Comentarii criticeInginerul și artista

Ca și alte romane publicate în ultimii ani de Dumitru Popescu, Solemnitatea despărțirilor are un titlu destul de prețios și emfatic pentru un cititor de proză realistă, dar potrivit uneia mai intelectualizate, în care personajele reflectează asupra episoadelor existențiale și, uneori, poartă dezbateri în legătură cu viețile lor. Romanul de față are un narator căruia …Cumințenia calofilă

Învăluit în anonimat în ţară, de unde a plecat în 1962 spre a se stabili în Canada, Nicolae Cătănoiu s-a născut la Braşov în 1925 şi a urmat studii de Medicină la Cluj. Tatăl a fãcut avere în perioada interbelică (case, hoteluri, terenuri, podogorii), pentru ca venirea iminentă a comunismului să-l silească să-şi depună milioanele …Ce înseamnă „poet minor”?

criticul basarabean Eugen Lungu a alcătuit o „antologie a poeților minori din epoca Alecsandri și Bolinti neanu“ care și-a propus să adune și să selecteze din poezía acelei epoci un florilegiu „care să reconstituie formele complete ale imagina rului liric la 1850“ după o lectură „din unghi prioritar tematist“, dar care presupune, credem, măcar în …Avocatul oaselor

Optimiștii din întuneric te fascinează sau te îngrozesc. N-am în vedere obidiții dostoievskieni, nici extravaganții solicitanți ai lui Huysmans. Nici pe departe. Mă gândesc la cei în stare să mimeze nebunia pentru a-și ascunde adevărata vocație. Nucleul ființei lor elementare. Din smerenie ori pur și simplu ca stare de protecție, indivizii de soiul acesta înalță …Încă un solitar

David Dorian, încă un solitar paradigmatic. Împrejurarea că are domiciliul în provincie (orașul Bistrița) îi favorizează condiția, provincia fiind ea însăși o paradoxală formă de solitudine a unei colectivități. În chip natural apare schițat în producția d-sale, în diverse variante, portretul provinciei celei congenere cu propria-i solitudine: „Zi fără noimă. Ploi de toamnă spală/ acoperișuri. …Hispanistul grec de origine română

Sintagme precum „cunoscut scriitor de origine română” sau „savant român stabilit în străinătate”, beneficiare ale unor aure misterioase și tentante, au produs în România ultimelor decenii o mare cantitate de visare. Mai ales înainte de 1989, când celebrității dobândite de un asemenea intelectual i se adăuga un bonus deloc neglijabil – acela de a trăi …„Omagiile mele, domnule consilier de neant”

Abordarea Sandei Cordoș este de un curaj apreciabil: în prefața cărții, intitulată De ce Ion Vinea?, ea ridică o problemă cu nuanțe etice, dovadă a unei lucidități artistice și existențiale: „vasele comunicante”, cum le numește chiar ea, dintre biografie și creație – raportăm omul la arta sa ori viceversa? În ce măsură trebuie citită partitura …Amintirile unui ciocoiaș

Cărțile cercetătorului Constanța Vintilă-Ghițulescu surprind în mod plăcut prin mai multe aspecte – pe de o parte, prin varietatea și savoarea subiectelor incluse în ceea ce numim generic istorie de gen (care cuprinde mentalități, aspecte sociale, tendințe ale modei fanariote, aspecte legate de obiceiuri, călătorii etc.), prin magistrala lecție de virtuozitate, întrucât autoarea reprezintă un …Critica aplicată

A trecut aproape neobservat volumul lui Al. Cistelecan, Fișe, schițe și portrete, cuprinzând peste cincizeci de critici, istorici literari și eseiști comentați cu aplicație și finețe de un analist profesionist. Slaba receptare a unei asemenea cărți nu mai miră, în contextul în care critica noastră de întâmpinare, câtă mai e, se pierde în servicii de …