Poetul și inconștientul textului

Într-o inspirată postfață la antologia Coline cu demoni (2010), Al. Călinescu analizează, cu bisturiul fin al eseistului de extracție voltairiană, fractura care se va fi produs între poezia publicată în țară de Ilie Constantin și aceea tipărită în limba franceză, apoi, tradusă în românește de Șerban Foarță, de Miron Kiropol și de autorul însuși; „Nu …Ileana Mălăncioiu – opera poetică

„Ceea ce șochează la Ileana Mălăncioiu este, desigur, chemarea obsesivă a unui tărâm straniu, atracția celeilalte lumi, căutate, invocate, evocate în imaginar cu o anume crudă, neînduplecată, stridentă îndârjire. Deprinderea de a bântui statornic printre himere într-o nesfârșită scaldă în apa înlesnitoare de vedenii a morților, capacitatea de a găsi mereu – printr-un fel de …Mica Românie de pe insula Noima

Păstrînd formula largă a realismu lui magic, pe care a exersat-o cu strălucire în Ploaia de trei sute de zile și Punct și de la capăt, Gabriel Chifu construiește în În drum spre Ikaria (Editura Art, 2019) un roman complex, structurat pe mai multe nivele care se întrepătrund, creînd, în jurul protagonistului său, textura densă …Imaginația mai poate oare depăși realitatea?

apariția antologiilor de autor Munci, zile, alunecări de teren, în 2001 și Portrete, autoportrete, acum în urmă, cuprinzând poeme și proze scrise (unele, publicate, altele, inedite) între anii 1970 și 2019 e un bun prilej pentru (re)citirea literaturii Ioanei Ieronim, așa cum s-a fixat în volumele de poezie Vară timpurie, Proiect de mitologie, Cortina, Poeme, …Șeherezada de la Haifa

scriitori israelieni de limbă română După cîteva romane cu succes de public și la critica de întîmpinare, Francisca Stoleru tipărește acum o carte de proze scurte, Glasul roților de tren (Editura 24: ore, 2019), folosind o „convenție” narativă de lungă tradiție; au toarea transferă „sarcina” cărții lui Tamar din Naharia, studentă la Tel Aviv, care, …Arta de a (re)construi

Daniel Cristea-Enache fixează o parte din lucrarea criticii sale de întîmpinare în Linia de contur (Editura Spandugino, 2019); partea cea mai problematică, mă grăbesc să adaug, pentru că, iată, sunt comentate aici o sută douăzeci de titluri din stricta noastră actualitate literară, în rubrici consacrate la reviste de primă linie, cele mai multe în România …Fresca socială dintr-un roman de familie

Scriitori israelieni de limbă română Sub aparența unui roman „de familie”, Sergiu Brandea face în Rădăcini suspendate (Editura 24: ore, 2019) o radiografie complexă a epocii postbelice, fixată în Bîrladul anilor ’50 și în realitățile israeliene din Tel Aviv-ul de azi; desfășura tă pe cîteva planuri narative atent urmărite și conduse de prozator, narațiunea pivotează …Din nou, despre proza lui Paul Georgescu

„Nu cred că se poate scrie despre un scriitor bun, transformându-l în personaj, pentru că el nu poate fi înțeles în afara scrisului său, iar în momentul în care lipsește această trăsătură esențială, obsesia creației, de fapt chiar esența insului, totul devine de neînțeles, caricatural, poate chiar stupid“; această afirmație tranșantă a lui Paul Georgescu …Textul infinit și anonim al vieții

Zece ani de la moartea lui Ioan Lăcustă Ca alți prozatori ai noului val, Ioan Lăcustă datorează Cenaclului „Junimea“, condus de Ov.S. Crohmălniceanu, acel mult-puțin care a transformat pe cititorul de proză (poezie, teatru, critică) din cenaclu în scriitor, autor al unui (unor) volum(e) în care se cuprind, aproape în chip obligatoriu, textele „prezentate“ și …