Istorie literară

Diletantul și veleitarii Costache Negruzzi (1808-1868)

E Lovinescu lansează în monografia despre Costache Negruzzi ideea că păcatele tinerețelor acestuia rezidă în atracția de artist pentru mai multe lucruri deodată și în dorința de a se apuca să facă de toate. Chiar dacă nu a izbutit întotdeauna ceea ce și-a propus, prozatorul și-a revărsat neastâmpărul creator, el dovedind și o nebănuită pregătire …

Țar, țară, Țarigrad. Dimitrie Cantemir (1673-1723)

În timpul comunismului, relația de prietenie dintre Dimitrie Cantemir și Petru cel Mare a constituit prilejul unei deșănțate propagande, prin care se slăvea trăinicia prieteniei de veacuri existente între cele două popoare vecine. Indiscutabil că intrarea rușilor în Moldova fusese întâmpinată cu sinceră bucurie de băștinași, care vedeau izbăvirea de sub robia turcească, dar se …

Maiorescu – traducător la 15 ani

În jurnalul de tinerețe (1855-1859) al lui Titu Maiorescu interesul viitorului critic pentru traducere este vizibil încă de la începutul însemnărilor zilnice, prin proiectele de lucru ale adolescentului dar și prin primele tentative de transpunere a unor texte din românește în „germănește“. Sensul cuvântului „traducere“ pare a fi atunci pentru el unul destul de larg, …

E. Lovinescu și literatura Marii Doamne

Într-o cronică (inclusă, apoi, în culegerea de articole Epiloguri literare, publicată în 1919) consacrată de E. Lovinescu debutului Hortensiei Pappadat-Bengescu, cu volumul de nuvele Ape adânci, pe lîngă o analiză critică aplicată, în inconfundabilul stil lovinescian, în paralel, ne putem delecta și cu câteva considerații ale ilustrului critic despre literatura feminină. Deși sintagma folosită de …

Printre literați. Scrisori inedite primite sau trimise de Zoe Cămărășescu

Necunoscut în mediul literar până în anul 2011, numele Zoei Cămărășescu s-a impus odată cu apariția postumă a fabuloaselor ei Amintiri, un volum1 pe cât de consistent, pe atât de grațios, în care detaliile de epocă abundă, însă nu copleșesc, fiind țesute savant, cu naturalețe și spontaneitate, într-o tapiserie fină, ce evidențiază detaliul individual semnificativ …

Pe frontul de Răsărit. E. Lovinescu (1881-1943)

În anul intrării României în cel de-Al Doilea Război Mondial, francofilul și antijunimistul E. Lovinescu ajungea la concluzia că filogermanismul politicienilor junimiști din anii neutralității noastre în Primul Război Mondial se explica atât prin acțiunea lui Maiorescu (unul dintre artizanii înțelegerii din 1883 cu Austria și al tratatului ținut secret până la izbucnirea primei conflagrații …

Mașina de cusut cuvinte. Constantin Țoiu – 100

Predilecția dintotdeauna a lui Constantin Țoiu a fost pentru modalitatea de scriere în specia romanului-eseu structurat pe raportul dintre timpul istoric și cel interior, subiectiv. Marele proiect creator nu a constat în conceperea neapărată de romane istorice, ci în expunerea unei ample reflecții asupra istoriei prin intermediul povestirii, luată drept metodă de construcție romanescă. Prin …

Cronici, pamflete și encomioane din Țara Românească (sec. al XIII-lea – al XV-lea)

În 1971, P.P. Panaitescu, vorbind despre scrierile despre trecut din Țara Românească, ajungea la concluzia că aici „… nu au existat anale slavone până la începutul secolului al XVI-lea. […] În Ţara Românească, unde domnii s-au schimbat mai repede şi unde cotropirea turcească s-a produs mai devreme decât în Moldova, nu s-a format mediul necesar …

I.L. Caragiale, kitschul și sincronismul

În anul 1988, Ștefan Cazimir a publicat, la Editura Cartea Românească, volumul I.L.Caragiale față cu kitschul. Cartea s-a impus prin subiectul original, meticulozitatea documentării și spiritualitatea argumentării. Termenul kitsch provine din limba germană, are sensul de imitație de slabă calitate și a dobândit o largă circulație în limbile franceză și română, în a doua jumătate …