Cartea de critică

Pecetea gustului clasic

Și atunci când nu comentează scriitori canonizați – pentru că ceea ce face cu precădere, entuziast și avizat, e imersiunea în galeria care formează ceea ce numim, îndeobște, Panteonul neamului –, Mircea Anghelescu apelează, natural, la arsenalul critic de tip clasicizant, largo sensu, unde limpezimea, rigoarea și notația caracterologică, în spiritul „fizionomiilor“, se situează la …

Explorări critice

În recenta sa carte, În căutarea sensu lui, Mircea Braga „învelește“ cele câteva explorări critice în actualitatea noastră literară, abordând autori diverși, cu o cotă diferită la bursa valorilor literare de azi, într-o serie de eseuri privind zonele de unde provine și unde se întoarce mereu lumea literaturii. Astfel, în „Pașii recluziunii poetului“, Micea Braga, …

Portret și autoportret de eseist

Se pare că lui Ion Vartic, eseist rafinat și hermeneut comparatist inițiat în tainele textului literar, îi displac aniversările convenționale. Așa s-ar explica întrucâtva apariția volumului Ion Vartic în joc de oglinzi între două vârste rotunde, scuturat de convenția omagială. Coordonarea și revizuirea volumului este asigurată de poeta (și nu numai) Marta Petreu, recent laureată …

Schimb de lumini

Spațiul marginal este foarte important pentru a putea configura și defini centrul, după cum partea are o mare valoare în configurarea întregului“, remarcă profesorul Alexandru Ruja pe fila introductivă a volumului Confluențe critice (Editura David Press Print, 2017). O dată în plus, actul interpretativ al criticului timișorean se caracterizează printr-un neîncetat tangaj referențial între Centru …

Oceanul traversat cu caiacul

Volumul lui George Volceanov, Un Shakespeare pentru mileniul trei: istoria unei ediţii, este povestea palpitantă a unei aventuri intelectuale. Un profesor universitar a avut visul de a retraduce integral, eventual de unul singur, opera Marelui Will, așa cum unii navigatori se ambiționează să treacă oceanele solitari, într-o ambarcațiune cu vîsle. La cele 16 volume ale …

Pâinea, vinul și murăturile

Simona-Grazia Dima face parte dintre puținii autori ai generației 90, numărabili pe degetele unei mâini, care și-au putut marca debutul editorial înainte de 1990. Și anume în 1985, cu versurile din Ecuație liniștită. Situația atipică e dovada unei precocități deosebite, dar și a unei tenacități, știind ce dificultăți presupunea debutul în volum, mai ales după …

Rigoare, direcție și generozitate

Poet, prozator, eseist și critic literar, Adrian Lesenciuc este autorul unei bogate producții literare. Cel mai recent volum, Critica de direcție. Analiza vectorială, este primul din acest proiect. Un proiect „al înțelegerii parcursului literaturii române în raport cu complexitatea tensorilor din câmpul cultural autohton, în acord cu o analiză vectorială sumară în primul volum chestionând …

Steinhardt și formele subversiunii

După consistenta carte a lui George Ardeleanu dedicată lui Nicolae Steinhardt, în 2009, mi-a fost greu să-mi imaginez că cineva ar mai putea scrie major despre subiect. Monografia dădea impresia de exhaustiv, ceea ce și era, căci demersul monografic chiar asta intenționase, să dea un portret cvasi-complet unui autor de primă mărime, a cărui postumitate …

Ce căuta criticul în Danemarca?

Volumele de critică ale lui Ștefan Cazimir, scrise cu aplicație, dar și cu umor, sînt binecunoscute iubitorilor literaturii române. Cel puțin o treime dintre ele se referă la I. L. Caragiale, față de care criticul manifestă o afinitate aparte și o cunoaștere profundă a celor mai mici amănunte din viața și opera clasicului. Restul cărților …

De la Ken Rosewall la Lefter Popescu

Apariția unui nou volum semnat de Gelu Negrea este întotdeauna, pentru mine cel puțin, un prilej de satisfacție, căci autorul oferă o lectură plăcută și punctele lui de vedere, chiar dacă uneori contrariază și induc voit și insistent paradoxul, sînt interesante, inedite, iar expunerea lor în registru ludic și ironic le mărește cota de interes. …

Rațiune și simțire

„Scriitori evrei în cultura română” este noul volum al criticului și istoricului literar Răzvan Voncu. Metoda sa de lucru, care presupune cercetarea susținută, sistematică a subiectului abordat, studierea acestuia din multiple unghiuri de vedere, de unde și diferite perspective de înțelegere, reverența față de cei care au cercetat anterior subiectul respectiv, amestecul de bucurie și …

„Un vifor nebun de lumină“

Unul dintre meritele volumului recent al lui George Vulturescu (Lucian Blaga. Ipostazele „harfei de-ntuneric“, 2020) este modul riguros și temeinic în care își argumentează teoriile , prin citarea precisă a unor pasaje, multe dintre ele mai puțin familiare chiar unui cititor atent al lui Blaga, din opera poetului-filosof. Excesul de citate într-o exegeză poate să …