Tag Archives: focus Ana Blandiana – Integrala poemelor


La capătul frumuseții

scriu foarte rar despre poeții contem ­porani, încă și mai rar despre cei pe care îi cunosc personal; din fericire nu sunt cronicar literar, pentru că n-aș rezista la frumusețea săptămânală sau lunară. Ating foarte rar, ce-i drept, poezia care se scrie sub ochii mei și mă consider, din cauza asta, un privilegiat. Pentru oricare …Fluxul și refluxul sensurilor

Sunt două Ane în poezia Anei Blandiana: prima este Ana care vine, spre a împlini un destin sacrificial asumat, cea de-a doua este Ana cea zidită, care își trăiește conștient, cu bucuria datoriei împlinite, acest destin. Această dualitate a fost identificată de critică în anul 1977, când Blandiana a publicat volumul-cheie Somnul din somn, despre …Caleidoscopul fascinant al sinelui

În perioada autoritară, în anii ’60-’70, apariția generației șaizeciste (neomoderniste) a părut un adevărat miracol. După vidul proletcultist, care a alterat întreaga axiologie estetică, se realiza o punte, o revenire la normalitate, o renaștere. Promotorii acesteia au căpătat aura unor eroi. Poezia Anei Blandiana este tulburătoare și limpede, sinceră, profundă, esențială, deplină, temeinică. Parcursă, azi, …Contraste și polarități

La sfârșitul volumului Refluxul sensurilor, din 2004, Ana Blandiana plasa textul Acest poem, pe care îl reproduc în întregime: „Acest poem durează doar atâta/ Cât îl citești:/ Data viitoare când îl vei citi/ Va fi altul/ Pentru că tu vei fi altul/ Și, bineînțeles, va fi complet diferit/ Atunci când îl va citi altcineva.// El …