Războiul și umanitatea

Probabil că nu ar putea exista un context mai potrivit pentru apariția noii cărți a istoricului canadian Margaret Macmillan. Din nefericire, scriu aceste rânduri într-o zi tragică pentru destinul Europei postbelice, pentru umanitate în general. După îndelungi pregătiri, care denotă premeditare și sugerează un plan de atac detaliat, dublat de amăgirea continuă a Occidentului încrezător …

Femeile (mai mult sau mai puțin uitate) din arta românească

Volumul coordonat de istoricul de artă Cosmin Năsui reunește contribuțiile mai multor autori (Luiza Barcan, Vladimir Bulat, Alin Ciupală, Angelica Iacob, Ana Maria Măciucă, Mădălina Mirea, Aurelia Mocanu, Dodo Niță, Elena Olariu, Felicia Raetzky, Mihaela Varga, Cristian Vasile, Mariana Vida, Ioana Vlasiu), reprezentând tot atâtea cercetări și studii privind contribuția femeilor la istoria artei românești. …

O evadare neobișnuită

Volumul recent apărut la Editura Corint, în traducerea Laurei Frunză, surprinde un episod prea puțin cunoscut din perioada Războiului Rece (răstimp marcat, de altfel, de numeroase crize fierbinți, de intensitate majoră), anume evadarea din RDG a familiilor Wetzel și Strelzyk, într-o noapte de septembrie, în toamna anului 1979. Evadarea membrilor celor două familii (opt persoane) …

Mai mult decât un jurnal de ocupație

Volumul recent apărut la Humanitas, într-o nouă ediție (prima datează din 1997), include – spre deosebire de prima, și secțiunea Însemnărilor din Caucaz, aidoma originalului din limba germană (Das erste Pariser Tagebuch. Kaukasische Aufzeichnungen Sämtliche Werke), oferind cititorilor, în versiune românească, una din lucrările diaristice de referință aparținându-i lui Ernst Jünger, personalitate a literaturii germane …

Despre începuturile cartierului Vatra Luminoasă

Volumul publicat recent de Asociația Studio Zona, în cadrul unui proiect editorial finanțat de Ordinul Arhitecților din România, este rodul unei cercetări riguroase având drept temă istoria Casei Construcțiilor (entitatea responsabilă cu elaborarea și aplicarea proiectelor și politicii de locuire, de-a lungul perioadei 1930-1949), dar mai ales conturarea și edificarea cartierului Vatra Luminoasă din București. …

O nouă perspectivă asupra (istoriei) Balcanilor de-a lungul secolului al XX-lea

Cititorii români sunt familiarizați cu lucrările istoricului de origine elvețiană, profesor de istorie sud-est europeană la Universitatea din Viena – Oliver Jens Schmitt. Cunoscut pentru lucrările sale ce abordează chestiuni privind istoria României, apărute în ultimii ani la Editura Humanitas (biografia Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și decăderea ,,Căpitanului”, dar și România în 100 de ani. …

Călătorind pe Dunăre, de-a lungul secolului al XIX-lea….

Volumul recent apărut la Editura Humanitas reprezintă rodul unor preocupări mai vechi ale autorului, privitoare la axa dunăreană de transport și comerț și rolul ei în conectarea Sud-Estului Europei la economia mondială, iar lucrarea sa anterioară intitulată The European Commission of the Danube 1856-1948. An Experiment in International Administration (apărută la Brill, 2020) este sugestivă …

Țesături și veșminte, de-a lungul istoriei omenirii

Este îndeobște recunoscut că țesăturile – ele însele, dar și veșmintele rezultate din prelucrarea acestora, au modelat și influențat evoluția omenirii; de-a lungul istoriei, începând cu vremurile preistorice, continuând cu civilizațiile antichității, mai apoi cu secolele evului mediu, epoca modernă cu a sa revoluție industrială și nu în ultimul rând, cu perioada contemporană, înrâurirea țesăturilor, …

O călătorie în lumea anilor antebelici

Însemnările Zoei Cămărășescu, apărute într-o nouă ediție, grație Baroque Books & Arts, alcătuiesc o frescă inspirat conturată a României sfârșitului de secol al XIX-lea și începutului de secol al XX-lea, în care sunt ilustrate, cu candoare și entuziasm, trăiri, impresii și momente specifice unei societăți deopotrivă luminoasă și veselă, unde ,,tineri și bătrâni știau să …

Piața de artă de la Renaștere la lumea contemporană. Negustori, dealeri și curatori

Volumul publicat la Editura Baroque Books & Arts este una din cele mai recente lucrări elaborate de Philip Hook, istoric de artă, director al departamentului de Artă Modernă și Impresionism la casa de licitații londoneză Sotheby’s. Titlul original sub care este cunoscută aceasta este Rogues’ Gallery. The Rise (and Occasional Fall) of Art Dealers, the …