Prin Cetatea lui Bucur

Există o literatură foarte bogată despre București, orașul de azi dar și cel de ieri, și ea sporește mereu pentru că istoria și viața orașului este organic legată de aceea a țării și a fiecărui cetățean: capitala ne reprezintă în general, pe cei vechi pe malurile Dâmboviței ca și pe cei abia veniți, de oriunde …

Sadoveanu mai puțin cunoscut

Sadoveanu este fără îndoială unul din marile repere ale literaturii noastre din secolul trecut și volumul colectiv coordonat de Ion Simuț acum doi ani cu titlul Ce e viu și ce e mort în opera lui Sadoveanu? a verificat și a validat încă o dată această judecată care a căpătat valoare de axiomă. Lăsând laoparte …

Folclorul ca introducere în cultură

Alcătuit din studii dedicate unor subiecte de folclor sau chiar mai largi, de „etno-psihologie“ cum se numea cu îndreptățire disciplina res – pec tivă înainte de modernitatea care simplifică și dă perspectivă oricărui subiect, volumul Moartea lui Patroclu al prozatorului, etnologului și folcloristului Const.Eretescu apare într-o a doua ediție – revi – zuită – la …

Iorga în ediție bibliofilă

A apărut nu demult în seria bibliofilă de opere (colecția „opere fundamentale“ zice inscripția de pe coperte, care seamănă atât de bine cu volumele din seria Pléiade a Editurii Gallimard), volumul cinci al operelor lui Nicolae Iorga (ediție îngrijită de I. Oprișan și Ileana Mihăilă, note, comentarii și tabel cronologic de I. Oprișan, introducere de …

Călător cu trenul

O foarte interesantă carte despre călătoria cu trenul, văzută ca „o încercare de istorie culturală“, parte din întreaga noastră istorie culturală a modernității, a publicat recent Radu Mârza, conferențiar la Facultatea de Istorie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj, care definește drept scop al cercetării sale coagularea în formă narativă a răspunsurilor la o serie de …

Drumul și harta

Stabilit de mai mulți ani în Germania, romancierul și eseistul Radu Ciobanu are la activ câteva cărți importante, care-l mențin în atenția criticii și mai ales a cititorilor. Așa este romanul Heralzii, desfășurându-și ampla acțiune pe fundalul istoric al evenimentelor care au dus la înfăptuirea României în forma ei de astăzi; romanul a avut două …

Ana Blandiana în lumea noastră

Cu o copertă sugestivă, cu fotografia autoarei așezată sub un clopot imens, ca centru de emisie al unor sonuri destinate să ajungă departe, noua carte de eseuri a Anei Blandiana ni se adresează tuturor, lumii în care trăim și cu care suntem, vrând-nevrând, solidari la nivel osmotic, și de aceea cred că se și intitulează, …

Marele proiect

A apărut recent un nou volum al semioticienei, lingvistei și scriitoarei Sanda Golopenția, masiv și cu un titlu promițător : Marele proiect, care trimite direct la una dintre cele două direcții principale ale cercetărilor sale. Marele său proiect – simplificând puțin lucrurile – este acela de a restitui istoria glorioasă a științei și culturii românești …

Neuitatul Dinu Pillat

La 5 decembrie se împlinesc 45 de ani de la dispariția unuia dintre cei mai distinși, mai înzestrați și mai importanți eseiști și cercetători literari din generația care a precedat generația mea, arătându-ne drumul : Dinu Pillat. Fiul lui Ion Pillat, nepot al Brătienilor, îndrăgostit de literatură și mai ales de poezie, intră în Facultatea …

Revenind la Ibrăileanu

A apărut foarte recent vol.V al operelor lui Garabet Ibrăileanu într-o colecție elegantă (tipo)grafic și bine îngrijită filologic. Ea aduce din nou în atenția noastră opera unui critic și personalitatea unui intelectual care a marcat primele trei decenii ale secolului trecut nu numai prin activitatea sa profesională de critic și istoric literar, de profesor la …