Folclorul ca introducere în cultură

Alcătuit din studii dedicate unor subiecte de folclor sau chiar mai largi, de „etno-psihologie“ cum se numea cu îndreptățire disciplina res – pec tivă înainte de modernitatea care simplifică și dă perspectivă oricărui subiect, volumul Moartea lui Patroclu al prozatorului, etnologului și folcloristului Const.Eretescu apare într-o a doua ediție – revi – zuită – la …Iorga în ediție bibliofilă

A apărut nu demult în seria bibliofilă de opere (colecția „opere fundamentale“ zice inscripția de pe coperte, care seamănă atât de bine cu volumele din seria Pléiade a Editurii Gallimard), volumul cinci al operelor lui Nicolae Iorga (ediție îngrijită de I. Oprișan și Ileana Mihăilă, note, comentarii și tabel cronologic de I. Oprișan, introducere de …Călător cu trenul

O foarte interesantă carte despre călătoria cu trenul, văzută ca „o încercare de istorie culturală“, parte din întreaga noastră istorie culturală a modernității, a publicat recent Radu Mârza, conferențiar la Facultatea de Istorie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj, care definește drept scop al cercetării sale coagularea în formă narativă a răspunsurilor la o serie de …Drumul și harta

Stabilit de mai mulți ani în Germania, romancierul și eseistul Radu Ciobanu are la activ câteva cărți importante, care-l mențin în atenția criticii și mai ales a cititorilor. Așa este romanul Heralzii, desfășurându-și ampla acțiune pe fundalul istoric al evenimentelor care au dus la înfăptuirea României în forma ei de astăzi; romanul a avut două …Ana Blandiana în lumea noastră

Cu o copertă sugestivă, cu fotografia autoarei așezată sub un clopot imens, ca centru de emisie al unor sonuri destinate să ajungă departe, noua carte de eseuri a Anei Blandiana ni se adresează tuturor, lumii în care trăim și cu care suntem, vrând-nevrând, solidari la nivel osmotic, și de aceea cred că se și intitulează, …Marele proiect

A apărut recent un nou volum al semioticienei, lingvistei și scriitoarei Sanda Golopenția, masiv și cu un titlu promițător : Marele proiect, care trimite direct la una dintre cele două direcții principale ale cercetărilor sale. Marele său proiect – simplificând puțin lucrurile – este acela de a restitui istoria glorioasă a științei și culturii românești …Neuitatul Dinu Pillat

La 5 decembrie se împlinesc 45 de ani de la dispariția unuia dintre cei mai distinși, mai înzestrați și mai importanți eseiști și cercetători literari din generația care a precedat generația mea, arătându-ne drumul : Dinu Pillat. Fiul lui Ion Pillat, nepot al Brătienilor, îndrăgostit de literatură și mai ales de poezie, intră în Facultatea …Revenind la Ibrăileanu

A apărut foarte recent vol.V al operelor lui Garabet Ibrăileanu într-o colecție elegantă (tipo)grafic și bine îngrijită filologic. Ea aduce din nou în atenția noastră opera unui critic și personalitatea unui intelectual care a marcat primele trei decenii ale secolului trecut nu numai prin activitatea sa profesională de critic și istoric literar, de profesor la …Lirismul memoriei

Monica Pillat este o prezență aparte în peisajul liric actual, cu o tehnică a evocării protejate de obicei cu câteva straturi de divagații precaute înainte de abordarea temei propriu-zise. Textele ei sunt esențial lirice, o proză delicat circumspectă care ascunde materia sensibilă sub aparențele unor oameni oarecari, ale unei banalități care ascund adevăratele trăiri, oricare …Literatură memorialistică

Literatura memorialistică s-a bucurat și se bucură de mult interes, atât din partea istoricilor, cât și a istoricilor literaturii. Pentru istoric, memoriile sunt o sursă prețioasă pentru a afla în detaliu cum era viața bunicilor și străbunicilor noștri, nu numai cum s-au produs anumite evenimente importante, și această privire asupra tiparului unor existențe care ne-au …