Dacii și danii

Distanța în linie dreaptă dintre București și Copenhaga este de 1.500 de km. România aparține spațiului carpatic, Danemarca – celui scandinav. Teritoriul României este compact și echilibrat, cel al Danemarcei fragmentat la extrem: o peninsulă și o sumedenie de insule. În pofida acestor diferențe vădite, între cele două zone a existat în vechime o inefabilă …Arta examinării

Opinia publică a fost răscolită, către sfîrşitul lunii iunie, de nişte întîmplări bizare, petrecute în cadrul evaluării naţionale a elevilor şi al examenelor de bacalaureat. Pe scurt, era vorba de acordarea unor note neconforme cu nivelul real al probelor scrise, iar apoi de modificarea lor drastică de către comisiile însărcinate cu rezolvarea contestaţiilor. Cum e …„Ce este analiza literară?“

Cu această întrebare mi-am început, ani de-a rîndul, seminarul introductiv. Se aşternea o tăcere compactă. Niciun student nu se încumeta să ia cuvîntul. Şi erau, dragă doamne, în anul III al Facultăţii de Filologie! Dar eu nu mă impacientam şi nu mă miram, căci reacţia îmi era cunoscută de la seriile precedente. Rămîneam calm, conciliant …Creangă sub două lentile

Se ştie că G. Călinescu nu-şi combătea nominal preopinenţii, ci îi desemna prin formule impersonale („cutare“, „unii“, „fonetiştii“, „esteticienii“ etc.), precum un ins aflat în vîrful unui munte, de unde nu mai distinge indivizi, ci doar grupuri. Orgoliu ? Condescendenţă? Dozajul e indiscernabil. Într-un rînd descoperim însă şi situaţia inversă: aceea în care criticul preia …Fraza cea mai lungă

  Știţi care este fraza cea mai lungă din opera lui Creangă? Iat-o : „Cine-a întîlnit vrodată în calea sa un popă, îmbrăcat cu straie sărăcuţe, scurt la stat, smolit la faţă, cu capul pleş, mergînd cu pas rar, încet şi gînditor, răspunzînd îndesat «sluga dumitale» cui nu-l trecea cu vederea, căscînd cu zgomot cînd …Simetrii lirice

  „Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie : Era pe cînd nu s-a zărit, Azi o vedem şi nu e.“ „La steaua – scrie G. Călinescu – este hotărît o prelucrare după Der Stern de Gottfried Keller, cu toate opiniile recalcitrante, nu pentru că ideea n-ar fi putut veni şi de la …Mască și „măști“

O întîmplare curentă a timpului de față : urci într-un vehicul oarecare și te trezești în mijlocul unui trib bizar, ai cărui membri au ca semn distinctiv o bucată de pînză verzuie, prinsă de urechi cu două bride și care le acoperă jumătate din obraz. De fapt, și tu faci parte din trib, întrucît arborezi …Autour de mes chambres

O seamă de literați se plîng de claustrare, imaginează diverse metode pentru a înfrînge plictiseala izolării, unii întocmesc, culmea, liste de cărți preferate, ca și cum ar urma să fie evacuați din propriul domiciliu, ș.a.m.d. Nu mă număr printre ei. Existența unui om al scrisului nu suferă schimbări majore în condițiile create de pandemie. Singurul …COVID-19 – ciuma zilelor noastre

Multe am văzut în viață: Regi, regine pe sprînceană; Astăzi, iată, iese-n față Și un virus cu coroană. Zile în șir m-am întrebat: „De ce-i tot zic noul coronavirus“, pentru că nu-i cunoșteam precursorii. Pînă la urmă, m-am lămurit. Care vasăzică, COVID-19 este al 7-lea coronavirus din seria celor infecțioase pentru om. Este asemănător, în …Spulberați escrocheria!

  Regăsesc, într-un mare cotidian, un text apărut şi acum cîteva săptămîni, sub acelaşi antet aiuritor: „Atenţie : nu este vorba de un concurs sau o tragere la sorţi [,] ci de o străfulgerare de clarviziune, avută de marea noastră clarvăzătoare Eva Gabor.” Urmează, cu litere foarte mari : „În anul 2020, datorită zilei dumneavoastră …