Sfântul Francisc prin lume

Florile Sfântului Francisc, traducere din limba italiană și note de Florina Nicolae, ilustrații de Marian Zidaru, Editura Vremea București, 2018, 214 pag. Florina Nicolae, Meditații andine. Peru – între mituri și realități. Cu o prefață de Ștefan Nicolae. Editura Tracus Arte, 2018, 286 pag. Florile Sfântului Francisc din Assisi (Fioretti di San Francesco), o antologie …

Scrieri în sidef

Două volume apărute în toam­na trecută la Humanitas Fiction atrag atenția în mod deosebit prin adecvarea la stilul de lectură concentrat al zilelor noastre (deși e vorba de scrieri ale veacului trecut, create într-un timp în care nimeni nu s-ar fi gândit că esențializarea unei proze va domina interesul pentru ample desfășurări). Povestirile de ținut …

O familie de scriitori și personajele lor

Despre Gheorghe Mocuța, plecat mult prea devreme dintre noi (și poate din acest motiv, sau poate din cauza tirajelor infime, ultimul său volum, Salutări din Piața Reconcilierii, Mirador, Arad 2016, editor Ioan Matiuț, a trecut mai puțin observat) și despre fiul său, Andrei Mocuța, poet, prozator, eseist și traducător (născut la 12 ianuarie 1985) aș …

Un asiatist aproape necunoscut al culturii române

Constantin Georgian,„ Opere asiatice inedite. Partea I. Paris-Leipzig-Berlin-București 1872-1904”. Ediție științifică și critică de Eugen Ciurtin. Institutul de istorie a religiilor, Academia Română (Studii și documente de istorie a religiilor, Volumul 2), București, 2017

demersul lui Eugen Ciurtin de a reconstitui, prin acest volum de studii și documente, imaginea unui savant român aproape necunoscut (fiindcă de opera acestuia nu s-a mai ocupat decât Arion Roșu, fără a finaliza însă toate obiectivele propuse), oferă un nou și impresionant statut celui care a fost primul indianist în România, primul orientalist român …