Cilibi Moise, vestitul

In memoriam Țicu Goldstein Existența ca om a lui Cilibi Moise a fost una împovărată de griji, din care cea mai apăsătoare era aceea a pîinii zilnice pentru el și pentru numeroasa lui familie, alcătuită din soție și din zece copii. A murit, răpus de tifos, la vîrsta de 58 de ani. Ca scriitor, în …Ceauşeştii vătămați

Cică în timpul revoluţiei de la 1848, un grup de revoluţionari germani trebuia să ocupe o gară. Cum au procedat ? Şi-au cumpărat bilete de peron şi au ocupat gara. Anecdota persiflează triumful spiritului legalist al nemţilor manifestat în împrejurări care, de fapt, îl contraziceau. Căci, în definitiv, ce înseamnă o revoluţie? Abolirea unei anumite …Caragiale romanțat

Statutul literar al vieţilor romanţate a stat mereu sub semnul ambiguităţii. „Situaţia estetică a biografiei romanţate – scrie G. Călinescu în Istoria sa – trebuie clarificată o dată pentru totdeauna.” Prilejul folosit este comentarea Romanului lui Eminescu de Cezar Petrescu: „lunga scriere e lipsită de orice interes artistic. […] Totul este în chip grotesc inventat.” …Caragiale și Holberg

Prima interferenţă, după ştiinţa mea, între literatura română şi cea daneză o datorăm lui Caragiale. Într-un articol nesemnat al acestuia, publicat fără titlu în ziarul liberal „Voinţa naţională” la 4 octombrie 1885, cu paternitatea stabilită de Şerban Cioculescu şi intitulat de el [À la don Ranudo de Colibrados], autorul Scrisorii pierdute persiflează fumurile aristocratice ale …Decembrie ’89

Ziua de 21 decembrie 1989 m-a găsit în fața televizorului. După risipirea mitingului fatal, m-am adresat soției mele cu vorbele Conului Leonida: „Gătește-te degrab’, Mițule, și… hai și noi pe la revuluție”. Ne-am îmbrăcat, domnule, frumos și am luat-o pe jos pînă la teatru. În mijlocul mulțimii de la „Inter”, cînd elicopterele survolau piața, eu …Manolescu Nicolae student

În anul universitar 1959-1960, norma mea de asistent la Facultatea de Filologie a cuprins patru grupe ale anului II de la secția de limbi străine și una a anului III de la secția de română. Desigur că aceasta din urmă impunea cea mai atentă pregătire a seminarelor și prilejuia cel mai viu dialog cu studenții. …Theatron politikon

1. Galateea la Cotroceni Oaspeţii lui Anatole France vorbeau într-o zi, cu admiraţie, despre domniile glorioase ale unor femei: Elisabeta a Angliei, Maria-Thereza, Ecaterina a II-a. Intervenind în discuţie, gazda a exclamat: „Iată încă o dovadă a superiorităţii bărbaţilor! Cum adică, maestre?! Nu înţelegem. Foarte simplu! Cînd pe tron se află o femeie, treburile sînt …Clasa politică

Pe vremea cînd am învățat eu carte, clase erau considerate proprietarii de sclavi și sclavii, seniorii feudali și iobagii, burghezii și proletarii, iar în societatea nouă, eliberată de exploatare, muncitorii și țăranii; intelectualii – doar o pătură. Și tot pe atunci se mai știa despre clase că se definesc printr-o anumită poziție față de mijloacele …1 septembrie 1939

S-au împlinit, pe 1 septembrie, optzeci de ani de la izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, prin atacarea Poloniei de către Germania nazistă. Amintirile de atunci se amestecă indiscernabil cu lucruri aflate mult mai tîrziu. România era principalul vecin prietenos al Poloniei, flancată de doi giganți agresivi și prădalnici. U.R.S.S. o va ataca pe 17 …Sergentul Grigore Ion

Poeţii romantici n-au ezitat să transpună în versuri fapte autentice, atunci cînd tensiunea lor emoţională le recomanda în acest sens. Victor Hugo, bunăoară, evocă o întîmplare trăită de tatăl său („Mon père, ce héros au sourire si doux”) în timpul războiului din Spania. Însoţit de un husar credincios, generalul străbate călare, în seara unei bătălii, …