Șirul de cuvinte

Absolventă de Istorie și Filosofie la Universitatea Babeș-Bolyai (și-a susținut doctoratul cu teza Folclorul românesc în opera lui Mircea Eliade), redactor la Editura Școala Ardeleană, Sandra Cibicenco debutează cu un volum oarecum surprinzător, Salata de cuvinte. Deși a deprins de la poeții generației sale, dar și pe cont propriu exasperarea, răspărul, sațul față în față …

Cartea identității naționale

S-a lansat de curând la Gaudeamus Cluj-Napoca o nouă carte din seria de autor Ioan-Aurel Pop a Editurii Școala Ardeleană: Românii. Eseuri dinspre Unire. Am nu­- mit-o fără ezitare carte a iden­tității noastre. O carte pledând pentru cultivarea memoriei, „atribut funda­mental al inteligenței” în opinia autorului („nimic din ceea ce se petrece acum, sub ochii …

Poeme de trecere

Mi-am propus să urmăresc evoluția poetei Adriana Teodorescu nu doar fiindcă a debutat în Colecția Biblioteca tânărului scriitor a Filialei clujene a Uniunii Scriitorilor (cu un eseu despre Caragiale, variantă a tezei de doctorat), ci și fiindcă mă interesa anume poetica morții, una dintre temele sale preferate și fundal teoretic al unei poezii de insistentă …

Pușcariu citindu-l pe Ibsen

Când este evocată figura lui Sextil Pușcariu, se vorbește, în mod firesc, mai ales despre marile sale ctitorii: organizarea Universității de la Cluj, căreia i-a fost și rector, întemeierea Muzeului Limbii Române, primul institut românesc de lingvistică, buletinul „Dacoromania”, continuarea Dicționarului limbii române, inițierea Atlasului lingvistic român etc. Nu se uită nici faptul că el …

Cuvinte „picate din altă lume” sau aria neîmpăcării

Sorin Lavric ne avertizează de la bun început: nu e „un admirator al sexului frumos”. Am luat act. La cât de amețitoare e diversitatea lumii oamenilor, ar fi și greu să admiri așa, de-a valma, pripit și nediferențiat, mai mult de jumătate din populația globului. Eseist rafinat, gata să „vadă idei” (câteodată și unde nu …

Locuirea din vis

Știam de mult despre reveria sentimental-livrescă pe care o cultivă Gheorghe Grigurcu cu gândul la Transilvania, la Cluj. Asta și fiindcă am încercat – încă din copilărie, de când mama ne cânta uneori, serile, cântece interzise precum „Clujule, măi Clujule…” și „Lung e drumul Clujului…” – să înțeleg de ce era atât de special acest …

Marginalii la o poveste de dragoste

Mihaela Gligor și Mac Linscott Ricketts, autorul impresionantei lucrări de peste o mie de pagini despre Eliade și rădăcinile românești – apărută și la noi – coordonau în 2005 un volum de Întâlniri cu Mircea Eliade/ Encounters with Mircea Eliade. Izbutiseră să atragă evocări din partea unor oameni care l-au cunoscut direct pe Mircea Eliade, …

Tribunistul Constantin Cubleșan

Constantin Cubleșan este nu doar critic și istoric literar de cursă lungă, nu doar cel-care-a-citit tot ce s-a scris despre Eminescu, alcătuind, calm și tacticos, o veritabilă bibliografie-detaliat-analitică, dar și un povestitor cu har și plăcute tabieturi atenuând umori negre și ascultând de o „lege” de sonoritate slaviciană: „Noi trebuie să fim cinstiți față de …

Cvartet de domni

Am ales acest titlu pentru recenzia mea fiindcă spune de la început noutatea. Liana Cozea părea să-și fi ales ca teritoriu predilect de exersare a disponibilităților sale interpretative literatura feminină: Prozatoare ale literaturii române moderne, Cvartet cu prozatoare, Dana Dumitriu, portretul unei doamne, Exerciții de admirație și reproș – Hortensia Papadat-Bengescu, Confesiuni ale eului feminin, …

Florina Ilis și „cântarea vrăjită“

Florina Ilis taie – cu experiența vieții sale, cu cercetări de documente, cu stârniri de confesiuni, dar și cu talentul său nativ – secțiuni adânci într-o istorie seculară până la straturi în care sedimentele au fost deja catalogate și, tocmai de aceea, suportă bogate intervenții ale imaginației. Umbrele trecutului se apropie așteptând tălmăciri: „să le …