Comentarii critice

Fotograful scriitorilor

Ion Cucu, „Cum ar arăta viața fără fotografie?” Un dialog cu un cristian, Casa de pariuri literare, București, 2018, 158 pag.

La scurt timp de la dispariția lui Ion Cucu, unul dintre cei mai importanți artiști ai fotografiei din ultimii cincizeci de ani, un încă tânăr scriitor, împrăștiat în numeroase proiecte culturale, și care semnează cu pseudonimul un cristian, a reunit într-un singur volum trei apariții editoriale anterioare. Cum ar arăta viața fără fotografie? cuprinde cartea …

Istoria ca viitor

Intrarea Anei Blandiana în spațiul poeziei și în viața publică la vârsta adolescenței este emblematică și inaugurează un destin de luptător, susținut de un talent, o forță și o încredere în viitor cu totul neobișnuite. Încă de la „primul debut”, de la primele două poezii publicate într-o revistă, scrisul său a căpătat o semnificație politică …

Calofilul mehenghi

Valeriu Gherghel, „Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii înțelepți cărțile?”, Editura Polirom, Iași, 2018, 256 p.

Cu Valeriu Gherghel s-a întîmplat ceva bizar: dintr-un studios cu mină serioasă a ajuns un năzdrăvan pus pe glume. E drept, încruntat nu a fost niciodată, cu atît mai puțin încrîncenat, mina lui obișnuită avînd ceva din politețea blîndă a unui domn cordial, a cărui principală grijă era să nu irite pe nimeni. Așa se …

Imaginatio vera

Adrian G. Romila, „Apocalipsis”, Iași, Editura Polirom, 2019, 232 pag.

Un însingurat paradoxal, gata să fantazeze până la capătul lumii și înapoi, fără grija eșecului, este Adrian G. Romila. Dacă n-ar fi ales calea prozei, nimeni n-ar ridica din sprânceană la alternative ceva mai dinamice. Nici dacă ar opta în direcția unui monahism mascat. Pe fondul tot mai arid al prozei contemporane, scriitorul nemțean e …

Eminescu – publicistica politică

Marele poet român și universal, Mihai Eminescu (1850-1889), a fost, și un bun și activ jurnalist, exprimându-și ideile, opiniile și atitudinile, cu inteligență și talent literar, vis-à-vis de toate domeniile vieții societății timpului său: istorie, religie, învățământ, cultură, economie, agricultură… și , last but not least, politică, de care depind toate celelalte. Iar „greșalele în …

Un soi de epopee lirică

Mircea Petean: „Trilogia transilvană”, prefață de Andrei Terian, postfață de Mircea Muthu, Editura Limes, 2019, 260 p.

O impozantă „trilogie“ închinată Transilvaniei natale ne oferă Mircea Petean. Discursul poetic propune la rîndu-i o trinitate de factori alcătuitori: identitatea etnică, perspectiva metafizică, materia confesivă, prezente în conexiunea și proporționarea lor pe întregul parcurs al acestuia. Conștiința ansamblului în structura sa naturist-transcendentă reprezintă nu doar fundalul producției, ci și impulsul său inițial, cu blagiană …

Pe la Galați, foarte demult

Cezar Amariei, „Zilele noastre mărunte”, Editura Polirom, Iași, 2018, 204 pag.

pe cât de concentrat, pe-atât de captivant e micul roman de debut al lui Cezar Amariei. Zilele noastre mărunte ne poartă în Moldova secolului XVII, unde, de la Galați în sus, înspre Iași, lumea românească e pestriț colorată de tot felul de întâmplări și de personaje, care mai de care mai bine înfipte în istoria …

Cvartet de domni

Liana Cozea, „Patru critici literari. Jurnale și memorii”, Editura Cartea Românească, Bucuresti, 2018, 184 pag.

Am ales acest titlu pentru recenzia mea fiindcă spune de la început noutatea. Liana Cozea părea să-și fi ales ca teritoriu predilect de exersare a disponibilităților sale interpretative literatura feminină: Prozatoare ale literaturii române moderne, Cvartet cu prozatoare, Dana Dumitriu, portretul unei doamne, Exerciții de admirație și reproș – Hortensia Papadat-Bengescu, Confesiuni ale eului feminin, …

Rânduri-rânduri

Livius Ciocârlie, „Viața în paranteză. Jurnal”, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Tracus Arte, București, 2018, 368 pag.

Prima ediție din Viața în paran­teză a lui Livius Ciocârlie a apărut în 1995, după patru ani petrecuți de autor la Bordeaux, ca profesor invitat, în contextul schimbărilor ce au făcut posibile schimburile academice după decembrie 1989. Acea primă ediție a jurnalului cuprindea (sau se referea la) însemnări, notații, observații din anii 1965-1977. Ieșit pentru …