Poemul cu floare

Așa, poemul cu floare, se numea printre redactorii și colaboratorii revistei „Steaua” din anii 1970 pagina cu poem românesc tradus în alte limbi față în față cu o reproducere de pictură/sculptură afină, pe hârtie bună, velină, tipărită separat și atârnată cu dichis în mijlocul de pagină vecin. Nu-i nicio îndoială că ideea fusese a lui …Șirul de cuvinte

Absolventă de Istorie și Filosofie la Universitatea Babeș-Bolyai (și-a susținut doctoratul cu teza Folclorul românesc în opera lui Mircea Eliade), redactor la Editura Școala Ardeleană, Sandra Cibicenco debutează cu un volum oarecum surprinzător, Salata de cuvinte. Deși a deprins de la poeții generației sale, dar și pe cont propriu exasperarea, răspărul, sațul față în față …Cartea identității naționale

S-a lansat de curând la Gaudeamus Cluj-Napoca o nouă carte din seria de autor Ioan-Aurel Pop a Editurii Școala Ardeleană: Românii. Eseuri dinspre Unire. Am nu­- mit-o fără ezitare carte a iden­tității noastre. O carte pledând pentru cultivarea memoriei, „atribut funda­mental al inteligenței” în opinia autorului („nimic din ceea ce se petrece acum, sub ochii …Poeme de trecere

Mi-am propus să urmăresc evoluția poetei Adriana Teodorescu nu doar fiindcă a debutat în Colecția Biblioteca tânărului scriitor a Filialei clujene a Uniunii Scriitorilor (cu un eseu despre Caragiale, variantă a tezei de doctorat), ci și fiindcă mă interesa anume poetica morții, una dintre temele sale preferate și fundal teoretic al unei poezii de insistentă …Pușcariu citindu-l pe Ibsen

Când este evocată figura lui Sextil Pușcariu, se vorbește, în mod firesc, mai ales despre marile sale ctitorii: organizarea Universității de la Cluj, căreia i-a fost și rector, întemeierea Muzeului Limbii Române, primul institut românesc de lingvistică, buletinul „Dacoromania”, continuarea Dicționarului limbii române, inițierea Atlasului lingvistic român etc. Nu se uită nici faptul că el …Cuvinte „picate din altă lume” sau aria neîmpăcării

Sorin Lavric ne avertizează de la bun început: nu e „un admirator al sexului frumos”. Am luat act. La cât de amețitoare e diversitatea lumii oamenilor, ar fi și greu să admiri așa, de-a valma, pripit și nediferențiat, mai mult de jumătate din populația globului. Eseist rafinat, gata să „vadă idei” (câteodată și unde nu …Locuirea din vis

Știam de mult despre reveria sentimental-livrescă pe care o cultivă Gheorghe Grigurcu cu gândul la Transilvania, la Cluj. Asta și fiindcă am încercat – încă din copilărie, de când mama ne cânta uneori, serile, cântece interzise precum „Clujule, măi Clujule…” și „Lung e drumul Clujului…” – să înțeleg de ce era atât de special acest …Marginalii la o poveste de dragoste

Mihaela Gligor și Mac Linscott Ricketts, autorul impresionantei lucrări de peste o mie de pagini despre Eliade și rădăcinile românești – apărută și la noi – coordonau în 2005 un volum de Întâlniri cu Mircea Eliade/ Encounters with Mircea Eliade. Izbutiseră să atragă evocări din partea unor oameni care l-au cunoscut direct pe Mircea Eliade, …Tribunistul Constantin Cubleșan

Constantin Cubleșan este nu doar critic și istoric literar de cursă lungă, nu doar cel-care-a-citit tot ce s-a scris despre Eminescu, alcătuind, calm și tacticos, o veritabilă bibliografie-detaliat-analitică, dar și un povestitor cu har și plăcute tabieturi atenuând umori negre și ascultând de o „lege” de sonoritate slaviciană: „Noi trebuie să fim cinstiți față de …Cvartet de domni

Am ales acest titlu pentru recenzia mea fiindcă spune de la început noutatea. Liana Cozea părea să-și fi ales ca teritoriu predilect de exersare a disponibilităților sale interpretative literatura feminină: Prozatoare ale literaturii române moderne, Cvartet cu prozatoare, Dana Dumitriu, portretul unei doamne, Exerciții de admirație și reproș – Hortensia Papadat-Bengescu, Confesiuni ale eului feminin, …