Poate visam, poate trăiam

Ilie Constantin – 80 Într-o inspirată postfață la antologia Coline cu demoni (2010), Al. Călinescu analizează, cu bisturiul fin al eseistului de extracție voltairiană, fractura care se va fi produs între poezia publicată în țară de Ilie Constantin și aceea tipărită în limba franceză, apoi, tradusă în românește de Șerban Foarță, Miron Kiropol și autorul …

Spre ce se îndreaptă degetul arătător al orbului

Ion Mircea, „Materia care ne desparte, poeme inedite”, Editura Junimea, Iași, 2018, 250 pag.

poezia lui Ion Mircea din Istm, To­bele fragede, Copacul cu 10.000 de imagini, Piramida împădurită dar, mai ales, aceea din cărțile recente, Șocul oxigenului, Manuscrisul din Insula Elefantina și, acum în urmă, Materia care ne desparte (Editura Junimea, 2018), struc­turează o poetică postmodernă care se revendică, între altele, dintr-o frază a lui Gillo Dorfles despre …