20 de ani fără Mircea Nedelciu

Realul văzut printr-un pahar de vișinată „Breșa“ pe care a produs-o primul volum al lui Mircea Nedelciu și „pârtia“ pe care a creat-o anunță nu numai o împrospătare a „atmosferei“ din spațiul epicii contem­porane, saturată de psihologism, de „raporturile de putere“ și de contextul socio-politic al „obsedantului deceniu“, dar face posibil un nou mod de …90 de ani de la naștere. Două romane ale lui Costache Olăreanu

După Vedere din balcon (1971), Confesiuni paralele (1978) și Ucenic la clasici (1979), Costache Olăreanu s-a impus prin seria romanescă începută în 1980 cu Ficțiune și infanterie și continuată cu Fals manual de petrecere a călătoriei (1982), Avionul de hârtie (1983), Cvintetul melancoliei (1984), Cu cărțile pe iarbă (1986), Dragoste cu vorbe și copaci (1987), …Proza lui Romulus Guga

Între 1970 și 1974, Romulus Guga a publicat cinci romane – Nebunul și floarea (1970), Viața postmortem (1972), Sărbători fericite (1973), Adio, Arizona (1974) și Paradisul pentru o mie de ani (1974) –, epuizând un experiment epic situat între tentațiile poeziei și dramaturgiei; structura poematică a frazei și tensionarea conflictului pe o scenă deocamdată imaginară …Poetul, o albină înmărmurită

O carte despre ceea ce ar fi trebuit să fie ființa și, deopotrivă, poezia sa – urmînd și înțelesurile deslușite într-un motto decupat din Eugène Ionesco: „Ar fi tre­buit să trăiesc numai în căutarea Sacrului“ – este păhăruțul (Editura Junimea, 2019), unde Marian Drăghici, cu barba lui de patriarh, scrie rugăciuni profane, căutînd, în text, …Liber ca pasărea

piesa de teatru Domnișoara crește din textul romanului cu același titlu; tipărit în anul 2007, romanul Domnișoara îi fixează lui Carol Feldman un loc distinct în peisajul prozei noastre contemporane. Actorul și prozatorul știu bine valoarea „de schimb” a poveștii; publicul din sala de teatru și cititorul de azi (ba chiar și milioane de telespectatori …Radu Albala sub pecetea tainei

În bibliografia, mai ales, de traducător și în biografia fascinantă a unui „adevărat aristocrat“ (cum îi spune Cezar Ivănescu), rețin atenția și două cărți de proză semnate de Radu Albala, Desculțe (1984) și Făpturile Paradisului (1987). Are dreptate Eugen Simion atunci când îl caracterizează pe Radu Albala drept un matein, într-un „fragment critic“ rezervat în …Secvențe din (i)realitatea imediată

scriitori israelieni de limbă română Cea mai recentă carte a lui Sergiu Brandea, Destăinuiri (Editura 24:ore, 2019), adună texte publicate de autor în presa israeliană de limbă română, dar volumul e mai mult decît o „culegere” sau o „antologie” de articole ale publicis­tului; scrisă la sugestia unui prieten, „om cult, interesant și, nu în ultimul …Teatrul, o pasiune secretă?

„Eu am început, de, ca prostul, să scriu, dragă Doamne, o comedie. Când voi isprăvi-o nu știu. Atâta știu, că subiectul e copiat, așa cum prea bine știi că pot copia, e luat din viața de măhăla, unde stau de când am părăsit Humuleștii”. În această epistolă către Mihai Eminescu, rămasă nedatată, dar scrisă, evident, …Capul fără trup de pe rîul Băltuța

Cuvîntul cotidian. Vocalize în La Ma Major (Editura Junimea, 2019) este al șaselea volum, dintr-o serie începută de Gheorghe Schwartz în anul 2014, un ciclu epic despre utopiile și distopiile lumii de azi; cartea recentă e un manual des­pre manipularea prin mass-media, tipărite și electronice, plecînd de la o știre de tabloid sau de la …Valeriu Cristea – 20 de ani de la moarte

Cartea ca metaforă a spațiului ocrotitor „Un cer senin de toamnă, de un albastru intens, catifelat, încercam o ușoară senzație de răcoare (răcoarea încăperilor la începutul toamnei, când pereții încep să se răcească) și, în același timp, acea senzație incitantă pe care o avem când rămânem singuri într-o casă. Deodată, în unul din cele două …