Meridiane

Exerciții de transparență

Istoria, capricioasă și de neînțeles pentru ochii tulburi ai umanității, slobozește din când în când personalități aducătoare de lumină, receptacule de spiritualitate capabile să înnobileze noroade. Nimic nu-i nou sub soare, știm bine, dar uneori pare că este, și chiar este pentru că astfel de personalități au calitatea rară de a primeni respirația planetei, de …

Șchiukin – colecționarul prin excelență

Există o apetență aparte a publicului cititor pentru biografiile oamenilor celebri, iar văzută strict prin prisma ineditului, și această carte de recompunere din fragmente a poveștii colecționarului Serghei Șciukin, nu dezamăgește așteptările. Colecționarul. Povestea lui Serghei Șciukin și a capodoperelor sale pierdute și regăsite este o lucrare ce reconstituie – într-un mod nu lipsit de …

Albert Camus, artist solar

„În centrul operei noastre, fie ea și neagră, strălucește un soare inepuizabil, același care țipă pe cîmpie și pe dealuri.“ (A. Camus, Enigma, 1950) puţini sunt artiştii care seamănă pînă la identitate cu opera lor, iar Albert Camus face parte din această rară familie. Aşa se explică probabil şi surprinzătoarea unitate a operei sale, în …

Infinitul dureros al ființei

Infinitul dureros al ființei poate lua multe chipuri. Uneori seamănă cu o femeie rătăcită, pendulând între postura de victimă și cea de călău. Alteori este un preot chinuit de apariții malefice. Oximoronic, poate fi când mare, când mic infinitul acesta, se divide hoțește în fragmente patetice, infrangibile sau iraționale, care se lovesc între ele cu …

Psihodrama 68-istă

Din interpre­tarea evenimentelor petrecute acum 50 de ani în Franța s-au reținut câteva formule enunțate de Raymond Aron ce au devenit stereotipuri, precum „psihodramă“, „revoluție de negăsit“, „carnaval“, „iraționalism“, „nihilism“, „delir“, „maraton al pălăvrăgelilor“. Toate acestea au furnizat un evantai de teme pentru criticii ulteriori ai discursului anti-’68, care au văzut în tot ce s-a …

Sexul prin ochelari de fenomenolog

Într-o carte prin care și-a propus să le deslușească oamenilor inteligenți rosturile și fundamentele culturii, Roger Scruton constata un dezastru al modernității. Printre altele, deplângea instalarea în centralitatea socială a „persoanei fără rușine“, inaptă de iubire și vidată de sens, racordată spiritual la „cultura repudierii“ (abandonul oricărui adevăr instituit altfel decât utilitar și circumstanțial) și …

Un Prometeu suprarealist

insula, ca spațiu geografic izolat și împânzit de ape, predispune la contemplare, atenția alunecînd deseori spre propria existență, a carei lipsa de însemnătatedă naștere gîndurilor amare. Un Crusoe fără mască, protagonistul lui Casares, caută la un loc liniștit unde să trăiască, deloc atipic pentru un fugar condamnat pentru o crimă misterioasă. La fel ca personajul …