la fund, o mînă te prinde de ceafă, trăgîndu-te în sus. Din acel moment imboldul de a șovăi în privința sensului dispare, căci acum știi …Reîntîlnire cu Ilie Constantin

Poezia lui Ilie Constantin conține un paradox pe care l-am mai indicat și altădată. Sub pavăza expresiei clare, cu precizie latină articulată, apare aproximația, dezordinea, informul fețelor lumii. Ne întîmpină un peisaj în descompunere, o șovăială a liniilor, o degringoladă a imaginilor. Între postura auctorială expresivă și obiectul acesteia, un apăsat contrast: „Soare și nori …Panorama comunismului în Basarabia

Despre Moldova oricine poate să spună câte ceva. Îndeobște, cam același lucru. Basarabia e realitatea față de care afișăm suprasentimente și cele mai puține fapte. Cu istoriile paralele în bună parte din secolul trecut, n-am reușit să înțelegem deplin ce s-a întâmplat dincolo de Prut. Istoriografia românească a avansat cu scanarea totalitarismului; în orice caz, …