Comentarii critice

Caragiale: „O lume într-o operă”

Gh. Lăzărescu, „Caragiale. O lume într-o operă”, București, Ed.Herg Benet, 2018, 242 pag.

Intitulată Caragiale. O lume într-o operă, după cunoscuta profesiune de credință a dramaturgului („vorba nu e să umpli lumea largă cu o operă, ci o operă strâmtă s-o umpli cu lumea”), recenta carte a profesorului Gh. Lăzărescu își propune o operație arheologică de o întindere pe care n-am bănuit-o la început: de arheologie literară, pentru …

Emfază, prezumție și veresie

Dan Ciachir, „Gînduri despre Nae Ionescu”, Editura Lumea Credinței, ediția a IV-a, București, 2018, 138 pag.

E un accent meschin ca, analizînd un filosof, să cauți să-l cobori la nivelul tău. E cum ai reduce buchetul unui vin nobil la reacția îngustă a cîtorva papile gustative. De meteahna aceasta suferim cu toții, cu atît mai mult cu cît nu vrem s-o recunoaștem, numai că din defectul acesta – să deformezi un …

Cu și fără „camuflaj“

Robert Șerban, „Tehnici de camuflaj”, București, Ed. Tracus Arte, 2018, 88 p.

Degajată, jemanfișistă, surîzătoare, prea puțin apropiată, după cum s-a afirmat, de Marin Sorescu, poezia lui Robert Șerban se distinge de asemenea de producția „douămiistă“, cu care la prima vedere ar putea avea tangențe. Frecventele episoade de bar, de exclusiv plictis municipal, vizitele la bordelul limbajului licențios ale celei din urmă, nu se regăsesc sub semnătura …

Viața din moarte

Vlad Zografi, „Șapte octombrie”, București, Editura Humanitas, 2018, 376 pag.

El o surprinde într-o librărie, în timp ce ea rupe ultimele pagini ale romanelor, convinsă fiind că lumea nu trebuie să afle finalul cărților. Altminteri, este imoral, iar dacă finalul nu e totdeauna moartea, cărțile sunt ridicole. Dar volumele de poezie? Nimeni nu mai citește poezie, spune ea, numai că el, chiar el, este poet. …

Câte ceva despre modul de funcționare poetică a lui Liviu Ioan Stoicu

Legat de crezul său literar, într-un scurt articol publicat în „Expresul cultural“ Liviu Ioan Stoiciu se confesează astfel:„Nu mă consider un ales al sorții, scriind; din contră, îmi blestem zilele că nu pot și eu să mă bucur de viață din cauza suferințelor provocate de creația literară.(…) Mă plâng adeseori în particular că scrisul m-a …

Prietenul cuvintelor

Geneviève Damas, „De te duci peste râu”, traducere de Rodica Baconsky și Alina Pelea; postfață de Rodica Baconsky, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, 124 pagini.

România literară a publicat nu de mult un fragment în avanpremieră din această carte-bijuterie a prozatoarei belgiene Geneviève Damas. De spus de la început: nimic mai potrivit decât motoul ales de Rodica Baconsky pentru Postfața sa: Cărțile frumoase sunt scrise într-un fel de limbă străină (Marcel Proust, Contra lui Sainte-Beuve). Avem de-a face cu o …

Despre traducerea unificatoare a corpus-ului dionisian

Dionisie Areopagitul, Despre numele divine. Teologia mistică, ediție bilingvă, traducere din limba greacă, introducere, note, glosar de termeni și bibliografie de Marilena Vlad, Ed. Polirom, Iași, 2018, 368 p.

M-am bucurat enorm când am primit propunerea publicării, în colecția Biblioteca Medievală a Editurii Polirom, a manuscrisului Marilenei Vlad care conținea traducerea bilingvă, prefațată și comentată, cu o bibliografie adusă la zi, a tratatelor Despre numele divine și Teologia mistică din corpus-ul scrierilor areopagitice. Am jubilat, deoarece este a treia lor traducere în limba română, …

Unui iubit prieten latin

Dragă Domnule și prietene. Scrisori către Arsène Henry, ministru al Franței la București (1897-1904) de la Sabina Cantacuzino, Clara Haskil, Maria Pillat, Anna Kretzulescu-Lahovary, Maria Cantacuzino și Olga Cantacuzino-Miclescu, Editura Humanitas, București, 2018, 200 p.

În ultimii ani, în beneficiul literaturii memorialistice, asistăm la o explozie editorială, fapt extraordinar atât pentru discursul istoriografic al epocii (care capătă valențe mai calde, mai personale, impregnate de o puternică notă subiectivă), cât și pentru studiile de gen și de mentalități. Acestui spațiu de cercetare îi corespunde și volumul Dragă Domnule și prietene. Scrisori …

Operația a reușit

Ion Mircea, Materia care ne desparte, poeme inedite, Editura Junimea, Iași, 2018, 250 pag.

După o antologie de autor apărută în 2012, Ion Mircea revine în actualitatea editorială cu un volum alcătuit din „poeme inedite”, într-o colecție elegantă și bine îngrijită, deși cam amestecată (Aura Christi și Theodor Damian, Grigore Vieru și Karol Wojtyla). Materia care ne desparte e o carte de poezie, iar nu o simplă culegere de …

Doi poeți tineri

Andrei Novac, Prin închisori și prin libertate, Editura Cartea Românească, București, 2018, 79 pag.

Savu Popa, Noaptea mea de insomnie, Editura Cartea Românească, București, 2018, 62 pag.

La drept vor­bind, Andrei Novac nu mai este un poet tânăr: cel puțin, nu în sensul de începător. Are deja un profil literar consolidat de cele 9 cărți publicate până acum (8 de poezie și una de critică) și este o prezență frecventă în principalele reviste literare. Noul său volum de poezii, intitulat prin închisori …