FocusÎn mintea unei femei de hârtie

Mircea Mihăieș e o făptură de spaimă. Receptarea glacială, în cadrul anglisticii românești, a cărților sale formidabile despre William Faulkner, James Joyce și Leonard Cohen (trei scriitori exponențiali ai secolului trecut) e consecința nu atât a mediocrității funciare a specialiștilor noștri, cât a amplitudinii neobișnuite a cuprinderii interpretative a lui Mihăieș. Aceasta, deoarece oricine altcineva …Critică de vârf

S-a observat la componenții generației 80, fie ei poeți, prozatori sau critici literari și eseiști, un hiatus creativ și editorial în primul deceniu postcomunist (la unii dintre ei și mai mult timp). După un debut, apreciat, înainte de 1989, ce-l înscrisese pe autorul respectiv în categoria tinerelor speranțe ale genului, anii libertății de după Revoluție …Molly universalis

Cartea O noapte cu Molly Bloom. Romanul unei femei, încercarea lui Mircea Mihăieș de a înțelege „felul în care funcționează mintea unei femei”, cea a personajului Molly Bloom din romanul Ulise, de James Joyce, nu trebuie înțeleasă drept o prelungire a masivului Ulysses 732. Romanul romanului. Ar fi atât o eroare, cât și o nedreptate. …Cu ochii larg deschiși

Recentul volum Linia de contur: cronici literare, I (Editura Spandugino, 2019) – dedicat literaturii subiective (non)ficționale (memorialistică, jurnale, epistolare, autobiografii, cărți de călătorii, volume cu documente din arhivele CNSAS, cărți de dialoguri, eseistică de factură biografică, publicistică ficționalizată) și prozei (romane, nuvele, povestiri) – face parte dintr-un anunțat diptic, deoarece autorul promite, încă din titlu, …Arta de a (re)construi

Daniel Cristea-Enache fixează o parte din lucrarea criticii sale de întîmpinare în Linia de contur (Editura Spandugino, 2019); partea cea mai problematică, mă grăbesc să adaug, pentru că, iată, sunt comentate aici o sută douăzeci de titluri din stricta noastră actualitate literară, în rubrici consacrate la reviste de primă linie, cele mai multe în România …Post-cronici

Volumele care reunesc cronici sînt variate, greu de circumscris sub umbrela unei singure tipologii, asemănătoare doar prin mecanismul care le-a închegat, deosebite însă prin calitățile pe care le au odată strînse într-un singur corp. Există asemenea cărți care nu fac decît să depună mărturie despre hărnicia sau, involuntar, lenea autorului, altele care prind o nouă …