Un spirit vizionar

Bizare mai sînt şi legile memoriei ! În ce ungher prăfuit al ei se pitise psihologul francez pe care voiam să-l invoc într-o convorbire, dar nu-mi aminteam cum îl cheamă ? În seara zilei următoare, cînd mintea îmi colinda pe alte meleaguri, o sondă miraculoasă a scos la suprafaţă numele uitat : Jules Payot. Creierul, …De-ale doctoratelor

În ce vară, în ce an? / Anii trec ca apa.“ În catedră, la ora de consultații, o tînără absolventă a facultății mă roagă să-i „coordonez“ teza de doctorat. „– Cîte sînteți? – Doar eu … – Să știți că eu nu coordonez decît de la doi în sus.“ Folosirea termenului de „coordonator“ în loc …Politică și literatură

Profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, autorul mai multor volume privind evoluţia gîndirii politice româneşti, Cristian Preda a publicat recent o carte cu titlul enigmatic: Tiranul cu nas mare şi cu suflet foarte mic. Sarcina de a ne lămuri revine subtitlului: Lirică politică, sloganuri electorale şi versificaţii satirice de campanie de la …Misterele picturii

„Spre deosebire de secret, care nu cere decît să fie dezvăluit, misterul se caracterizează prin natura sa irațională, care nu se poate supune înțelegerii și nu se lasă cercetată de lumina minții“. Cu această premisă se deschide panorama întocmită de fecundul critic și istoric al artelor Gérard Denizeau, un album superb ca realizare grafică și …Domnișoara Hogaș

Eram încă preșcolar cînd, plimbîndu-mă într-o zi pe o stradă din Piatra Neamț în tovărășia unui adolescent romașcan venit în vizită, băiatul a remarcat o placă pe zidul unei clădiri: „Casa lui Calistrat Hogaș“. Auzeam prima oară acest nume și rezonanța lui mi s-a părut bizară, încrucișîndu-se în mintea mea necoaptă cu mai vechiul și …Despre virilitate

„E o lucrare virilă!“, am exclamat cîndva într-un seminar, elogiind referatul unei studente. Nu m-am gîndit că le-aș putea ofensa, fără voie, pe colegele autoarei. Dar eu nu folosisem termenul „viril“ în accepția de gen, ci de marcă a unor calități exegetice: priză la obiect, acuitate, limpezime. Cînd Tipătescu spune „Zoe ! Zoe ! fii …Dacii și danii

Distanța în linie dreaptă dintre București și Copenhaga este de 1.500 de km. România aparține spațiului carpatic, Danemarca – celui scandinav. Teritoriul României este compact și echilibrat, cel al Danemarcei fragmentat la extrem: o peninsulă și o sumedenie de insule. În pofida acestor diferențe vădite, între cele două zone a existat în vechime o inefabilă …Arta examinării

Opinia publică a fost răscolită, către sfîrşitul lunii iunie, de nişte întîmplări bizare, petrecute în cadrul evaluării naţionale a elevilor şi al examenelor de bacalaureat. Pe scurt, era vorba de acordarea unor note neconforme cu nivelul real al probelor scrise, iar apoi de modificarea lor drastică de către comisiile însărcinate cu rezolvarea contestaţiilor. Cum e …„Ce este analiza literară?“

Cu această întrebare mi-am început, ani de-a rîndul, seminarul introductiv. Se aşternea o tăcere compactă. Niciun student nu se încumeta să ia cuvîntul. Şi erau, dragă doamne, în anul III al Facultăţii de Filologie! Dar eu nu mă impacientam şi nu mă miram, căci reacţia îmi era cunoscută de la seriile precedente. Rămîneam calm, conciliant …