Aforisme 2020

Se mai compun astăzi aforisme ? În afară de celebrul „Iarna nu-i ca vara“, eram tentat să cred că nu. Mă aflam într-o gravă eroare. La Tecuci, oraşul unde s-au născut 13 academicieni, se desfăşoară de cîţiva ani un festival internaţional al aforismului, cu numeroşi participanţi din ţară şi de peste hotare. Roadele acestor reuniuni …Cel mai frumos vers

  Sub acest titlu a publicat Victor Eftimiu un articol într-un ziar din deceniul 4, reproducîndu-l apoi în volumul Magia cuvintelor (Editura „Cultura românească“ , Bucureşti, 1942): „Un alexandrin din Fedra lui Racine e socotit cel mai frumos vers din literatura franceză: La fille de Minos et de Pasiphaé … El nu exprimă niciun gînd, …Jeremias Z. Saturnus

Amplul şi eruditul articol al lui Marcel Tolcea, Portret cronologic al unei nedrepte absenţe. Marcu-Mihail Avramescu („România literară“, nr.7, 12 februarie 2021, p.20-21), menţionează, între altele, prezenţa ca personaj literar a bizarului scriitor într-o seamă de opere precum Max şi vremea lui de I. Peltz, Pe strada Mîntuleasa de Mircea Eliade, Delirul de Marin Preda, …O istorie necunoscută

În anii Războiului Rece, în afara crizelor majore, cum a fost, mai presus de toate, cea a rachetelor din Cuba, au mai existat, între marile puteri şi între sateliţii lor, numeroase incidente mai mărunte, de obicei neajunse la cunoştinţa publică şi care n-au depăşit pragul critic graţie prudenţei celor de la „butoane“. O asemenea întîmplare …„Deşi“ şi „totuşi“

„Cu totul osebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate, pînă acum aşa de puţin format încît ne vine greu să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată puterea cuvîntului, este d. Mihail Eminescu.“ Comentînd cu studenţii …Clanul impostorilor

Un cotidian central a acordat, în 2020, largi spaţii publicitare unor impostori ridicoli, autointitulaţi „clarvăzători“. Prima a intrat în scenă „marea noastră clarvăzătoare“ Eva Gabor, care ne îndemna să luăm ultimele două cifre ale anului în care ne-am născut şi să le adunăm cu vîrsta pe care o împlineam în 2020. Dacă totalul era 120, …Un spirit vizionar

Bizare mai sînt şi legile memoriei ! În ce ungher prăfuit al ei se pitise psihologul francez pe care voiam să-l invoc într-o convorbire, dar nu-mi aminteam cum îl cheamă ? În seara zilei următoare, cînd mintea îmi colinda pe alte meleaguri, o sondă miraculoasă a scos la suprafaţă numele uitat : Jules Payot. Creierul, …De-ale doctoratelor

În ce vară, în ce an? / Anii trec ca apa.“ În catedră, la ora de consultații, o tînără absolventă a facultății mă roagă să-i „coordonez“ teza de doctorat. „– Cîte sînteți? – Doar eu … – Să știți că eu nu coordonez decît de la doi în sus.“ Folosirea termenului de „coordonator“ în loc …Politică și literatură

Profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, autorul mai multor volume privind evoluţia gîndirii politice româneşti, Cristian Preda a publicat recent o carte cu titlul enigmatic: Tiranul cu nas mare şi cu suflet foarte mic. Sarcina de a ne lămuri revine subtitlului: Lirică politică, sloganuri electorale şi versificaţii satirice de campanie de la …