Verosimil, plauzibil, adevărat

De curînd am citit Trilogia în alb a lui Constantin Chiriță, trei romane polițiste al căror titlu – Trandafirul alb, Pescărușul alb și Îngerul alb – sugerează mai degrabă un tărîm de candori inofensive decît atmosfera apăsătoare din jurul omorurilor din paginile lor. Crimele de aici sunt precum niște lovituri de grație, un soi de …Tenebre şi umbre

E un clenci seducător ca, analizîndu-ți propria persoană, să tragi concluzia că nu e una, ci mai multe. E cum ai sparge oglinda în care te privești, spre a spune că, în cîte cioburi te vezi, din atîtea părți ești făcut. Pofta aceasta de a-ți înmulți identitatea născocind demoni pe care nu doar că îi …Anahoret la domiciliu

Proscris pe temei ideologic și neîmplinit sub unghiul operei, Vasile Băncilă e un nume minor în catastifele filozofiei românești. Imboldul spontan, cînd îi auzi numele, nu e să-i pomenești titlurile publicate, ci să-l așezi în vecinătatea unor autori mai răsăriți. Cu alte cuvinte, neavînd țîfnă de prestigiu statornic, notorietatea și-a căpătat-o prin contagiunea dată de …În ciocnet de pahare

Cui arată curiozitate față de zumzetul de pîclă din cîrciumile vechi, cu acei mușterii alcătuind o lume cultă de naufragiați deștepți, cartea medicului Neagu Basarab îi va cădea cu tronc. Mai rar o mărturie atît de cuceritoare despre o lume astăzi scufundată, a cărei faună pestriță nu poate fi înțeleasă decît de cei care i-au …Fără mansup, dar cu ipolips

    Chiar dacă nu sunt inedite, eseurile pe care Ion Papuc le-a adunat în antologia de față mi-au dat prilejul de a reîntîlni un autor sedițios, atins de neastîmpăr rebel. Cum afirmația cade ca din topor, să-i reamintesc cititorului stofa din care e croit autorul. Născut pe 6 ianuarie 1943 în satul Popești, o …Boierul scăpătat

Alexander von Schönburg e un exemplu nimerit de aristocrat supraviețuin-duși propriei caste. Fiu de conte saxon, ale cărui întinse proprietăți îi fuseseră confiscate după 1945 (castelele părintelui au nimerit în zona de ocupație rusească), Schönburg s-a născut într-un an (1969) cînd scăpătarea neamului atinsese treapta demnă a sărăciei lustruite. Nici măcar vizitele de curtoazie pe …Un vagabond livresc

În vremuri mai agitate, Adrian G. Romila ar fi fost un vagabond sadea, adică un om de acțiune căruia neastîmpărul din vine i-ar fi smucit pașii spre coclauri spinoase. Mi-e greu să mi-l închipui în condiție sedentară, pritocind cu grijă un goblen sau meșterind o machetă de corabie medievală. E în el o fierbere de …Monstrul gemelar

Să te apleci asupra unei teme atît de insolite precum cea a gemenilor e simptom de sațietate culturală. E ca și cum, sătul de drugii bătătoriți din istoria idelor, îți alegi un subiect de nișă, scormonind în el ca într-un cufăr cu vechituri, cu speranța că vei găsi acolo chichițe ingenue. Chiar acesta a fost …Simboluri acroatice

Nu am înțeles niciodată ce se întîmplă în mintea inșilor atrași de chichițe ezoterice. Nu le-am priceput fascinația față de noianul de motive oculte în care se scufundă ca într-o matcă binefăcătoare. Neputința mea nu ține de lenevia capului, ci de umoarea unei atenții căreia nu-i pot împiedica moleșeala. O rutină cu gust de plictis …O „haimana deșteaptă“

Cu excepția imprecațiilor ivite din cloaca ranchiunii ideologice, fiecare carte despre Nae Ionescu e binevenită. Decenii la rînd, efigia profesorului a fost atît de supusă edictului de damnatio memoriae (ștergerea postumă din catastife, cu interdicția de a-i evoca numele altfel decît în spiritul diabolizării), încît un volum ca cel semnat de Tatiana Niculescu este ca …