Cartea de critică

Multifațetat

Sub titlul, ușor ironic, Redivivus, a apărut la Editura Limes (2020, 282 p.) cea mai recentă carte semnată de Ștefan Borbély. Pentru a înțelege construcția și regimul intelectual al cărții, reamintim că autorul a fost profesor universitar la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, în cadrul Catedrei de literatură universală şi comparată, până în toamna anului …

Nicolae Oprea – 70. Ulise în arhipelagul „Optzeci”

Profesorul universitar Nicolae Oprea se află biologic, născut în 1950, pe trei iulie, deci aflat azi la puțin timp de o frumoasă aniversare, și ca an al debutului editorial (1993) la extremitățile optzecismului, în formula sa de definiție. Preocupările care au jalonat cariera criticului piteștean sînt diverse, mergînd de la Macedonski la V. Voiculescu și …

Exerciții de generozitate

A apărut în acest an, la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, un nou volum semnat de Vasile Dan: Ca la Carte. Exerciții de empatie. Poetul, eseistul, publicistul, redactorul-șef fondator al revistei „Arca“ revine în fața cititorilor cu o carte de critică literară. Este vorba de cronici de întâmpinare la treizeci și cinci de volume recente …

Critică pe limba îngerilor

Într-un domeniu al literaturii precum acela al cronicii de întâmpinare, unde scepticismul și refrigerarea sentimentelor ar trebui să fie la ele acasă, Adrian Alui Gheorghe ni se prezintă, în Prăvălia cu poezie (Editura Școala Ardeleană, 2019), sub un chip optimist, în costum de paradă, iar nu de magistrat. În această culegere de comentarii, cronici și …

Zigzag astral

atunci cînd citesc un volum care reunește cronicile unui autor, cronici împrăștiate altfel pe ani buni de apariții a varii reviste (și mai nou chiar bloguri), însumînd ca obiect prozatori, poeți, eseiști sau critici, îmi place să caut un supra-nivel al volumului. Să regăsesc în puzderia de texte de întîmpinare un desen coerent al unei …

Cercuri de lectură

Cu o exergă din Saint-John Perse, echinoxistul Viorel Mureșan își compune cartea cea nouă și ca un Cântec pentru un echinox, reunind cronici (apărute la vremea lor în „Caiete Silvane”, „Familia”, „Vatra”) la cărți datorate, cele mai multe dintre ele, unor echinoxiști din toate generațiile. Nu toate, căci cercul său de lectură e unul deschis …

„Omagiile mele, domnule consilier de neant”

Abordarea Sandei Cordoș este de un curaj apreciabil: în prefața cărții, intitulată De ce Ion Vinea?, ea ridică o problemă cu nuanțe etice, dovadă a unei lucidități artistice și existențiale: „vasele comunicante”, cum le numește chiar ea, dintre biografie și creație – raportăm omul la arta sa ori viceversa? În ce măsură trebuie citită partitura …

Biografeme sublimate

Să dedici o monografie unui poet contemporan este, orice s-ar zice, un act de temeritate, măcar din două motive: atingerea gândului că ai stăpâni suficiente lucruri dintr-un vast areal pentru a contextualiza și ideea de a „fixa” un stream of consciousness încă în derulare sub ochii tăi. Credința noastră e că riscul de a te …

Pușcariu citindu-l pe Ibsen

Când este evocată figura lui Sextil Pușcariu, se vorbește, în mod firesc, mai ales despre marile sale ctitorii: organizarea Universității de la Cluj, căreia i-a fost și rector, întemeierea Muzeului Limbii Române, primul institut românesc de lingvistică, buletinul „Dacoromania”, continuarea Dicționarului limbii române, inițierea Atlasului lingvistic român etc. Nu se uită nici faptul că el …

Cvartet de domni

Am ales acest titlu pentru recenzia mea fiindcă spune de la început noutatea. Liana Cozea părea să-și fi ales ca teritoriu predilect de exersare a disponibilităților sale interpretative literatura feminină: Prozatoare ale literaturii române moderne, Cvartet cu prozatoare, Dana Dumitriu, portretul unei doamne, Exerciții de admirație și reproș – Hortensia Papadat-Bengescu, Confesiuni ale eului feminin, …

Ofranda unui truditor fericit

Împătimit de lectură până în pragul reveriei, călit la solidă școală cu bază latinistă, dar și poliglot, aspect care-i permite să-și traducă pasajele exemplificatoare din italiană, franceză, engleză, germană sau rusă, dar, mai presus, o minte liberă, Dan Sebastian Buciumeanu face figură de umanist „anacronic” în sensul definibil printr-un Settembrini. Personajul thomasmannian a ajuns, cum …