Medicină, teologie și filosofie medievală despre gemeni

când mă întreb pe mine însumi cine sunt, dacă eu sunt într-adevăr eu și dacă eu sunt până unde același corp îmi comunică senzații și, în fine, dacă eu sunt cel care își pune aceste patru întrebări, distincția lor poate fi ancorată în principii formale legate de unicitatea formei substanțiale, a capacității autoreferențiale a conștiinței, …Despre lungimea tradiției protreptice

O frumoasă ficțiune arabă din secolul al XI-lea expune moartea lui Aristotel într-un mod care ne poate răscoli conștiința istorică: filosoful, pe patul morții, face elogiul filosofiei, îndeamnă la practicarea ei, explică apropierea ei singulară de natura principiilor și expune puritatea metodelor sale în timp ce consumă un măr. Această Carte despre măr și moarte …Istoria și mântuirea, potrivit lui Joseph Ratzinger

Este entuziasmant faptul că domnul Dan Siserman a publicat traducerea în limba română a Teologiei istoriei la Sfântul Bonaventura, susținută ca teză de abilitare în 1957 de tânărul teolog Joseph Ratzinger, viitor papă al Bisericii Catolice sub numele de Benedict al XVI-lea. Deși i s-au tradus nenumărate lucrări în limba română, faptul că această lucrare …Gerard din Cenad și cuptorul lui Nabucodonosor

Toropit de arșița verii din Banat, în secolul al XI-lea, abatele benedictin Gerard a scris un comentariu la versetele cărții profetului Daniel care narau martiriul într-un cuptor de foc a trei tineri evrei, sub împăratul Nabucodonosor. Vara Cenadului îi seamănă venețianului Gerard cu cuptorul tinerilor, iar opera lui are la bază trei autori, dintre care …Despre logică și limbă

Europa medievală de limbă latină ne-a lăsat o moștenire frapantă prin texte legitimatoare ale regatelor, imperiilor sau ale universităților care înșiră orașe prin care s-au perindat fie puterea politică, fie cunoașterea. Aceste mituri legitimatoare, studiate savant sub numele de „transfer al studiilor”, apar în lumea carolingienilor și parcurg Occidentul european până prin secolul al XV-lea. …Nicolae Milescu și Vechiul Testament

Faptul că istoria culturii, cu deciziile ei, cu acumulările și uitările ei, cu mersul ei sinuos și supus întâmplării ne poate condiționa comportamentul, limba sau instituțiile este un fapt pe care ne-am obișnuit să îl admitem de câteva secole: în schimb, curajul de a crede că și actul gândirii este supus acestui șir de condiționări …Despre compromis și arhetipurile sale filosofice

Înainte de a discuta ideile despre compromisul juridic și politic din cartea lui Alin Fumurescu, Compromisul. O istorie politică și filosofică, publicată în 2013 la Cambridge University Press și în 2019 la Humanitas (în versiunea lui Doru Valentin Căstăian), aș vrea să îi fac autorului un compliment. În prefața la versiunea în limba română, autorul …Filtrul fenomenologiei

Schimbând cele care se cuvin schimbate, în grupul nostru de studenți clujeni la filosofie din anii 1990, compar amintirile despre Marius Boldor cu ceea ce știu doar din citit despre Alexandru Dragomir. Schimbând cele care sunt de schimbat – pentru că noi eram niște copii care vroiau să se școlească asumând imensa frustrare de a …Census al manuscriselor medievale de pe teritoriul României

În urmă cu doar câteva zile a apărut un volum destinal pentru istoria cărții vechi din bibliotecile noastre: Manuscrisele medievale occidentale din România. Census, semnat de trei savanți în codicologie, istorie manuscrisă, istoria cărții și paleografie: Adrian Papahagi (coordonatorul volumului) Adinel Ciprian Dincă și Andreea Mârza (colecția „Biblioteca Medievală”, Polirom, 2019). Cei trei autori fac …Despre adevăr și prietenie în istoria filosofiei

Suntem obișnuiți să ne raportăm posac și obedient la celebra sintagmă de sursă aristotelică „mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi este adevărul”. Resimțim, din obișnuința decupajului pasajelor sonore din operele celor vechi, mai degrabă autoritatea decât contextul și fluxul în care o rostire apare, deturnându-i sau cel puțin înghețându-i sensul. Anton Adămuț a zgâlțâit …