Un optzecist neoptzecist

Radu R. Șerban, „Puterea neștiută. Opera poetică (1985-1991)”, prefață și îngrijire de ediție de Monica Pillat, studiu introductiv de Valeriu Stoica, repere bio-bibliografice, amintiri de Domnica Șerban, evocare de Ioana Ieronim, Baroque Books & Arts, București, 2018, 242 pag.

Mai toate epocile literare își conțin contrapunctul. Și nu mă refer aici la spiritele retrograde, de tip Iorga, care resping aprioric noutatea pe care nu o înțeleg. Ci la scriitorii care, rămânând în cadrul limbajului generației lor și păstrând puncte comune cu aceasta, merg deliberat și cu pregnanță artistică în altă direcție decât plutonul. Sunt …

Lovinescu inedit

E. Lovinescu, „Inedite: articole, scrisori, autografe, prefețe, cereri și petiții, alte documente (1896-1943)”, ediție îngrijită de Dan Gulea, Editura Cartea Românească, București, 2018, 439 pag.

Ce se mai poate găsi, ca material documentar, despre un scriitor – E. Lovinescu – care a trăit toată viața în lumina reflectoarelor, a lăsat el însuși agende literare și informații valide despre bio-bibliografia sa, a beneficiat de o amplă monografie (Eugen Simion – E. Lovinescu. Scepticul mântuit, 1971) și de mai multe ediții? Dan …

Jurnal (de) critic contemporan

Gabriel Dimisianu – „Jurnal. 1992-2014”, Editura Cartea Românească, Bucure[ti, 2018, 217 pag.

Gabriel Dimisianu e un Pompiliu Constantinescu postbelic. Afirmația este atât de evidentă, încât e de mirare că până la Nicolae Manolescu (în Istoria critică a literaturii române) nu a făcut-o nimeni. Cu atât mai mult, cu cât exercițiul critic al lui Gabriel Dimisianu s-a desfășurat, în bună parte (1958-1989), într-un regim care nu permitea libertatea …

De la învățătură la aventură, un itinerar al cunoașterii prin călătorie

„Călători români și călătoriile lor în secolul al XIX-lea”, ediție îngrijită și prefață de Mircea Anghelescu, Editura Polirom, Iași, 2018, 368 pag.

Obsedați, cum suntem, de impresiile altora asupra noastră, am editat și comentat in extenso relațiile de călătorie ale străinilor în Țările Române. Chiar și pe cele ale unor autori anonimi, aflați în trecere întâmplătoare pe la nord de Dunăre, și care au lăsat impresii irelevante, fie și numai ca observație de suprafață a realității românești. …

Poezia absenței și a nedespărțirii

Ana Blandiana, „Variațiuni pe o temă dată”, Editura Humanitas, București, 2018, 123 pag.

E dificil să comentezi și să evaluezi în termeni estetici o operă literară a cărei miză nu este necesarmente cea de a întruni sufragiile criticii de întâmpinare. Chiar dacă nimeni nu mai crede astăzi în basmul literaturii scrise „pentru sine” (căci, altminteri, ce sens ar mai avea publicarea?), este limpede că anumite creații nu pornesc …

Un poet al căutării de sine: Cezar Baltag

Cezar Baltag, „O sută și una de poezii”, antologie, prefață și selecția reperelor critice de Maria-Ana Tupan, Editura Academiei Române, București, 2018, 225 pag.

S-a observat mai demult ușurința cu care literatura română își uită scriitorii, odată ce aceștia trec Styxul. Chiar când vorbim de creatori de primă mărime, o facem la timpul trecut, ca și cum nu doar ființa, ci și opera lor ar fi încetat să mai existe. Doar unele gesturi singulare de devotament – iar nu …

Materia cea vrăjmașă

Ion Mircea, „Materia care ne desparte”, Editura Junimea, Iași, 2018, 240 pag.

Echinoxistul Ion Mircea face parte din categoria poeților care nici nu se grăbesc, nici nu-și concep opera sub semnul acelei unice capodopere, „vânate” până pe la vârsta de 30 de ani, în jurul căreia se adună, ulterior, de-a valma volume mai bune sau mai puțin bune. Încă de la primele sale volume, s-a observat că …

Ardeleanul mediteranean

Adrian Popescu, „Poezii. 1971-2018”, Editura „Școala Ardeleană”, Cluj-Napoca, 2018, 547 pag.

Cei care credeau că despre poezia lui Adrian Popescu critica literară a spus totul, vor avea, cred, o surpriză la lectura antologiei de autor Poezii. 1971-2018. Nu numai pentru că, în chip firesc (și mai ales în cazul autorilor care, înzestrați cu con­știință critică, au un „pro­gram” propriu, încă de la debut), întregul – însumând …

Tot despre CNATDCU, dar mai ales despre criterii

Dacă vrei să îngropi o problemă, spune o lege a lui Murphy, înființezi o co­misie. Mă înscriu și eu în discuția deschisă de Mircea Mihăieș, prin incisivul și pertinentul său articol, O inepție marca CNATDCU (publicat în România literară, nr. 1/ 2019). Instituția cu acronim rebarbativ, CNATDCU, a intrat în atenția opiniei publice odată cu …