FocusFocus: „O viață”. O istorie a eului

O viață. Pagini dintr-o epopee efemeră – câteva precizări, probabil inutile, despre facerea cărții Am scris această carte stăpânit de un sentiment puternic și foarte clar conturat: era ca și cum, scriind, viața s-ar fi mutat din trup în textul ce tocmai se năștea. Trăiam scriind. Capacitatea de a rămâne viu, de a-mi păstra o …Un organicist într-o lume formalistă

Noul volum al lui Sorin Lavric, intitulat Defazarea sufletească și alte eseuri, evidențiază, mai mult chiar decât precedentul (și mult-hulitul) Decoct de femeie, singularitatea autorului în cadrul discursului filosofic românesc de azi. O singularitate care începe chiar de la refuzul filosofiei ca atare, începând cu mărcile ei exterioare (ariditatea discursivă, aparența sofistică, absența conținuturilor intuitive …În răspăr

După o carte controversată, Decoct de femeie (2019), Sorin Lavric revine cu un volum în care sunt cuprinse texte publicate, conform notei lămuritoare, în România literară și „Idei în dialog”. Criteriul de selecție pentru Defazarea sufletească și alte eseuri a constat în condiția „afectivă” a textelor eseistice, autorul luând distanță față de filosofii „incapabili să …Despre minciună și efectele ei

diferența dintre eseistică și gazetărie nu constă, așa cum ar putea crede unii, în obiectul lor. Încă de la Rémy de Gourmont – unul dintre creatorii indiscutabili ai genului, în epoca modernă –, eseiștii se ocupă adesea tot de „chestiunile momentului”, cele care constituie, prin tradiție, apanajul gazetarilor, nu doar de cele „abisale”, filosofice sau …Ură parfumată cu vibrări de violent

cei patru contraforți pe care sprijină Horia-Roman Patapievici arhitectura articolelor de atitudine adunate în volumul Anii urii (Editura Humanitas, 2019) ridică tot atâtea semne de întrebare cărora li se caută un răspuns: care este miza încrâncenatei lupte politice de la noi?; cum de s-a ajuns la diabolizarea intelectualilor?; de ce este importantă cunoaşterea unor noțiuni …Zgomotul și furia epocii noastre

într-un minunat poem intitulat Epoca, Osip Mandelstam vorbește despre epoca sa „cu spinarea frântă“, epoca marilor tiranii ideologice, epoca în care Stalin desăvârșește teroarea căreia poetul rus îi va cădea victimă. Cu toate acestea, există o fascinație în fața dezastrului, în fața acestei epoci a catastrofelor, poate și prin faptul că Rusia se transformă cu …Claritate morală despre „Anii urii”

în Povestea insulei Humanitas – cartea despre „patria sa mică” -, Gabriel Liiceanu notează și reamintește totodată, în memorabilul portret pe care îl face unuia dintre marii săi prieteni, între altele, cum „pe urma legii morale kantiene înscrise în sufletul nostru și a exigen țelor est-etice ale Monicăi Lovinescu, Horia Patapievici a introdus în discursul …Criticul citit de scriitorii citiți de critic

Continuăm în numărul de față al revistei noastre discuția pe marginea „Istoriei critice a literaturii române” de Nicolae Manolescu prezentând opiniile exprimate de câțiva dintre scriitorii prezenți în această sinteză-eveniment a literaturii noastre. În numărul de săptămâna viitoare, vom încheia această dezbatere cu o anchetă culturală la care participă critici și istorici literari.   Marta …„…revăzută și revizuită”

Apariția celei de a doua ediții a Istoriei critice a literaturii române (Cartea Românească, 2019) nu înseamnă o simplă reeditare: semnificația ei se descifrează treptat. Realizarea acestei a doua ediții a cărții a implicat curaj auctorial, muncă sisifică și, firește, șansă. Cât privește șansa, ea nu s-a arătat până acum favorabilă marilor istorii ale literaturii …Istoria literaturii române, așa cum a fost

Sunt mai multe motive pentru care o a doua ediție a Istoriei critice a literaturii române, opera care încununează cariera de critic a lui Nicolae Manolescu, se impunea. Mai întâi, pentru că a trecut mai bine de un deceniu de la prima ediție. Un deceniu în care literatura română a evoluat sau, în tot cazul, …