Creangă sub două lentile

Se ştie că G. Călinescu nu-şi combătea nominal preopinenţii, ci îi desemna prin formule impersonale („cutare“, „unii“, „fonetiştii“, „esteticienii“ etc.), precum un ins aflat în vîrful unui munte, de unde nu mai distinge indivizi, ci doar grupuri. Orgoliu ? Condescendenţă? Dozajul e indiscernabil. Într-un rînd descoperim însă şi situaţia inversă: aceea în care criticul preia …Fraza cea mai lungă

  Știţi care este fraza cea mai lungă din opera lui Creangă? Iat-o : „Cine-a întîlnit vrodată în calea sa un popă, îmbrăcat cu straie sărăcuţe, scurt la stat, smolit la faţă, cu capul pleş, mergînd cu pas rar, încet şi gînditor, răspunzînd îndesat «sluga dumitale» cui nu-l trecea cu vederea, căscînd cu zgomot cînd …Simetrii lirice

  „Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie : Era pe cînd nu s-a zărit, Azi o vedem şi nu e.“ „La steaua – scrie G. Călinescu – este hotărît o prelucrare după Der Stern de Gottfried Keller, cu toate opiniile recalcitrante, nu pentru că ideea n-ar fi putut veni şi de la …Mască și „măști“

O întîmplare curentă a timpului de față : urci într-un vehicul oarecare și te trezești în mijlocul unui trib bizar, ai cărui membri au ca semn distinctiv o bucată de pînză verzuie, prinsă de urechi cu două bride și care le acoperă jumătate din obraz. De fapt, și tu faci parte din trib, întrucît arborezi …Autour de mes chambres

O seamă de literați se plîng de claustrare, imaginează diverse metode pentru a înfrînge plictiseala izolării, unii întocmesc, culmea, liste de cărți preferate, ca și cum ar urma să fie evacuați din propriul domiciliu, ș.a.m.d. Nu mă număr printre ei. Existența unui om al scrisului nu suferă schimbări majore în condițiile create de pandemie. Singurul …COVID-19 – ciuma zilelor noastre

Multe am văzut în viață: Regi, regine pe sprînceană; Astăzi, iată, iese-n față Și un virus cu coroană. Zile în șir m-am întrebat: „De ce-i tot zic noul coronavirus“, pentru că nu-i cunoșteam precursorii. Pînă la urmă, m-am lămurit. Care vasăzică, COVID-19 este al 7-lea coronavirus din seria celor infecțioase pentru om. Este asemănător, în …Spulberați escrocheria!

  Regăsesc, într-un mare cotidian, un text apărut şi acum cîteva săptămîni, sub acelaşi antet aiuritor: „Atenţie : nu este vorba de un concurs sau o tragere la sorţi [,] ci de o străfulgerare de clarviziune, avută de marea noastră clarvăzătoare Eva Gabor.” Urmează, cu litere foarte mari : „În anul 2020, datorită zilei dumneavoastră …Cilibi Moise, vestitul

In memoriam Țicu Goldstein Existența ca om a lui Cilibi Moise a fost una împovărată de griji, din care cea mai apăsătoare era aceea a pîinii zilnice pentru el și pentru numeroasa lui familie, alcătuită din soție și din zece copii. A murit, răpus de tifos, la vîrsta de 58 de ani. Ca scriitor, în …Ceauşeştii vătămați

Cică în timpul revoluţiei de la 1848, un grup de revoluţionari germani trebuia să ocupe o gară. Cum au procedat ? Şi-au cumpărat bilete de peron şi au ocupat gara. Anecdota persiflează triumful spiritului legalist al nemţilor manifestat în împrejurări care, de fapt, îl contraziceau. Căci, în definitiv, ce înseamnă o revoluţie? Abolirea unei anumite …Caragiale romanțat

Statutul literar al vieţilor romanţate a stat mereu sub semnul ambiguităţii. „Situaţia estetică a biografiei romanţate – scrie G. Călinescu în Istoria sa – trebuie clarificată o dată pentru totdeauna.” Prilejul folosit este comentarea Romanului lui Eminescu de Cezar Petrescu: „lunga scriere e lipsită de orice interes artistic. […] Totul este în chip grotesc inventat.” …